Tiedonhankintataitojen opetus on näkyvästi esillä uusissa tutkinto-ohjelmissa

Uudet opetussuunnitelmat on nyt julkaistu ja uudet tutkinto-ohjelmat käynnistyvät 1.8.2012.  Yliopiston opetusneuvosto linjasi toukokuussa 2011, että tiedonhankintataitoja tulisi opettaa heti yliopisto-opintojen alkuvaiheessa  ja myöhemmin integroituna mm. seminaareihin. Näin turvataan opiskelijoiden tasa-arvoinen mahdollisuus saada tiedonhankintataitojen opetusta.

Kirjasto on tehnyt jo vuoden ajan systemaattista työtä sen eteen, että tiedonhankintataidot saataisiin mukaan opetussuunnitelmiin. Strategiset rastit  -sarjassa pidetyn seminaarin Informaatiolukutaidoilla tieteellisiin e-aineistoihin järjestivät  yliopiston koulutusuudistusprojekti, Campus Conexus  -projekti ja yliopiston kirjasto. Seminaarissa pohdittiin, miten tiedonhankintataidot saadaan sisällytettyä kaikkiin uusiin tutkintoihin. Tieteenalayksiköiden ja kirjaston yhteisissä tapaamisissa kirjaston edustajat kävivät keskusteluja yksiköiden opetussuunnitelmatyöryhmien kanssa, jonka lisäksi kirjasto on neuvotellut myös opintoasiainpäälliköiden kanssa. Ylikirjastonhoitaja piti  Valinnaiset ja yhteiset opinnot uusissa tutkinto-ohjelmissa -koulutusuudistustapaamisessa esityksen tiedonhankintataitojen opetuksesta, ja kirjaston informaatikko työskenteli yliopiston koulutusuudistuksen tukiryhmässä.

Aiemmin tiedonhankinnan opetusta on ollut vaihtelevasti oppiaineesta riippuen, mutta nyt tiedonhankinta on saatu mukaan laajasti kaikkiin tutkinto-ohjelmiin. Edellinen suuri muutos oli 2005 Bolognan prosessin aikaan.  Kirjastossa on panostettu laadukkaaseen opetukseen ja kehitetty opetusta opiskelijapalautteiden pohjalta ja yliopistopedagogisten menetelmien avulla. Opetussuunnitelmatyössä sovelletaan linjakkaan opetuksen periaatteita.

Kirjastolle on ollut hyödyllistä saada olla mukana  kehittämässä laadukkaita tutkinto-ohjelmia. Opetussuunnitelmatyö ja yhteistyö yksiköiden kanssa on ollut monin tavoin kiinnostavaa, antoisaa ja hedelmällistä.  Myös tulevien yliopisto-opiskelijoiden kannalta kehitys on ollut suotuisaa, sillä nyt kaikkien alojen opiskelijat saavat tiedonhankintataitojen opetusta. Informaatiolukutaito on olennainen akateeminen taito, joka monin tavoin tukee opiskelijoita yliopisto-opinnoissa ja myöhemmin työelämässä.  Opetussuunnitelmatyö jatkuu opetusohjelmien ja opetuksen käytäntöjen suunnittelulla keväällä 2012.

Janika Asplund, Sisko Sallama ja Maritta Tuhkio

Infoähkyyn on lääkettä: informaatiolukutaitoseminaari mietti tutkintouudistusta

Uusien tutkinto-ohjelmien sisältöjä ei mietitä kuumeisesti vain tieteenalayksiköissä vaan myös yliopiston kirjastossa.  Kirjaston tehtävä on varmistaa meiltä valmistuvien opiskelijoiden tiedonhankintataidot. Samasta asiasta puhutaan usein myös termillä  ’informaatiolukutaito’.  Lyhyesti sanottuna kyse on siitä, että opiskelijat oppivat käyttämään oman tieteenalansa painettuja ja elektronisia tiedonlähteitä, jäsentämään tiedontarpeensa ja tekemään systemaattista tiedonhankintaa mietityillä käsitteillä.

Hyvät tiedonhankintataidot kuuluvat akateemisiin tekstitaitoihin. Kuten muutkin akateemiset taidot, tiedonhankintataidot vähentävät opiskelijan stressiä ja lisäävät epävarmuuden sietokykyä. On mukavaa olla kartalla ja tietää, mistä puhutaan, kun opettajat tai opiskelukaverit puhuvat Refworksistä, asiasanoista tai e-käsikirjoista. Opiskelijat huomaavat tiedonhankintataitojen arvon viimeistään työelämässä.

Seminaarissa pohdittiin myös, miten lisätä e-aineiston osuutta kurssikirjallisuudessa. E-kirjojen lukuohjelmia kritisoitiin, syystäkin.  E-kirjojen lisäksi myös elektronisia artikkeleita voidaan käyttää entistä enemmän kurssimateriaalina.

Strategiset rastit  -sarjassa pidetyn seminaarin Informaatiolukutaidoilla tieteellisiin e-aineistoihin järjestivät  yliopiston koulutusuudistusprojekti, Campus Conexus  -projekti ja yliopiston kirjasto.  Seminaari pidettiin 27.4.2011, ja sinne oli kutsuttu opetussuunnitelmatyössä olevia opettajia, hallintohenkilökuntaa ja opiskelijoita.  Paikalle saapui yli 50 yliopistolaista. Seminaariin sisältyi vilkas ideariihiosuus. Ideariihien antia suodattuu varmasti ajan myötä kirjaston ja tieteenalayksiköiden käytäntöihin.

Seminaarissa pidettiin seuraavat esitykset, jotka löytyvät opetussuunnitelmatyön käsikirjan verkkosivuilta.  Valitettavasti verkkosivuille on oikeudet vain yliopistolaisilla.

Mirja Iivonen: Seminaarin aloitus

Johanna Tevaniemi:  Informaatiolukutaito vahvistaa oppimista ja osaamista kohti asiantuntijuutta

Maritta Tuhkio: Tiedonhankintataitojen opetus Kaupin kampuksella

Aniita Ahlholm-Kannisto: E-aineistot uusissa opetussuunnitelmissa ja kurssikirjahankinnan käytännöt

Tarja SeppäTiedonhankintataitojen merkityksestä (opettajan kommentti)

Opiskelijapuheenvuoron piti Ann-Marie Norrgrann Campus Conexus  -projektista. Hänen esityksestään ei ole verkkoversiota.

Seminaarin muistio löytyy myös pian opetussuunnitelmatyön käsikirjan verkkosivuilta.

Teksti ja kuvat: Eija Poteri