Blogissa: Tampereen yliopisto linjaa tieteen ja tutkimuksen avoimuutta

Open Access -logoTampereen yliopisto on sitoutunut tieteen ja tutkimuksen avoimuuteen. Yliopiston strategiassa 2016-2020 sanotaan: ”Yliopisto arvostaa avointa ja vapaata tutkimusta ja edistää tutkijoidensa edellytyksiä sen toteuttamiseksi.” Avoimuudella pyritään lisäämään tieteen luotettavuutta, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Osoituksena sitoutumisesta avoimen tutkimuksen edistämiseen yliopistoon perustettiin viime vuonna Avoin tiede -työryhmä, jonka ensimmäiseksi tehtäväksi annettiin yliopiston julkaisu- ja datapolitiikan laadinta. Ryhmä laati yhdessä ehdotuksen linjauksesta, jonka jälkeen se laitettiin kommenttikierrokselle kaikkiin yksiköihin. Kommenttikierroksen jälkeen ehdotus käsiteltiin vielä tiedeneuvostossa ja opetusneuvostossa ennen lopullista hyväksymistä.

Rehtori hyväksyi Tampereen yliopiston ensimmäisen julkaisu- ja datapolitiikan 27.10.2016. Linjauksen pääviestinä on, että yliopistossa tehdyn tutkimuksen tulokset pyritään saattamaan avoimiksi aina, kun se on mahdollista. Linjauksessa määritellään myös tutkimusdatan avoimuutta koskevat periaatteet Tampereen yliopistossa.

Lähes kaikki yliopistot ovat laatineet omia linjauksiaan avoimen tieteen edistämiseksi. Tämä on ollut myös Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT-hanke) tavoitteena. Tavoitteensa tueksi ja korkeakouluja kirittääkseen ATT-hanke on teettänyt jo kahtena vuonna kypsyystasoselvityksen organisaatioiden avoimuudesta.

Tampereen yliopisto nousi vuoden 2016 selvityksessä tasolta kolme tasolle neljä, joka on luokituksen toiseksi korkein taso. Tasolla 4 olevat organisaatiot edistävät aktiivisesti avointa toimintakulttuuria, ja niissä avoimuuden periaatteet on julkisesti asetettu yhteisiksi tavoitteiksi. Tampereen yliopiston sijoituksen paranemiseen vaikuttivat omalta osaltaan yliopiston strategia, julkaisu-ja datapolitiikan julkaiseminen ja avoimuuden edistämiseksi tarjottavat palvelut.

Kirjasto tukee avoimuutta palveluillaan

Tänä vuonna yliopiston Avoin tiede -työryhmän tehtävänä on varmistaa, että julkaisu- ja datapolitiikkaan kirjatut periaatteet saatetaan kaikkien tutkimusta tekevien tietoon ja juurrutetaan käytäntöön. Ryhmän seuraavassa kokouksessa pohditaan muun muassa sitä, miten avoimen tieteen tiedotusta voitaisiin kehittää.

Avaintoimijoita tutkimuksen avoimuuden edistämisessä ovat tutkijat itse. Kirjasto tarjoaa tutkijoille monia julkaisemisen avoimuutta edistäviä palveluja, kuten rinnakkaistallentamisen palveluita ja tietoa kustantajien Open Accessa -käytännöistä. Lisäksi kirjasto julkaisee monografioita ja kokoelmateoksia Tampere University Pressissä, joka toimii nykyään kokonaan Open Access -periaatteella. OA-tietoisuuden lisääminen on vahvasti esillä kirjaston tutkijakoulutuksissa, ja Avoin tiede -sivusto toimii tietolähteenä avoimuudesta koko yliopistoyhteisölle.

Kirjasto pyrkii edistämään avointa julkaisemista myös osallistumalla avoimen julkaisemisen mallien edistämiseen osana kansainvälisten tiedekustantajien kanssa käytäviä lisenssineuvotteluja. Kaikkien suurien tiedekustantajien kanssa pyritään saamaan aikaan sopimukset, jotka sisältävät sellaisen Open Access -elementin, joka aidosti edistää tutkijoiden mahdollisuuksia julkaista tieteelliset artikkelinsa avoimesti kaikkien saataville.

Avoimuus muuttuu käytännöksi vasta sitten, kun tutkijat ja tutkimusryhmät tietävät riittävästi avoimuuden periaatteista ja palveluista ja näkevät avoimuuden hyödyt oman työnsä kannalta. Kerromme lisää Open Access -palveluistamme alkuvuoden aikana.

Keväällä järjestetään myös kysely avoimen julkaisemisen ja tutkimusdatan hallinnan käytännöistä Tampereen yliopiston tutkijoille.

Minna Niemi-Grundström, kirjastonjohtaja

Blogissa: Julkaise avoimesti ja avaa tutkimusaineistosi

Open Access -logoEnsi viikolla vietetään jo yhdeksättä kansainvälistä Open Access -viikkoa. Viikon tarkoituksena on edistää avointa julkaisemista ja tehdä tunnetuksi sen hyötyjä tiedemaailmassa. Avoin julkaiseminen lisää tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, todennäköisyys tulla viitatuksi lisääntyy ja tutkimuksen laatu paranee. Archambaultin tutkimusryhmän mukaan avoin julkaiseminen toi yleensä 50 prosenttia enemmän viittauksia kuin julkaiseminen maksumuurin takana olevissa julkaisuissa. Rinnakkaistallennetut julkaisut saivat yllättävästi eniten viittauksia 19 tieteenalalla 22 tieteenalasta.

Avoin julkaiseminen Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopiston julkaisutiedonkeruussa on useamman vuoden ajan saatu tietoa siitä, onko julkaisu avoimesti saatavilla vai ei. Avoimen julkaisun määritelmä eri vuosina on ollut hieman erilainen. Alla oleva kuvio esittää avoimien julkaisujen määrän Tampereen yliopiston kaikista julkaisuista muutaman viime vuoden osalta. Julkaisutiedonkeruu on tämän vuoden osalta kesken, joten luku tulee vielä hieman muuttumaan.

Avoin julkaiseminen TaY:ssa

Rinnakkaistallennettujen julkaisujen lukumäärä Tampereen yliopistossa on vuonna 2016 huomattavasti korkeampi kuin edellisinä vuosina. Tähän mennessä yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon TamPubiin on rinnakkaistallennettu artikkeleita yhteensä 441 kpl. Kirjasto on rinnakkaistallentanut kaikki Creative Commons -lisenssillä ilmestyneet julkaisut tutkijoiden puolesta.  Kirjaston Open Access -oppaaseen on koottu tietoa avoimen julkaisemisen ja rinnakkaistallentamisen lisäksi julkaisujen luotettavuudesta sekä tutkimuksen näkyvyydestä ja vaikuttavuudesta.

Avoin julkaisukanava tieteellisille kirjoille

Tampere University PressTUP logo haluaa edistää avointa tiedettä ja tiedon vapaata saatavuutta, joten vuodesta 2016 lähtien julkaistut Open Access -kirjat ovat heti avoimesti kaikkien saatavilla. Avoimet kirjat julkaistaan TamPub-julkaisuarkiston TUP OA Books -kokoelman lisäksi OAPEN Libraryssa, joka tarjoaa kirjoille kansainvälistä näkyvyyttä. Open Access -kirjoja ei myydä enää painettuina, ja niiden julkaisukustannukset ovat hyvin kohtuulliset.

Tampere University Pressin kustannustoiminnan kulmakivi on tieteellinen vertaisarviointi, jonka tekee vähintään kaksi toimituskunnan valitsemaa alan asiantuntijaa anonyymisti. Tampere University Press on Julkaisufoorumissa tasolla 1.

Julkaisujen näkyvyys TamPubissa

TamPub-julkaisuarkisto

TamPubissa jokaisella julkaisulla on oma latauslaskuri, joka kertoo, kuinka paljon kyseistä julkaisua on ladattu. TamPub top 10 -sivulle  on koottu ladatuimmat julkaisut edelliseltä kuukaudelta kokoelmittain.

Tänä syksynä TamPubissa on otettu käyttöön myös julkaisun altmetriikka-näkyvyyttä kuvaava Altmetric-indikaattori. Se kertoo, kuinka paljon julkaisulla on näkyvyyttä eri sosiaalisen median palveluissa. Altmetric-painiketta painamalla näkee mm. missä päin maailmaa julkaisua on luettu Mendeley-palvelun kautta ja kuinka paljon siihen on twiitattu. Altmetric-indikaattori näkyy julkaisuilla, joilla on DOI-tunnus ja joiden indikaattori on enemmän kuin 0.  Esimerkiksi tällä julkaisulla Altmetric-indikaattori on tätä kirjoittaessa 15.

Tutkimusaineistot avoimiksi

Avoimen tieteen suositukset ja vaatimukset koskettavat julkaisemisen lisäksi myös yhä useammin tutkimusaineistoja.  Suomen Akatemian syksyn rahoitushaussa vaadittiin julkaisusuunnitelman lisäksi ensimmäistä kertaa erillisenä hakemuksen liitteenä aineistonhallintasuunnitelmaa. Suunnitelmassa tuli määritellä mm. miten ja miltä osin tutkimusaineisto aiotaan avata jatkokäyttöön projektin jälkeen.

Tutkimusaineistojen avaamisella on monia hyötyjä: laadukkaiden tutkimusaineistojen uudelleenkäyttö on tutkimusinvestointien tehokasta käyttöä, niitä voidaan hyödyntää opetuksessa, ja ne parantavat tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimusaineistojen avaaminen voi myös edistää tutkijan näkyvyyttä ja meritoitumista viittausmäärien kasvun kautta.

Tutkimusaineistoja voi tallentaa ja etsiä useista data-arkistoista. Suomessa keskeisiä toimijoita ovat Tietoarkisto ja Kielipankki. Kirjaston Research data -oppaaseen on koottu tietoa data-arkistoista ja tutkimusaineiston avaamisesta ja uudelleenkäytöstä.

Avoimen tieteen tietoiskut 24. ja 26.10.2016

Kirjasto järjestää lyhyitä tietoiskuja avoimen tieteen teemoista 24.10. Kaupin kampuksella Arvo-kirjastossa klo 13:00 – 15:00 ja 27.10. Linnassa klo 12:00 – 14:00. Tervetuloa esittämään avoimeen tieteeseen liittyviä kysymyksiä.

Tutkimusaineistojen avoimuudesta puhutaan 9.11. klo 14-16.30 Linnassa  tutkimusaineistoseminaarissa otsikolla Kesytä aineistokaaos. Sen järjestävät kirjasto ja Tietoarkisto.

Teksti: Tanja Heikkilä, Saila Huuskonen, Merja Hyödynmaa, Sari Leppänen, Raila Melin, Kati Mäki, Eija Poteri ja Tomi Toikko

Tietoiskuja avoimesta tieteestä kansainvälisellä Open Access -viikolla

Herättivätkö Suomen Akatemian haun vaatimukset julkaisemisen avoimuudesta ja tutkimusdatan avaamisesta kysymyksiä? Tämä on todennäköisesti vasta alkusoittoa vaatimukselle tieteen avoimuudesta, joten varaudu tulevaan.

Tule kuulemaan lyhyitä tietoiskuja avoimesta tieteestä ja jakamaan omia kokemuksiasi näistä aiheista:

  •  Tutkimusdatan kanssa avoimesti
  •  Tampere University Press (TUP) ja Open Access -kirjojen kustantaminen
  •  Rinnakkaistallentaminen
  •  Avoimet julkaisut julkaisutiedonkeruussa ja TamPub -julkaisuarkisto
  •  Tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta

Tietoiskut pidetään

  • maanantaina 24.10. klo 13:00 – 15:00 Arvossa, opetusluokka Maurissa ( 1. krs B109)
  • torstaina 27.10. klo 12:00 – 14:00 Linnassa, opetusluokka Elinassa (3. krs 3022)

Tilaisuuteen toivotaan ilmoittautumista sekä kysymyksiä, jotka voi lähettää ilmoittaumislomakkeella. Suomenkielinen tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.

*******

Arvo-kirjastossa vietetään tietoiskujen aikaan 24.10. klo 12-16 Open Library -iltapäivää, jolloin voi tutustua muihinkin kirjaston palveluihin kuten uuteen Andor-hakupalveluun ja e-kirjoihin, valita poistokirjan, osallistua arvontaan ja nauttia kupin kahvia.

Lisätietoja:
oa@uta.fi
Kirjaston Open Access -opas
Tampereen yliopiston Avoin tiede -verkkosivut
International Open Access Week 24.-30.10.2016

Avoimen tieteen asialla

Tieteen tutkimustulosten ja tutkimusaineistojen avoimuuden vaatimus nousee yhä vahvemmin esiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 käynnistämä Avoin tiede ja tutkimus -hanke vie tutkimuksen avoimuutta eteenpäin. Hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta yksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa vuoteen 2017 mennessä.

Tampereen yliopisto haluaa tieteen avoimeksi

Tampereen yliopistossa on viime kuukausina otettu useampi askel tieteen avoimuuden edistämiseksi.

Yliopiston uudessa strategiassa vuosille 2016-2020 tuetaan avoimuutta: ”Yliopisto arvostaa avointa ja vapaata tutkimusta ja edistää tutkijoidensa edellytyksiä sen toteuttamiseksi”. Strategian toimeenpano-ohjelmassa asia tuodaan esiin konkreettisemmin: ”Yliopisto tukee ja lisää Open Access -julkaisemista ja tutkimusdatan avoimuutta”.

Tampereen yliopistoon on juuri asetettu Avoin tiede -työryhmä ajalle 2.3.2016 – 31.12.2017. Työryhmän ensimmäisenä tehtävänä on selvittää tutkimusdatan avoimuuden periaatteet. Ryhmä toimii myös avoimuutta koskevan keskustelun foorumina sekä apuna avoimuuden ohjeiden ja päätösten valmistelussa.

Tampereen yliopiston rehtori edellyttää tuoreella päätöksellään (11.3.2016), että tutkijat tallentavat tutkimusartikkelien rinnakkaiskopiot Tampereen yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon TamPubiin aina, kun se kustantajan julkaisuluvan mukaan on mahdollista. Kustantajan julkaisuluvan voi tarkistaa Sherpa/Romeo -palvelusta. Useimmiten sallitaan artikkelin post print -version rinnakkaistallentaminen.

Julkaisujen avoimuus nousee esiin myös julkaisutietojen keruussa. Tampereen yliopiston tutkijoiden julkaisut tallennetaan yliopiston SoleCRIS-tutkimustietojärjestelmään. Vuodesta 2016 alkaen julkaisuista kerätään tieto siitä, onko julkaisu ilmestynyt avoimesti, sekä siitä, onko julkaisu rinnakkaistallennettu organisaatio- tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon.

Kirjasto vahvistaa tukeaan tutkijoille

Tampereen yliopiston kirjasto tarjoaa tutkijoille tukea rinnakkaistallentamiseen. Rinnakkaistallentaminen on tutkijalle vaivaton ja maksuton tie saada oma tutkimusjulkaisu avoimesti saataville.

Open Access Cafe 19.10.2015 Linnassa

Kirjasto neuvoo avoimessa julkaisemisessa. Open Access Cafe oli ensi kerran avoinna tutkijoille viime syksynä. Nyt Cafe palvelee 6.4. ja 13.4.

Kirjasto selvittää rinnakkaistallennusluvat tutkijoiden puolesta. Tutkijan tarvitsee vain lähettää rinnakkaistallennettavan julkaisun tiedot kirjastoon, ja kirjasto hoitaa loput. Julkaisun tiedot voi lähettää joko e-lomakkeella tai suoraan sähköpostitse osoitteeseen oa@uta.fi. E-lomakkeen tai sähköpostin liitteeksi kannattaa liittää julkaisun post print -versio, sillä sen rinnakkaistallentaminen on yleisimmin sallittua.

Tänä vuonna kirjasto on alkanut rinnakkaistallentaa tutkijoiden puolesta Creative Commons -lisenssillä julkaistuja tutkimusartikkeleita. Creative Commons -lisenssillä on mahdollista määrittää ehdot artikkelin levittämiseen, kopioimiseen, näyttämiseen ja esittämiseen. CC-lisenssit tarjoavat myös suojaa ja vapautta tekijänoikeuksiin.

Kirjasto aloittaa tänä keväänä myös SoleCRISiin vietyjen aikakauslehtiartikkelien rinnakkaistallennuslupien aktiivisemman selvittämisen. Kirjaston asiantuntijat selvittävät artikkelien julkaisuluvat etukäteen ja pyytävät sitten tutkijoita lähettämään artikkelin oikean version (useimmiten post print) kirjastoon. Artikkelin lähettäminen on siis ainoa asia, mitä tutkijan sen rinnakkaistallentamisen tarvitsee tehdä.

Avoimuuden pitkä perinne Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon TamPubiin on kerätty yliopiston avoimia julkaisuja vuodesta 1999 lähtien. Väitöskirjojen avoin julkaiseminen alkoi vuonna 1999 ja muiden opinnäytetöiden vuonna 2000. Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen TamPubiin aloitettiin vuonna 2010.

TamPubissa julkaistaan myös Tampere University Pressin Open Access -kirjat. Tampere University Press (TUP) on vuoden 2016 alusta profiloitunut vertaisarvioiduksi Open Access -julkaisukanavaksi. TUP:n Open Access -kirjat julkaistaan myös kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa, jonka kautta kirjoille saadaan lisää kansainvälistä näkyvyyttä.

Tule kysymään avoimesta tieteestä!

Avoimen tieteen huhtikuu kirjastossaHuhtikuu on Tampereen yliopistossa Avoimen tieteen huhtikuu. Kirjasto järjestää Open Access Cafen 6.4. Kaupin kampuksella Arvo-kirjastossa ja 13.4. Linnassa. Kahvilan henkilökunta on kirjaston avoimen julkaisemisen asiantuntijoita, jotka vastaavat kaikkiin avoimeen tieteeseen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi avoimen tieteen kysymyksiin vastataan kirjaston chatissa tiistaina 19.4. klo 12-16.

Teksti: Tietoasiantuntijat Tanja Heikkilä ja Sari Leppänen
Kuva: Outi Viitasalo

Tutkija, julkaise avoimesti ja näy!

Open Access -viikko 2014Tällä viikolla vietetään jo seitsemättä kansainvälistä Open Access -viikkoa. Viikon tarkoituksena on edistää avointa julkaisemista ja tehdä tunnetuksi sen hyötyjä tiedemaailmassa. Avoin julkaiseminen tarkoittaa sitä, että tieteelliset julkaisut ovat kaikkien saatavilla verkon kautta ilman kustantajien tai muiden kaupallisten toimijoiden asettamia maksumuureja, jotka rajoittavat julkaisujen käyttöä.

Tämän vuoden Open Access -viikon teemana on ”Generation Open”, jolla halutaan korostaa erityisesti opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden roolia avoimen julkaisemisen puolestapuhujina. Nuorempi sukupolvi onkin tärkeässä asemassa avoimen julkaisemisen leviämisessä, sillä heidän mukanaan trendi laajenee nopeasti tulevaisuuteen.

Portti avoimeen tieteeseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt tiedon saatavuuden ja tiedon avoimuuden edistämiseksi Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) vuosille 2014-2017. Hankkeen tavoitteena on nostaa Suomi vuoteen 2017 mennessä johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. Tavoitteina on myös edistää tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta, tukea avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatavan sisäistämistä tutkijayhteisössä sekä lisätä tutkimuksen ja tieteen yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta.

Hankkeen yhteydessä avattiin syksyllä 2014 Portti avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen -verkkosivusto, joka sisältää paljon hyödyllistä tietoa avoimesta julkaisemisesta.

tutkimusrahoittajat edellyttävät avoimuutta

Avoimesta julkaisemisesta on pikkuhiljaa tulossa yleinen normi, ja se on tällä hetkellä esillä monessa yhteydessä. Tiedon avoimuudesta puhutaan niin tutkimusjulkaisujen kuin muunkin tiedon kohdalla. Euroopan komissio ajaa vahvasti avointa julkaisemista. Komission Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettujen tutkimusjulkaisujen on oltava vapaasti saatavilla tämän vuoden alusta lähtien. Myös Suomen Akatemian uusissa syksyn 2014 rahoitushakuohjeissa tutkijoita kehotetaan tallentamaan tutkimusjulkaisut avoimesti saataville. Lääketieteen alalla on monia rahoittajia, jotka vaativat tutkimustulosten avointa saatavuutta.

Rinnakkaistallentaminen on helppoa

Tampereen yliopisto tarjoaa tutkijoilleen ilmaisen väylän avoimeen julkaisemiseen oman julkaisuarkistonsa TamPubin kautta. TamPubiin tutkija voi rinnakkaistallentaa tieteellisessä lehdessä tai kirjassa julkaistun artikkelinsa kustantajan sen salliessa. Rinnakkaistallentaminen on avoimen julkaisemisen vihreää tietä (”green road”), joka on siis tutkijalle täysin maksuton. Avoin julkaiseminen lisää tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä toteuttaa yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tehtävää.

Tampereen yliopisto

Lehtien rinnakkaistallennustiedot löytyvät melko kattavasti SHERPA/RoMEO -palvelusta ja kustantajien kotisivuilta. SHERPA/RoMEO-palvelun värikoodit näkyvät jatkossa myös Julkaisufoorumin haussa.

Kirjasto tarkistaa rinnakkaistallennusluvat tutkijan puolesta, joten tutkijan tarvitsee vain ilmoittaa kirjastolle TamPub-lomakkeella, mitä hän haluaa rinnakkaistallentaa, ja lähettää artikkelin post-print-versio kirjastoon. Tietoa rinnakkaistallentamisesta löytyy yliopiston verkkosivuilta.

TamPub on näkyvä ja arvostettu julkaisufoorumi

TamPub on hyvin suosittu ja sen näkyvyys verkossa hyvä. Tämän vuoden aikana käyttäjämäärät ovat vaihdelleet noin 800:sta yli 2700 kävijään päivässä. Kävijämäärät ovat selvästi kasvaneet TamPubin valmistumisen jälkeen.

TamPubin julkaisujen vaikuttavuudesta ja näkyvyydestä kertovat hyvin sen lukijalaskurit. Jokaisella työllä on oma laskurinsa, joka näyttää, kuinka monta kertaa julkaisu on avattu. Luetuinta julkaisua on luettu jo yli 34 400 kertaa, joten ihan pienestä lukijajoukosta ei ole kyse.

TamPubin luetuimmat julkaisut näkyvät TamPub top 10 – Ladatuimmat julkaisut edellisen kuukauden ajalta -sivulla. Sivulle listataan ladatuimmat julkaisut kokoelmittain sekä TamPubin kaikkien aikojen ladatuimmat julkaisut. Sivu antaa hyvän kuvan siitä, kuinka paljon julkaisuja luetaan. Tutkijat itse seuraavat tiiviisti julkaisujensa latauslaskureita.

OpenDOAR -sivuston mukaan avoimia julkaisuarkistoja on tällä hetkellä yli 2600. Näistä julkaisuarkistoista pidetään omaa ranking-listaa Ranking Web of Repositories, joka julkaistaan kahdesti vuodessa. TamPub oli heinäkuussa 2014 sijalla 113. Sijoitukseen vaikuttavat mm. arkiston koko, näkyvyys verkossa, julkaisujen julkaisuaika (uudemmat julkaisut) sekä kokotekstien määrä. Maailmanlaajuisessa vertailussa on mukana lähes 2000 julkaisuarkistoa, joten TamPubin sijoitusta voi pitää varsin hyvänä.

Näkyvyys sosiaalisessa mediassa – tärkeä markkinointikanava tutkimukselle

Tutkijan näkyvyys verkossa ja sosiaalisessa mediassa on tänä päivänä tärkeää. Kesällä 2014 järjestetyn Open Repositories -konferenssin pääpuhujana ollut Erin McKiernan puhui vahvasti sekä avoimen julkaisemisen että sosiaalisen median käytön tärkeydestä oman tutkimuksen esille tuomisessa. Myös Helsingin yliopiston dekaani, professori Arto Mustajoki viittasi lokakuun alun seminaaripuheessaan ja sen pohjalta kirjoitetussa blogissaan oman tutkimuksen markkinoinnin tärkeyteen. Markkinointi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on huomattavasti helpompaa, jos tutkija julkaisee avoimesti.

kuuntele tietoisku Tertiossa 23.10.

Kansainvälisen Open Access -viikon kunniaksi Tertiossa Kaupin kampuksella järjestetään tällä viikolla tietoisku aiheesta Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen. Tietoisku pidetään torstaina 23.10. klo 14.15-15 Tertion opetusluokassa Arvo B 109. Tervetuloa mukaan!

Teksti: Tanja Heikkilä, informaatikko

Lisätietoa ja linkkejä:
Open Access ja rinnakkaistallentaminen –sivusto
Avoin julkaiseminen – yksi tie tutkijan menestykseen / Tanja Heikkilä (Kirjastoikkuna)
Tallenna tutkija, tallenna! / Tiina Lankinen (Aikalainen 14/2013)
”Open Access is here to stay” / Tanja Heikkilä (Kirjastoikkuna)
Kysy sähköpostitse: oa@uta.fi

Avoin julkaiseminen – yksi tie tutkijan menestykseen

Kansainvälinen Open Repositories -konferenssi järjestettiin tänä vuonna Helsingissä. Konferenssi kokoaa yhteen avointen lähdekoodien ohjelmistoilla kehitettyjen julkaisuarkistojen (DSpace, Fedora, EPrints, Invenio) kehittäjiä sekä muita avointen julkaisuarkistojen ja avoimen julkaisemisen parissa työskenteleviä. Kesäkuiseen tapahtumaan osallistui myös Tampereen yliopiston kirjaston rinnakkaistallennustiimi.

Open Repositories -konferenssi

Konferenssi pidettiin Paasitornin kokouskeskuksessa, joka valmistui 1908 Helsingin Työväentaloksi. Arkkitehti Karl Lindahlin nimikkosalia hallitsee unkarilaisen János Rozsin seinämaalaus vuodelta 1939.

Konferenssin ohjelman avasi meksikolainen lääketieteen tutkija Erin McKiernan, joka puhui vahvasti avoimen julkaisemisen puolesta. McKiernan kehotti nuoria tutkijoita julkaisemaan avoimesti, sillä se lisää tutkimuksen näkyvyyttä ja viittauksia ja on usein maksutonta. Hän korosti myös sosiaalisen median roolia tutkimuksen tekemisessä näkyväksi ja kehotti tutkijoita keskustelemaan kollegoiden kanssa avoimen julkaisemisen mahdollisuuksista. McKiernanin mukaan tutkija, joka julkaisee avoimesti, voi olla myös hyvin menestynyt tutkija.

Tutkijan identifioimistunnisteet ovat olleet viime aikoina esillä Suomessakin. Paneelikeskustelussa ORCID-tutkijatunnisteista nämä tunnisteet tulivat esiin useammassa esityksessä. Esimerkiksi Europe PubMedCentraliin on luotu yhteys ORCID-tunnisteisiin, joten tunnisteen omaavat voivat linkittää julkaisunsa suoraan sinne. Texasin yliopisto sen sijaan luo ORCID-tunnisteet valmiiksi kaikille opiskelijoille.

Nottinghamin yliopiston ylläpitämä Sherpa/Romeo-palvelu, josta voi tarkistaa lehtien ja kustantajien rinnakkaistallennuspolitiikan, on laajentanut toimintojaan ja kehittänyt uuden Sherpa/Fact-palvelun. Tästä piti esityksen Peter Millington. Sherp/Fact palvelun avulla tutkijat voivat tarkistaa, vastaavatko tietyn lehden open access -vaatimukset tutkimuksen rahoittajan open access -vaatimuksia. Kaikki rahoittajat eivät ole mukana palvelussa, mutta joitakin suuria brittiläisiä rahoittajia kyllä.

Menestyksekäs avoin julkaisuarkisto

Paul Royster Nebraska-Lincoln yliopistosta kertoi oman yliopistonsa julkaisuarkiston menestyksestä. Arkisto kuuluu tiedekunnalle, ei yliopistolle eikä kirjastolle, ja sen tarkoitus on levittää tiedekunnan julkaisuja niin laajasti kuin mahdollista. Tässä on onnistuttukin hyvin. Arkisto on Yhdysvaltojen toiseksi suurin, ja se sisältää 71 000 kokotekstitiedostoa. Niitä ladattiin viime vuoden aikana yli 6 miljoonaa kertaa. Arkiston artikkelit listautuvat jopa kustantajien (esim. Elsevierin) versioiden edelle Google-hauissa, sillä arkistoa käytetään enemmän. Roysterin käsityksen mukaan tiedekunnan edustajat tallentavat julkaisunsa arkistoon, koska niin haluavat, eivät siksi, että se olisi velvoite tai edellytys.

Kirjastot ylläpitävät usein yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten julkaisuarkistoja. Digitaalisten kirjastojen kehityksestä piti esityksen Chris Awre. Julkaisuarkistojen kehitys seuraa hyvin kirjastojen yleistä kehitystä kirjastojen siirtyessä painetusta materiaalista sähköiseen. Kirjastot ovat viime vuosina siirtyneet myös yhä enemmän omistajuudesta vuokraukseen, sillä monet e-aineistot ovat ikään kuin kirjastojen vuokraamia materiaaleja. Kirjastoissa on myös perinteisesti tehty paljon yhteistyötä, ja tämä trendi tuntuu jatkuvan julkaisuarkistojenkin puolella.

Konferenssin aikana useammassakin esityksessä tuotiin esiin ajatus näkymättömästä julkaisuarkistosta (invisible institutional repository). Tällä tarkoitetaan sitä, että käyttäjät eivät välttämättä löydä tai edes etsi julkaisuarkistojen aineistoja julkaisuarkiston kautta. Useimmiten julkaisuarkiston materiaaleihin tullaan erilaisten hakupalvelujen kuten Googlen kautta. Tärkeintä käyttäjälle on, että hän löytää tarvitsemansa aineiston.

Useissa esityksissä ja postereissa tuotiin esille eri yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten julkaisuarkistojen integrointeja yliopiston muihin järjestelmiin. Julkaisuarkistojen pohjautuminen avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin antaa kehittäjille melko vapaat kädet erilaisiin teknisiin ratkaisuihin muiden järjestelmien kanssa.

Reilusti yli puolet konferenssin osanottajista oli arkistojen kehittäjiä, teknisen puolen osaajia. Joukkoon mahtui myös perinteisen kirjastoalan osaajia. Konferenssi on vahvasti angloamerikkalainen. Suurimpia osanottajamaita olivat Yhdysvallat ja Iso-Britannia sekä tietysti isäntämaa Suomi. Erityisesti monet suomalaiset kirjastotyöntekijät olivat käyttäneet mahdollisuuden hyväkseen ja tulleet tutustumaan hieman teknisempään konferenssiin. Ensi vuonna konferenssi järjestetään Yhdysvalloissa Indianapoliksessa.

Linkkejä:
Konferenssin kotisivut
Esitykset ja esitysten nauhoitukset

Teksti: Tanja Heikkilä
Kuva: Paula Nissilä

“Open Access is here to stay”

Helsingissä järjestettiin 15.10. pohjoismainen Open Access -teemaa  käsittelevä seminaari Nordic Perspectives on Open Access and Open Science. Suomalaisten lisäksi seminaarissa esiintyi pohjoismaisia asiantuntijoita. Seminaari oli samalla Suomen Open Access -työryhmän, FinnOA:n, 10-vuotisjuhlaseminaari.

Open Access -logo

Open Access yleistyy

Seminaarin aloitti pääpuhujaksi kutsuttu Bo-Christer Björk. Hän esitteli Open Access -julkaisujen kehitystä vuodesta 2003. Viimeisen kymmenen vuoden aikana OA-julkaisujen määrä on noussut noin 15 prosentista aina 35 prosenttiin. Web of Science- ja Scopus-tietokantoihin idenksoiduista artikkeleista n. 16 % on avoimesti saatavilla vuoden kuluttua julkaisemisesta. Tämä luku ei sisällä vihreän tien (green road) kautta avoimeksi laitettuja artikkeleita eli esim. rinnakkaistallennettuja artikkeleita.

Trendinä tällä hetkellä on kirjoittajamaksullisten (APC funded) Open Access -lehtien lisääntyminen. Rahoittajien ja taustaorganisaatioiden (esim. yliopistot) mandaatit, jotka vaativat artikkeleiden avointa saatavuutta, ovat lisänneet hybridimallin suosiota. Hybridimallilla tarkoitetaan sitä, että perinteisessä tilausmaksullisessa lehdessä ilmestyneen yksittäisen artikkelin voi ostaa avoimeksi. Myös viivästetty Open Access (delayed OA) on lisääntynyt. Perinteiset kirjoittajamaksulliset lehdet saattavat siis antaa vanhempia numeroitaan avoimesti saataville esimerkiksi vuoden viiveellä julkaisemisesta.

Viime aikoina kustantajat ovat tiukentaneet rinnakkaistallennuskäytäntöjään, ja esimerkiksi embargo-ajat ovat pidentyneet. Rinnakkaistallentaminen ei muutenkaan ole aivan ongelmatonta, sillä usein julkaisuarkistoista löytyy kustantajien pdf-versioita artikkeleista, vaikka kustantaja ei näiden omien versioidensa rinnakkaistallentamista sallikaan. Useimmiten kustantajat sallivat tekijän viimeisen oman version eli post-print -version rinnakkaistallentamisen.

Norjan ja Ruotsin kansallinen toiminta

Ulf Kronman Ruotsin kansalliskirjastosta esitteli maansa Open Access -tilannetta ja OpenAccess.se-ohjelmaa. OpenAccess.se on Ruotsin kansalliskirjaston vetämä palvelu, jonka tarkoituksena on mm. lisätä tietoisuutta avoimesta julkaisemisesta, järjestää erilaisia seminaareja ja tietoiskuja sekä tukea Open Access -asioissa. Ruotsissa on valmisteltu kansallista Open Access -politiikkaa, ja se valmistunee piakkoin. Kronmanin mukaan aikaisemmin Open Access -asioissa keskityttiin miettimään, miksi julkaisut olisi  saatava avoimesti saataville. Viime aikoina keskustelu on siirtynyt enemmän siihen, miten julkaisut saadaan avoimesti saataville.

Ruotsissa julkaisurekisteri ja julkaisuarkisto on usein integroitu yhteen ja samaan järjestelmään, joka helpottaa kaikkia osapuolia.  Ruotsissa on myös yksi yhteinen arkisto, SwePub, johon haravoidaan tällä hetkellä 35 eri korkeakoulun julkaisuja korkeakoulujen omista arkistoista.

Norjan kansallinen järjestelmä herätti ihailua seminaariyleisön keskuudessa. Norjan järjestelmästä kertoi Nina Karlstrøm, joka työskentelee CRIStin-palvelun parissa. CRIStin (Current Resaerch Information System in Norway) sisältää tiedot kaikkien Norjan yliopistojen sekä terveydenhuollon (esim. yliopistolliset sairaalat) tuottamista julkaisuista. Yhteisen kansallisen järjestelmän tarkoituksena on mm. lisätä norjalaisen tutkimuksen näkyvyyttä sekä kotimaassa että ulkomailla ja mahdollistaa kaikkien pääsy tutkimustulosten äärelle. CRIStin-järjestelmään voidaan myös rinnakkaistallentaa artikkeleita, joten järjestelmän kautta löytyy myös kokoteksiartikkeleita. CRIStin-palvelukeskus toimii Oslon yliopiston yhteydessä. Heidän tehtävänään on koordinoida myös maan Open Access -asioita.

DOAJ

DOAJ eli Directory of Open Access Journals perustettiin vuonna 2003 Lundin yliopiston kirjastossa Ruotsissa. DOAJ:n perusti Lars Bjørnshauge, joka esitteli palvelua myös Helsingin konferenssissa. Nykyään palvelua ylläpitää IS4OA-niminen (Infrastructure Services for Open Access) yritys, jossa myös Lars Bjørnshauge toimii. Tällä hetkellä DOAJ-palvelussa on n. 8 000 lehteä. Listalla olevien lehtien tulee olla vapaasti luettavissa, ja niiden tulee julkaista vähintään 5 artikkelia vuodesssa.

Yliopistojen rahastoista apua OA-maksuihin

Kuulimme sekä ruotsalaisen (Jörgen Eriksson, University of Lund) että norjalaisen (Jan Erik Frantsvåg, Univeristy of Tromsø) esityksen yliopistojen Open Access -lehtien kirjoittajamaksuja varten muodostetuista rahastoista. Rahastojen ideana on tarjota yliopiston tutkijoille mahdollisuus julkaista kirjoittajamaksullisissa Open Access -lehdissä.  Kirjoittajamaksut ovat keskimäärin n. 900 $ artikkelilta, ja ne ovat usein korkeampia korkeamman impaktin omaavissa lehdissä.

Sekä Lundissa että Tromsøssä rahan saaminen rahastosta edellytti artikkelin pääkirjoittajan olevan palvelussuhteessa kyseiseen yliopistoon. Rahastosta ei annettu rahaa hybridimallin lehdille. Molemmissa yliopistoissa oli havaittu, että rahasto ei ollut ainoa rahoituksen lähde Open Access -julkaisuille, vaan artikkeleita julkaistiin kirjoittajamaksullisissa lehdissä myös muun rahoituksen turvin.

Julkaisuarkistot ja OpenAIRE

Iltapäivän viimeisimpien esitysten joukossa oli mm. Jyrki Ilvan (Kansalliskirjasto) esitys julkaisuarkistoista sekä OpenAIRE-hankkeen esittely (Mikael K. Elbæk, Technical University of Denmark). Ilvan mukaan julkaisuarkistot ovat yleistyneet ja ne palvelevat nimenomaan rinnakkaistallentamista eli vihreää Open Accessia. Monet arkistot on tehty avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla (DSpace, Fedora, EPrints). Julkaisuarkistojen ja julkaisurekisterien yhdistäminen on tämän päivän trendi ja yleistynee Suomessakin lähivuosina.

Euroopan Unionin pilottihankkeen OpenAIREn tavoitteena on edistää tutkimustulosten avoimuutta ja saatavuutta Euroopassa. EU:n seuraavassa puiteohjelmassa, Horisontti 2020:ssa, on tavoitteena saada kaikki julkisin varoin rahoitettujen tutkimusten tulokset avoimesti saataville. OpenAIRE on yhteinen portaali, johon on tarkoitus haravoida eri maiden eri instituutioiden julkaisuarkistojen materiaaleja. Haravointi yksittäisistä julkaisuarkistoista ei ole ongelmatonta ja vaatii arkistojen muokkaamista annettujen ohjeiden mukaisiksi.

Kaikissa seminaarin esityksissä tuotiin selvästi esille se, että avoin julkaiseminen ja avoin tieto on tämän päivän trendi. Nyt ollaan päästy jo melko laajaan avoimeen julkaisemiseen, ja jatkossa avoimeksi ovat tulossa tutkimusaineistot. Avoimuus lisääntyy siis entisestään. Tiedon avoimuudella on monta eri reittiä (esim. kirjoittajamaksulliset lehdet vs. rinnakkaistallentaminen), mutta loppujen lopuksi reitillä ei ole merkitystä. Tärkeintä on, että tieto on avoimesti kaikkien saatavilla.

Kaikkiin seminaarin esityksiin voi tutustua seminaarin sivuilla.
FinnOA, Suomen Open Access -työryhmä
Kansainvälinen Open Access -viikko 21.-27.10.2013

Teksti: Tanja Heikkilä

Kirjasto madaltaa rinnakkaistallentamisen kynnystä

Tampereen yliopiston tutkijoilla ja henkilökunnalla on ollut mahdollisuus rinnakkaistallentaa tieteelliset artikkelinsa Tampereen yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon TamPubiin vuodesta 2011 alkaen. Rinnakkaistallentaminen ei ole vielä muodostunut rutiiniksi ainakaan kaikille tutkijoille, joten sen mahdollisuudesta on hyvä jälleen kertoa.

Kirjastossa toteutettiin keväällä 2012 rinnakkaistallennuskysely yliopiston henkilökunnalle. Kyselyn tavoitteena oli selvittää tutkijoiden ajatuksia avoimesta julkaisemisesta ja rinnakkaistallentamisesta. Tavoitteena oli myös löytää ne esteet, joihin kirjasto voisi mahdollisesti vaikuttaa.

Image

Alkuvuodesta 2013 kirjastossa luotiin uudet rinnakkaistallentamispolitiikan periaatteet. Niiden mukaan kirjasto tarkistaa jatkossa tutkijoiden puolesta artikkelien rinnakkaistallennusluvat kustantajilta. Kirjastossa katsotaan ensin lupatietoa SHERPA/RoMEO-palvelusta ja kustantajien kotisivuilta. Kirjasto voi myös tarkistaa rinnakkaistallennusluvan tutkijan puolesta suoraan kustantajalta.

Kirjastossa toivotaan tämän uudistuksen innoittavan tutkijoita rinnakkaistallentamaan entistä aktiivisemmin. Tutkija voi halutessaan pyytää rinnakkaistallennusluvan myös itse. Kirjaston ylläpitämiltä Open Access -sivuilta löytyy lisätietoa ja mallikirjeitä luvan pyytämiseen.

SHERPA/RoMEO-palvelun mukaan 69 % kustantajista sallii artikkelin jonkin version rinnakkaistallentamisen. Palvelu sisältää tiedon noin 18 000 lehden rinnakkaistallennuspolitiikasta. Valitettavasti suomalaisia kustantajia ei tästä palvelusta juurikaan löydy, mutta toivottavasti tämä asia saadaan kuntoon suomalaisille kustantajille suunnitellun kyselyn toteuduttua.

Toisinaan rinnakkaistallennuslupaa ei syystä tai toisesta saada kustantajalta. Joissakin tapauksissa rinnakkaistallennusluvan saaminen vaatii tutkijan henkilökohtaista luvan kysymistä kustantajalta. Kirjastossa neuvotaan ja ohjeistetaan kaikissa rinnakkaistallentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kustantajat sallImageivat useimmiten artikkelin post print -version rinnakkaistallentamisen. Post-print -versio tai final draft -versio on tekijän viimeisin versio artikkelista ennen kustantajan taittoa. Tämä versio on siis jo läpikäynyt vertaisarvioinnin ja se on muokattu arvioijien kommenttien perusteella.

Kirjasto haastaa näin kesän kynnyksellä kaikki tutkijat siivoamaan tietokoneensa arkistoja ja etsimään sieltä rinnakkaistallennettavaksi sopivia artikkeleita!

Lisätietoa rinnakkaistallentamisesta:
Rinnakkaistallentaminen Tampereen yliopistossa
SHERPA/Romeo-palvelu

Teksti: Kirjastonhoitaja Tanja Heikkilä

Avointa julkaisemista arvostetaan – Alustavia tuloksia Open Access -kyselystä

Tampereen yliopistossa on vuoden 2011 alusta ollut voimassa rehtorin päätös, jolla yliopiston tutkijoita ja muuta henkilökuntaa kehotetaan tallentamaan julkaisujensa rinnakkaistallenne yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon TamPubiin. Jyväskylän yliopistolla on myös vastaava päätös. Helsingin yliopiston rehtori teki tutkijoita velvoittavan päätöksen, joka on ollut voimassa vuoden 2010 alusta lähtien.

Tutkijat eivät kuitenkaan ole innokkaasti ottaneet tätä mahdollisuutta työprosesseihinsa. Kirjastoissa, jotka ylläpitävät yliopiston avoimia julkaisuarkistoja, on mietitty syitä, jotka estävät rinnakkaistallennuksen. Eri tutkimuksissa on todettu, että rinnakkaistallennus lisää alkuperäisenkin julkaisun tunnettuutta ja siten viittauksia, joilla tulee olemaan nykyistä suurempi merkitys yliopistojen rahoitukseen perustuvana taustatietona. Rinnakkaistallennuksen vaikutuksesta viittauksiin tarkemmin Bulletiinissa ilmestyneessä  artikkelissa (Heikkilä, Melin, Mäki, 2012)

Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen kirjastoissa tehtiin tänä keväänä kysely tutkijoille, jotta kirjastot saisivat oikeata tietoa niistä pulmista ja esteistä, joita tutkijoilla on, koska rinnakkaistallennus ei ole kunnolla käynnistynyt kummassakaan yliopistossa. Tampereen yliopistossa saatiin vuonna 2011 avoimeen julkaisuarkistoon 404 artikkelia, joista 166 kyseisen vuoden rinnakkaistallenteita. Jyväskylän luku oli 200. Kummassakin yliopistossa vertaisarvioituja tutkimusjulkaisuja julkaistaan vuosittain noin 1500.

Rinnakkaistallennus vähäistä, avoimen julkaisemisen periaatetta kannatetaan

Tampereen yliopiston kirjaston kysely tutkijoille ja muulle henkilökunnalle oli avoinna maaliskuun puolivälistä maaliskuun loppuun. Kyselyn tuloksista on valmistunut alustava analyysi. Tuloksista raportoidaan tarkemmin alkusyksystä. Tässä kirjoituksessa vain muutama yleinen havainto.

Tampereen yliopiston tutkijoista ja muusta henkilökunnasta peräti 93 prosenttia pitää Open Access -periaatetta  erittäin tai melko tärkeänä.  Myös yliopistojen avoimia julkaisuarkistoja pidetään tärkeinä – 78 prosenttia tutkijoista ja opettajista on tätä mieltä. Vastaavaa myönteistä asennoitumista on havaittu myös Jyväskylän yliopiston ja kansainvälisissä kyselyissä.

Vaikka OA-periaatetta ja yliopiston avoimia julkaisuarkistoja arvostetaan, arvostus ei heijastu toiminnaksi omalla kohdalla. Tämä havaitaan viime vuoden rinnakkaistallenteiden pienessä määrässä. Tässä kyselyssäkin vain 12 prosenttia Tampereen yliopiston vastaajista oli rinnakkaistallentanut tutkimusjulkaisunsa kopion TamPubiin.  Lähes puolet vastaajista eli 49 prosenttia tiesi TamPubista, muttei ollut tallentanut siihen julkaisujaan. Kirjaston tiedotuksen haaste on, ettei 39 prosenttia vastaajista tuntenut TamPubia lainkaan.

Kyselyyn vastasi Tampereella 205 henkilöä. Tämä määrä on linjassa muissa tutkimuksissa saatuihin vastausten määriin.  Vaikka vastauksia ei saatu runsaasti, saadaan niistä kuitenkin hyvää tietoa tiedotusta ja palvelujen kehittämistä varten, mikä oli kyselyn päätarkoitus.

Lahjakorttien voittajat arvottu

Kyselyn yhteydessä järjestettiin arvonta, johon vastaajat saattoivat halutessaan osallistua. Palkintoina arvottiin viisi 20 euron lahjakorttia Tiedekirjakauppa TAJUun.  Lahjakortin voittivat Aleksandr Zelenin, Mira Palonen, Mervi Miettinen, Aki Myllyneva ja Juhani Niemi. Onnittelut voittajille!

Outi Sisättö

Kirjasto kysyy rinnakkaistallentamisesta


Miksi tutkijat eivät tallenna julkaisujaan yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon? Tampereen yliopiston kirjasto hakee vastausta tähän kysymykseen kyselyllä, joka on avoinna yliopiston henkilökunnalle 31.3.2012 saakka.  Kyselyssä on 16 lyhyttä kysymystä, joilla selvitetään, miten hyvin yliopiston henkilökunta tuntee avoimen tallentamisen, miten siihen suhtaudutaan ja missä määrin sitä toteutetaan. Open Access -kyselyn vastauslomake löytyy osoitteesta https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/7019/lomake.html

Kyselyn tekemisestä sovittiin kirjaston johtoryhmässä, ja sen toteuttamisessa saatiin apua kirjaston neuvottelukunnan puheenjohtajalta Harri Meliniltä.  Suuri apu saatiin myös Jyväskylän yliopistolta, jossa vastaavan kyselyn valmistelu oli jo pidemmällä ja kysely toteutettiin helmikuussa.

Tapa kerätä tietoa toiminnan ja päätöksenteon pohjaksi perustuu Tampereen yliopiston kirjastossa jo pitkään käytössä olleeseen näyttöön perustuvaan kirjastotyöhön (evidence-based librarianship). Kirjaston henkilöstöä on koulutettu näyttöön perustuvan kirjastotyön menetelmiin. Tämänkin kyselyn toteutuksen ensimmäinen ajatus tuli esiin kirjastossa tammikuussa järjestetyn näyttöön perustuvan kirjastotyön koulutuksen workshopissa. Tampereen yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Mirja Iivonen on kirjoittanut aiheesta hyvän artikkelin Signumiin (1/2012).

Erilaisia kyselytutkimuksia julkaisujen avoimesta saatavuudesta on maailmalla tehty useita. Muun muassa Iso-Britanniassa National Respositories Support Project teki vuonna 2011 kyselyn (http://rspproject.wordpress.com/tag/survey/), johon osallistui useita organisaatiota. Samana vuonna Leedsin yliopisto teki oman kyselyn (http://wrro.blogspot.com/2011/10/what-did-we-learn-from-university-of.html ja http://wrro.blogspot.com/2011/12/attitudes-towards-open-access.html). Jo aiemmin Leedsin, Sheffieldin ja Yorkin yliopistot toteuttivat yhteisen White Rose Research Online  -kyselyn (http://eprints.whiterose.ac.uk/increase/questionnaire_report_public.pdf).

Kirjasto toivoo Tampereen yliopistossa nyt avoinna olevaan kyselyyn runsaasti vastauksia, jotta tuloksista saadaan uutta tietoa toiminnan kehittämiseksi ja viestinnän oikeaksi suuntaamiseksi. Tarkoituksena on oman toiminnan kehittämisen lisäksi ja tueksi tehdä vertailuja Jyväskylän yliopiston tuoreeseen kyselyyn sekä maailmalla aiemmin toteutettuihin vastaaviin kyselyihin.

Kirjaston kyselytiimi
Merja Hyödynmaa, Raila Melin, Kati Mäki ja Outi Sisättö