Kirjaston vuosikertomus ilmestyi

Tampereen yliopiston kirjaston vuosikertomus toimintavuodelta 2016 on ilmestynyt. Se löytyy luettavaksi osoitteessa http://www.uta.fi/kirjasto/tietoa/toimintakertomukset/vuosikertomus2016.html.

Kirjaston vuosikertomus kokoaa yhteen päättyneen toimintavuoden. Kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundströmin puheenvuoro kääntää katseen jo kohti uutta yliopistokirjastoa, ja vuoden tärkeimmät tapahtumat ja palvelujen kehittäminen kerrotaan kuvakertomuksena. Lisäksi mukana ovat toiminnan keskeiset tilastoluvut ja tiivis esittely Tampereen yliopiston kirjastosta.

Kirjaston vuosikertomus 2016

Kirjastolla uusi strategia

Kirjaston uusi strategia vuosille 2010–2015 hyväksyttiin johtokunnassa tammikuussa. Strategian laadinnassa olivat mukana kirjaston keskeisten käyttäjäryhmien, opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden edustajat. Heillä oli tärkeä rooli sen takaamisessa, että asiakkaan ääni kuuluu selvästi myös kirjaston uudessa strategiassa.

Kirjaston asiakasryhmien edustajat olivat mukana jo edellisen, vuosina 2005–2009 toteutetun strategian laadinnassa.  Asiakasnäkökulma tuli silloinkin selvästi kirjattua kirjaston perustehtävään (missio), haluttuun tulevaisuustilaan (visio), strategisiin päämääriin ja kriittisiin menestystekijöihin. Kun strategian toteutumista seurattiin vuosittain tuloskorttien avulla, voitiin varmistaa, että toimintaa kehitettiin koko ajan oikeaan suuntaan. Strategiakauden loppuessa voitiin olla varsin tyytyväisiä. Strategia ei ollut jäänyt vain kuolleeksi kirjaimeksi vaan se oli auttanut toiminnan linjauksissa ja kehittämisessä.

Kirjastolla on tärkeä rooli yliopistossa.
Yliopiston uudessa strategiassa käy ilmi millainen yliopisto jatkossa haluaa olla.

Kirjaston uusi strategia ei ole vaatimaton, päinvastoin. Se on kuitenkin toteutettavissa. Hyvän perustan sille antaa kirjaston käyttäjien ja henkilökunnan yhteinen pohdinta ja ymmärrys siitä, minkälainen kirjasto Tampereen uudistuneessa yliopistossa on vuonna 2015 ja miten siihen päästään.

Mirja Iivonen,

kuva: Erja Kymäläinen