Blogissa: Asiakkaat vaikuttavat Tampere3-kirjaston kehittämiseen

Tampere3-logoTampere3-kirjastojen ensimmäinen yhteinen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin maaliskuussa. Saimme kyselyyn yhteensä 1080 vastausta (TaY 813, TAMK 181, TTY 86). Ylivoimaisesti suurin vastaajaryhmä olivat opiskelijat, jotka yleensäkin ovat aktiivisimpia palautteen antajia. Kaikille vastaajille lämmin kiitos tärkeästä palautteesta!

Kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa kirjastojen nykyisten palvelujen toimivuudesta ja antaa käyttäjille mahdollisuus ideoida tulevan yhteisen kirjaston palvelukokonaisuutta. Tuloksia ja avovastausten kehittämisehdotuksia hyödynnetään uuden kirjaston kehittämisprojekteissa.

Olemme käyneet palautteen läpi huolella ja nostaneet tärkeimmät kehittämisideat projektien työlistalle. Eniten palautetta saivat kirjastojen tilat, e-aineistot ja verkkopalvelut.

Tiloja kehitetään jatkuvasti

TAMKin, TTY:n ja TaY:n kirjastotiloja

Kirjastojen tilat saivat kiitosta, mutta palautteissa toivottiin myös lisää tiloja ja pidempiä aukioloaikoja. Kirjaston asiakaspalveluprojekti kartoittaa kesälomien jälkeen tilojen kehittämiskohteet ja selvittää, mitä niistä voidaan toteuttaa uudessa kirjastossa. Myös aukioloaikojen toimivuutta selvitetään jatkossa.

E-aineistojen käytettävyys on tärkeää

Kirjaston tarjoamiin tietoaineistoihin oltiin suhteellisen tyytyväisiä, mutta asiakkaat pitivät puutteena sitä, että kaikkien Tampere3-kirjastojen e-aineistot eivät ole kaikkien käytössä. E-aineistojen käyttöön toivottiin myös lisää ohjeistusta.

Syksyn aikana neuvottelemme uuden kirjaston e-aineistokokonaisuudesta ja pyrimme saamaan aineistot mahdollisimman laajasti yhteisön käyttöön. Myös e-aineistojen käytettävyyden parantaminen on etusijalla palveluja kehitettäessä.

Uutta tietojärjestelmää suunnitellaan

Eniten kriittistä palautetta saatiin kirjaston verkkopalveluiden toimivuudesta. Yliopistojen osalta erityisesti eri asiakaskäyttöliittymät ja kirjautuminen järjestelmiin herättävät hämmennystä.

Nämä ongelmat eivät ratkea kokonaan vielä uuden kirjaston aloittaessakaan vuoden vaihteessa. Olemme parhaillaan hankkimassa uutta tietojärjestelmää, joka on tarkoitus saada käyttöön loppuvuodesta 2019. Siihen saakka joudumme valitettavasti operoimaan edelleen kahdella erillisellä hakupalvelulla. Pyrimme kuitenkin opastamaan ja ohjeistamaan niiden käytössä koko siirtymävaiheen ajan.

Koska moni asia muuttuu uudessa kirjastossa, tiedotamme muuttuvista asioista aktiivisesti jo syksyn aikana. Kannattaa siis seurata kirjastojen tiedotuskanavia kuten verkkosivujen uutisia ja oman sähköpostin viestejä. Kysymykset ja ehdotukset ovat edelleen tervetulleita!

Käyttäjäkyselyn NPS-luku 2018

Saimme paljon kiitosta kirjastojen palveluiden toimivuudesta. Tästä kertoo myös erinomainen NPS-luku 61.

Teksti: Minna Niemi-Grundström, Tampere3-kirjaston projektijohtaja
Kuvat: Marjatta Ojala (TAMK), Arto Jalonen (TTY), Jonne Renvall (TaY)

Tampereen ammattikorkeakoulun kirjasto
Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
Tampereen yliopiston kirjasto

Vielä ehdit vaikuttaa palveluihin Tampere3-kirjastossa

Käyttäjäkysely 2018 tunnusVielä ehdit vaikuttaa palvelujesi kehittämiseen tulevassa Tampere3-kirjastossa! Käyttäjäkysely on avoinna viikon loppuun. Linkin kyselyyn löydät myös kirjaston verkkosivuilta.

Muista osallistua myös käytännöllisten palkintojen arvontaan. Arvomme 3 sateenkestävää Rains-reppua, 3 tarpeellista sammutuspeitettä, 3 käytännöllistä paistinpannua, kirjapalkintoja, 20 kirjaan kiinnitettävää lukuvaloa, 30 monikäyttöistä pyöränvaloa, 40 elokuvalippua, 7 Nysse-lahjakorttia (à 10 €) sekä pieniä tuotepaketteja.

Kiitos palautteestasi!

Lisätietoja:
Outi Viitasalo, Outi.Viitasalo@uta.fi, ja Sonja Mattsson, Sonja.Mattsson@uta.fi

Blogissa: Yhteinen Tampere3-kirjasto syntyy yhteistyöllä

Tampere3-logoTampere3-korkeakoulukonserni aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Samaan aikaan toimintansa aloittaa myös koko konsernia palveleva kirjasto, joka yhdistää Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun nykyiset kirjastopalvelut. Uusi kirjasto tulee sijoittumaan yliopiston organisaatioon, mutta se tarjoaa kirjastopalvelut koko korkeakouluyhteisölle.

Kirjastojen henkilöstö on jo kuukausien ajan suunnitellut tulevan kirjaston palveluja. Kirjaston projekteissa kehitetään niin asiakaspalvelun prosesseja, julkaisemisen ja avoimen tieteen palveluja kuin tiedonhankintataitojen opetustarjontaakin. Samaan aikaan valmistellaan uuden kirjastojärjestelmän hankintaa, joka toteutuessaan tulee uudistamaan kirjaston digitaaliset palvelut vastaamaan paremmin nykypäivän ja tulevaisuudenkin muuttuviin asiakastarpeisiin.

Kirjasto on tärkeä osa opiskelun ja tutkimuksen infrastruktuuria. Tampere3-kirjasto pyrkii jatkossakin tarjoamaan laajat, laadukkaat ja kilpailukykyiset tietoaineistot opiskelijoiden, tutkijoiden, korkeakoulujen henkilökunnan ja muiden tiedontarvitsijoiden tarpeisiin.

Kehittäminen jatkuu tammikuun jälkeenkin

Vaikka työ on jo käynnissä, palvelumme eivät ole vielä valmiit, kun uusi kirjasto aloittaa toimintansa. Monien palvelujen ja erityisesti tietojärjestelmiin liittyvien toimintojen osalta joudumme pärjäämään jonkin aikaa siirtymävaiheen ratkaisuilla. Keskeneräistä ja kehitettävää on vuoden alussa vielä paljon, eivätkä kaikki asiakkaiden odotukset varmasti heti täyty. Siksi toivomme, että asiakkaillamme riittää kärsivällisyyttä seurata mukana tämän työntäyteisen ja työläänkin vaiheen läpi.

Paljon hyvissä palveluissamme säilyy myös ennallaan. Kirjastojen nykyiset toimipaikat palvelevat asiakkaita jatkossakin. Kirjasto ei ole luopumassa mistään muustakaan palvelusta, vaikka mietimme uudenlaisia tapoja tuottaa niitä. Tämä ei tarkoita sitä, että nykyisten kirjastojen palvelut yhtenäistetään ja niitä tarjotaan samanlaisina kaikille asiakkaille, vaan palvelutarjonnan suunnittelussa otetaan huomioon erilaiset asiakasprofiilit.

Vaikuta nyt tuleviin palveluihin

Kirjaston palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti, ja palautteen kerääminen on vakiintunut tärkeimmäksi asiakastiedon hankkimisen välineeksi. Asiakaspalautetta hyödynnetään systemaattisesti palvelujen kehittämisessä ja uusien palvelujen suunnittelemisessa.

Käyttäjäkysely 2018 banneri

Kirjastoissa on parhaillaan käynnissä Tampere3-kirjastojen käyttäjäkysely, jossa toivomme saavamme asiakkailta paljon palautetta ja kehittämisideoita. Nyt voit käydä antamassa arvokkaan panoksesi kirjaston kehittämiseen ja samalla varmistaa, että kirjasto tarjoaa jatkossakin palveluja, joita juuri sinä tarvitset.

Projektijohtaja Minna Niemi-GrundströmTeksti: Minna Niemi-Grundström, Tampere3-kirjaston projektijohtaja
Kuva: Outi Viitasalo

In English

Vaikuta Tampere3-kirjaston palveluihin käyttäjäkyselyssä

Käyttäjäkysely 2018 tunnus Tampere3-korkeakoulujen kirjastot rakentavat nyt yhteisen Tampere3-kirjaston palveluja. Tule mukaan ja kerro mielipiteesi nykyisistä palveluista käyttäjäkyselyssä! Vastaa kyselyyn maaliskuun loppuun mennessä ja osallistu myös palkintojen arvontaan.

Käyttäjäkysely järjestetään samanaikaisesti Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kirjastoissa. Se on suunnattu niin opiskelijoille, tutkijoille ja muulle henkilökunnalle kuin muillekin kirjastojemme palvelujen käyttäjille.

Voit antaa arvosanasi kirjaston palvelujen merkityksestä ja niiden toimivuudesta. Toivomme myös avointa palautetta ja ehdotuksiasi kehittämiseen. Linkin kyselyyn löydät verkkosivuiltamme, ja vastaaminen vie vain vähän aikaasi.

Linkki kyselyyn

Voita palkintoja

Muista osallistua myös kyselyn palkintoarvontaan. Vastaamisen jälkeen jätä yhteystietosi arvontalomakkeella.

Kaikkien Tampere3-kirjastojen vastaajien kesken arvomme runsaasti hyödyllisiä palkintoja:
3 sateenkestävää Rains-reppua, 3 tarpeellista sammutuspeitettä, 3 käytännöllistä paistinpannua, kirjapalkintoja, 20 kirjaan kiinnitettävää lukuvaloa, 30 monikäyttöistä pyöränvaloa, 40 elokuvalippua, 7 Nysse-lahjakorttia (à 10 €) sekä pieniä tuotepaketteja.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kirjastossa:
Outi Viitasalo, Outi.Viitasalo@uta.fi, ja Sonja Mattsson, Sonja.Mattsson@uta.fi

Linkkejä käyttäjäkyselyyn kirjaston verkkosivuilla

Blogissa: Näin vastaamme käyttäjäkyselyn palautteeseen

Käyttäjäkyselyn 2017 tunnusKevään käyttäjäkyselyssä saimme 1305 vastausta ja palautetta kaikilta käyttäjäryhmiltä. Omat tutkinto-opiskelijamme toivat mielipiteensä esiin aktiivisimpana vastaajaryhmänä (76 %). Kiitos palautteesta!

Kirjaston tärkeimpiä tehtäviä on opintojen ja tutkimuksen edistäminen. Molempiin tarvitaan toimivia työtiloja ja kirjaston tietopalvelujen tukea oikealla hetkellä. Palautteen pohjalta myös asiakkaat kokivat samat asiat tärkeiksi. Palaute antaa meille eväitä jatkaa toisaalta kirjaston työskentely-ympäristön, toisaalta virtuaalisten palvelujen joustavaa kehittämistä.

Työskentele monipuolisesti myös opetusluokissa

Kirjaston monipuolistuneet tilat saivat kyselyssä paljon kiitosta. Tilat ovat kuitenkin kovassa käytössä, ja erityisesti ryhmätyöhön kaivattiin edelleen lisätilaa. Kaikkia tilavaihtoehtojamme ei ilmeisesti tunneta riittävästi, joten pyrimme tiedottamaan niistä opiskelijoille tehokkaammin.

Jotkut ovat kokeneet ryhmätyöhuoneiden varaustilanteen tarkastelun Office365-kalenterissa hankalaksi. Näet nyt kuluvan viikon varaustilanteen myös Ryhmätyötilat-verkkosivulla (Tilat ja laitteet -> Ryhmätyötilat) sekä Varausohje-sivulla, kun klikkaat ryhmätyöhuoneiden nimiä.

Opetusluokka Alma Linnassa

Linnassa myös opetusluokka Alma on opiskelijoiden käytettävissä kulkukortilla, kun tilassa ei ole opetusta.

Lukuvuoden aikana saimme Linnaan yhden varattavan ryhmätyöhuoneen lisää (Vanhala, 3016). Avaamalla opetusluokat opiskelijoiden käyttöön kulkukortilla loimme samalla yhteistilaa sekä itsenäiseen työskentelyyn tietokoneen ääressä että ryhmätyöhön. Koska luokkien käytöstä kyseltiin, määrittelimme tilojen käyttötavat väriopasteilla.

Linnassa opetusluokat Akseli ja Alma ovat punaisia eli hiljaisen työskentelyn tiloja. Kolmas opetusluokka Elina sekä Arvo-kirjaston Mauri-luokka ovat keltaisia tiloja, joissa myös ryhmätyöskentely, kohtuullisella äänenvoimakkuudella, on mahdollista. Lisäksi käytössä on Linnan Kalevantien aulassa oleva entisen kirjakaupan tila, jossa useampikin ryhmä voi työskennellä yhtä aikaa.

Mukavissa tuoleissa on mukava olla ja opiskella. Toisaalta opiskelijat ovat myös hyvän ergonomian tuntijoita. Nykyisten seisomapisteiden jatkoksi saamme pian säädettäviäkin seisomapöytiä. Tuoleja hankitaan mahdollisuuksien mukaan. Kannattaa käydä etsimässä lukupaikkaa kirjaston kaikista nurkista, joista löytyy monenlaisia istuimia.

Andor tiedonhaun apuna

Andor logoUusi ja odotettu aineistonhakupalvelu Andor on palvellut syksystä alkaen. Sitä on jatkuvasti kehitetty teknisten mahdollisuuksien rajoissa käyttäjien palautetta kuunnellen. Kyselypalautteessa Andor sai sekä kiitoksia että moitteita.

Uuden hakupalvelun omaksuminen työkaluksi vaatii oman aikansa. Vahvistamme Andorin markkinointia ja jatkamme opastuksia palvelun käyttöön. Andor-opas on tehty käyttäjän avuksi, ja meiltä kannattaa aina kysyä, chatissa, verkossa, sähköpostitse andor@uta.fi, Andorin ja Tamcat-näkymän yläpalkin palautelinkistä tai paikan päällä kirjastossa.

Ohjausta ja koulutusta joustavasti verkossa

Varaa ohjausaika -ikoniHaluamme kehittää joustavaa palvelua myös verkossa. Reaaliaikainen chat-yhteys kirjaston asiantuntijoihin sai kyselyssä kovasti kiitoksia. Myös henkilökohtaista Varaa ohjausaika -neuvontaa tarjoamme jatkossa verkossakin niille asiakkaille, joiden on hankala päästä paikan päälle. Kun varaat ohjausaikaa, valitse lomakkeella ohjauspaikaksi etäyhteys.

Tutkinto-ohjelmiin kuuluva tiedonhankinnan opetus on jo sisällyttänyt opintojaksoihin verkko-osioita, ja verkko-opetusta hyödynnetään jatkossakin joustavan opiskelun takaamiseksi. Tutkijoille suunnattu uusi Managing Research Information -verkkokoulutus toteutettiin ensi kertaa tänä keväänä, ja se osoittautui toimivaksi tutkijakoulutuksen muodoksi. Verkkokoulutusta jatketaan tulevinakin lukukausina.

Kyselyn palaute antoi ideoita, joita kehittelemme ja toteutamme vähitellen. Uutisoimme niistä, joten seuraa viestintäämme.

Teksti ja kuva: Outi Viitasalo, kehittämis- ja tukipalvelut

Blogissa: Käyttäjäkysely antoi tärkeää asiakaspalautetta

Kirjaston tämänvuotiseen käyttäjäkyselyyn tuli kaikkiaan 1305 vastausta. Kiitos vastaajille tärkeästä palautteesta! Myös kyselyn palkinnot on arvottu ja voittajille ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Käsittelemme vastaukset ja kommentit tarkasti, ja kerromme myöhemmin keväällä, miten vastaamme palautteeseen. Yhteystietonsa jättäneiden kysymyksiin olemme vastanneet jo kyselyn aikana.

Avointa palautetta tuli runsaasti. Tässä muutamia esille nousseita aiheita.

Tiloja tarvitaan, Arvon aukioloaika laajenee

Ryhmätyötilojen riittävyys kirvoitti paljon kommentteja. Tilamme ovat valitettavasti rajalliset,  käytettävissä olevat neliöt käytössä ja Linnan ja Arvon ulkoseinät vastassa. Suunnittelemme kuitenkin koko ajan mahdollisuuksien rajoissa, miten olemassa olevia tiloja voisi muuntaa ryhmätyökäyttöön.

Tilojen käytön yhteydessä tuli jonkin verran kommentteja hiljaisuudesta. Toivottiin mm. merkintöjä siitä, missä tiloissa saa puhua ja missä ovat hiljaiset tilat. Tämä toive toteutettiinkin saman tien. Tilat on nyt merkitty väriopasteilla.

Etenkin Arvo-kirjaston aukioloaikoihin toivottiin pidennystä. Kirjasto onkin päättänyt toiveiden mukaisesti yhdenmukaistaa  Arvon aamuaukiolon samanlaiseksi kuin Linnassa eli ovet kirjastoon aukeavat klo 8 aamulla ja asiakaspalvelu alkaa kello 9. Arvossa voi siis heti aamusta itsenäisesti lainata ja palauttaa kirjoja lainaus- ja palautusautomaatilla sekä noutaa varauksia. Uuteen aukioloaikaan siirrytään pääsiäisen jälkeen tiistaina 18.4..

Aineistot käyttöön Andorin avulla

Jonkin verran  kommentteja tuli e-aineistoista: harmiteltiin, että ne eivät toimi tai niitä on liian vähän. Kirjasto hankkii toki e-kirjoina kaikki kurssikirjat, jos niitä vain on saatavissa. Kaikkea ei kuitenkaan löydy e-muodossa, tai e-kirja eivät ole kirjastokäyttöön sopiva useamman käyttäjän versio.

E-aineistojen toimiminen on haaste, sillä meillä on Tamcatissa n. 300 000 e-kirjaa ja lisäksi ECCO ja EEBO, jotka eivät ole Tamcatissa, yhteensä siis n. 700 000 e-kirjaa. E-lehtiä on n. 44 000 eri palveluntarjoajien kautta.

Kirjasto tekee omasta puolestaan kaikkensa, jotta e-aineistot palvelisivat käyttäjiä. Kannattaa ilmoittaa viipymättä kirjastoon, jos e-aineistoon ei pääse , jotta voimme selvittää asiaa. Chat on nopea ja toimiva tapa ilmoittamiseen, ja sen kautta voimme yhdessä tutkia, missä on vika. Kirjaston e-kirjaopas ja Andor-opas sekä etenkin etäkäyttöohje auttavat usein eteenpäin.

Kirjaston uusi hakupalvelu Andor sai sekä kehuja että moitteita. Kiitosta sai erityisesti mahdollisuus yhdistää kirjastokortti peruspalvelutunnukseen, jolloin ei enää tarvitse muistella kortin numeroa eikä kahta salasanaa.

Kirjasto järjestää Andor-koulutuksia, ja Andor-opas auttaa tiedonhakijaa. Kirjasto on tehnyt koulutuksesta myös 45 minuutin videon, jos et pääse paikan päälle.

Verkkosivut viestivät kirjastosta

Kysyimme myös, mitä kautta toivot saavasi tietoa kirjaston palveluista. Ylivoimaisesti eniten haluttiin tietoa kirjaston verkkosivuilta. Kommenteissa chat saa paljon kiitosta.

Pyrimme jatkuvasti selkeyttämään kirjaston verkkosivuja, jotta tieto olisi helpommin löydettävissä. Kirjaston uutiset voi tilata sähköpostiin helposti: klikkaa vain tästä. Linkki löytyy etusivun alalaidasta.

Opiskelijan työpöydällä kirjasto tiedottaa erityisesti opiskelijoita kinnostavat asiat, ja opiskelijat saavat työpöydän uutiset myös sähköpostiinsa. Somekanavamme Facebook, Twitter ja Instagram löytyvät kirjaston etusivulta.

Linkkejä:
Andor-koulutuksia
Andor-opas
E-kirjaopas
Tilaa kirjaston uutiset sähköpostiisi

Teksti: Tietoasiantuntijat Mervi Ahola ja  Outi Viitasalo

Värit opastavat kirjaston työskentelytilojen käytössä

Saako puhua vai ei? Kirjaston työskentelytiloille on kysyntää, mutta laitteiden ja äänen käyttö niissä on tuonut palautetta erityisesti sen jälkeen, kun opetusluokat avattiin asiakaskäyttöön opetusten ulkopuolella. Nyt työskentelytiloista löytyy värillisiä opasteita, jotka kertovat, voiko tilassa keskustella vapaasti ja mitä laitteita voi käyttää.

Vihreässä tilassa voit keskustella ja naputella läppäriä. Ryhmätyöhuoneet ovat tällaisia alueita, samoin Linnan ykköskerroksen monitoimitila Pohjantähti. Vaikka vihreä opaste salliikin kännykän käytön, Linna-kirjastossa puhelut kannattaa puhua toisen ja kolmannen kerroksen puhelinkopeissa.

Keltaisessa tilassa voit käyttää läppäriä ja tarvittaessa puhua hiljaisella äänellä. Linnan opetusluokka Elina (3022) ja pieni monitoimitila Pentinkulma ovat tällaisia tiloja, samoin Arvon opetusluokka Mauri. Pentinkulmassa voi tehdä ryhmätöitä, samoin Elina-luokassa, jos et löydä muuta tilaa, kunhan otat huomioon muut tilassa opiskelevat.

Punainen opaste tarkoittaa hiljaista työskentelytilaa. Linnan Akseli– ja Alma-luokissa voit keskittyä omaan työhösi tietokoneen ääressä.

Hiljaisimpia tiloja kirjastossa ovat hiljaiset lukusalit Linnassa ja Arvo-kirjaston Oppimiskeskuksessa. Linnan lukusalissa on lisäksi erillinen lukutila, jossa laitteiden käyttö ei ole sallittua.

Anna palautetta, toimivatko väriopasteet kirjaston tilojen käytön tukena. Palautetta tiloista ja muista palveluista voit antaa myös käyttäjäkyselyssä 9.4. saakka.

Työskentelytilat kirjastossa
Kirjastojen pohjakartat: Linna ja Arvo

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Leena Horsma-aho
leena.horsma-aho@uta.fi

Näin vastaamme käyttäjäkyselyn palautteeseen

Käyttäjäkyselyn tunnusTampereen yliopiston kirjaston käyttäjät vastasivat kutsuun: saimme tämänvuotisessa käyttäjäkyselyssä peräti 1324 vastausta. Kiitos, että haluatte vaikuttaa kirjastonne kehittämiseen! Vastaajien kesken arvoimme useita palkintoja, jotka on toimitettu voittajille

Vastauksia tuli kaikista käyttäjäryhmistämme, opiskelijoilta, jatko-opiskelijoilta, tutkijoilta, opettajilta ja yliopiston muulta henkilökunnalta, Tampereen yliopistollisen sairaalan henkilökunnalta ja yliopiston ulkopuolisilta asiakkailta. Aktiivisimmin vastasivat jälleen opiskelijat (64%).

Kysely toteutettiin tällä kertaa kansainvälisellä, tiedekirjastoihin räätälöidyllä LibQual-työkalulla. Siinä arvioitiin kirjastopalvelujen kolmea keskeistä aluetta, asiakaspalvelun merkitystä, tietoaineistoja ja niiden hallintaa sekä työskentelytiloja.

Saimme myös runsaasti avointa palautetta. Tutkimme sitä tarkkaan, ja vastaamme nyt siitä nouseviin keskeisiin viesteihin.

Tiedonhakujärjestelmät uudistuvat

Palautteissa esitettiin runsaasti toiveita aineiston hakupalvelun uudistamisesta. Tamcat ja Nelli ovat palvelleet uskollisesti, mutta niiden käytettävyys ei enää vastaa nykyajan vaatimuksia.

Uutta ratkaisua toimivaksi hakupalveluksi on etsitty ja tutkittu perusteellisesti. Tällä hetkellä näyttää siltä, että syksyllä asiakkaat saavat käyttöönsä uuden tiedonhakuliittymän. Kannattaa seurata kirjaston uutisia, jotta pääset heti mukaan käyttämään uutta palvelua ja kertomaan meille kokemuksesi.

Myös kirjaston kotisivuja asiakkaiden tietolähteenä kehitämme jatkuvasti. Kokonaisuudessaan yliopiston verkkosivusto tullaan uudistamaan Tampere3-yhteistyöprosessissa, jossa suunnitellaan myös uuden kirjaston palvelusivusto.

Lisää tilaa opetusluokista

Linnaan remontoitiin viime vuonna lisää työskentelytiloja asiakkaille, mm. avoimia ryhmätyöhuoneita, ja Arvossa kalustettiin mukavia luku- ja työskentelynurkkauksia. Käyttäjäkyselyn palautteessa kiitetään uusista tiloista mutta toivotaan edelleen lisää tilaa erilaisiin tarpeisiin. Työskentelytilat ovat käyttäjille todella tärkeitä.

Avoin opetusluokka Alma

Myös Linnan uusi opetustila Alma tietokoneineen on opiskelijoiden käytössä, kun opetuksia ei ole.

Vastaamme tähän tarpeeseen avaamalla kirjaston kaikki opetusluokat opiskelijoiden käyttöön kulkukortilla opetusten ulkopuolella. Käytössä ovat jo Linnan Alma– ja Akseli-luokat sekä Arvon opetusluokka Mauri. Kesän lopulla avautuu myös Linnan kolmas opetusluokka, Elina.

Läppärin käyttäjille toivottiin lisää hiljaista työskentelytilaa. Sitä saadaan, kun Linnan toisen kerroksen Hiljaiseen lukusalin nykyinen iso lukutila muutetaan läppäritilaksi. Pienemmästä tilasta tulee hiljainen lukutila.

Löydä tilat ja kokoelmat

Palautteen perusteella kaikki eivät löydä riittävän helposti kirjaston aineistoja ja tiloja erityisesti Linnassa.

Linnan asiakaspalveluun ensimmäisen kerroksen seinälle on tulossa uusi kosketusnäyttö, joka antaa informaatiota eri palveluista ja tilojen sijainnista. Näytöllä voi käyttää myös kirjaston verkkosivuja, etsiä aineistoa tai vaikkapa varata ryhmätyöhuoneen uudella varausjärjestelmällä. Paikan päällä selkeytämme myös Linnan pohjakarttaa, joka opastaa hyllyille ja eri tiloihin

Varattavien ryhmätyöhuoneiden ja opetusluokkien ovenpieleen Linnassa ja Arvossa tulee näyttöruutu, josta voi tarkistaa, milloin tila on käytettävissä.

Hiljaisuutta ja keskustelua kirjastossa

Kyselypalautteessa jotkut harmittelivat Linnan ajoittaista meluisuutta ja ruuhkaisuutta. Kun keskustakampuksen kirjastopalvelut keskitettiin Linnaan, käyttäjäkunta luonnollisesti kasvoi, ja uudet työskentelytilat ovat suosittuja.

Kirjastoa pidetään joskus vieläkin vain hiljaisena lukupaikkana, mutta nykyään kirjaston käyttäjät tarvitsevat tiloja myös keskusteluun ja yhdessä työskentelyyn.

Monitoimitila Pohjantähti Linnassa

Linnan ensimmäisen kerroksen suositussa monitoimitilassa voi työskennellä yksin tai yhdessä. Pohjantähdessä saa myös puhua ääneen.

Kun Linna uudistettiin, määrittelimme ensimmäisen kerroksen ja uuden Pohjantähti-monitoimitilan ääneen puhumisenkin sallivaksi alueeksi (ks. kerrosopas Toimipaikat-sivulla). Myös Arvon pohjakerrokseen luotiin alue keskustelua varten. Linnan toinen kerros on kirjojen ja lukemisen alue, kolmannessa taas työskennellään paitsi yksin oppimiskeskuksen ja opetusluokkien tietokoneilla myös ryhmätyöhuoneissa. Hiljaisin tila löytyy Hiljaisesta lukusalista.

Palveluja erilaisille käyttäjille

Tuoreisiin palveluihin kuuluvat Linnan lainattavat Gradulokerot, joissa tutkielman tekijät voivat säilyttää aineistojaan. Jotta lokerot olisivat tehokkaasti mahdollisimman monen käytössä, niiden laina-aika on nyt lyhyempi, mutta niitä voi uusia ja varata asiakaspalvelussa.

Kirjastossa tarvitaan myös tietokoneita, joita voi käyttää ilman yliopiston peruspalvelutunnusta. Linnassa tällaisia koneita on kaksi, Arvossa neljä. Tutkimme myös mahdollisuutta saada Linnaan lisää tietokoneita yliopiston ulkopuolisille asiakkaille.

Lue myös blogikirjoitukset käyttäjäkyselyn ajalta:
Sinun kirjastosi on myös verkossa
Sinun kirjastossasi voi valita työskentelypaikkansa

Palaute ja kehittäminen, kirjaston palautejärjestelmästä verkossa

Teksti ja kuvat: Outi Viitasalo, kehittämis- ja tukipalvelut

Sinun kirjastossasi voi valita työskentelypaikkansa

Kirjaston käyttäjäkysely 22.2.-20.3.2016”Erityisen tyytyväinen olen kirjaston uudistettuihin tiloihin, joihin on oikeasti mukava mennä lukemaan vaikkapa kirjaa, jota ei muuten saa kuin lyhytlainana. Uudet ryhmätyöhuoneetkin ovat oikein hyvät!”

Kirjaston käyttäjäkyselyn palautteessa kommentoidaan ja kysytään e-aineistojen lisäksi erityisesti tiloista. E-aineistojen käyttöä käsittelimme edellisessä kirjoituksessa, nyt teemana ovat työskentelytilat.

Käyttäjäkyselyyn voit osallistua vielä viikon loppuun saakka. Vain vastaamalla vaikutat palvelujen kehittämiseen.

Kirjaston tilat ovat uudistuneet

Viime vuonna uudistimme erityisesti Linnan tiloja Building Linna -kehittämisprojektissa. Pyrimme vastaamaan toiveisiin luomalla erilaisia ja uudentyyppisiä tiloja asiakkaiden käyttöön. Käyttäjäkyselyssä tilojen uudistamista kiitetäänkin. Linnassa riittää lukijoita ja työskentelijöitä – jonkun mielestä liikaakin. Toisaalta kaikki eivät tunnu uusia tiloja vielä löytäneen.

Monitoimitila kerää käyttäjiä ja kiitoksia

Syksyllä rakensimme Linnan ykköskerrokseen uudentyyppisen monitoimitilan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Toiveena oli avoin, ryhmä- ja yksintyöskentelyyn, poikkeamiseen ja rentoutumiseen sopiva tila.

Monitoimitila Pohjantähti LinnassaSellainen Pohjantähdestä tulikin. Kyselyssä se saa paljon kiitosta, sen sisustusta kehutaan kauniiksi ja tuoleja ja soppeja mukaviksi. Se on jopa niin mukava ja sen ovat löytäneet niin monet, että vastaavia toivottaisiin lisää. Kirjaston seinät tulevat kuitenkin vastaan, joten ihan vastaavaan ei tällä hetkellä löydy tilaa. Kolmannen kerroksen Pentinkulma (ent. Juttutupa) on myös vapaasti käytettävä tila, joskin pienempi.

Jotkut toivovat Pohjantähteä hiljaisemmaksi tilaksi. Kirjaston ideana oli kuitenkin tehdä monitoimitilasta rento tila, jossa saa myös puhua. Hiljaiseen työskentelyyn löytyy tilaa muualta, hiljaisista lukusaleista Linnan ja Arvon kakkoskerroksista. Hiljaiset tilat ovat myös käytettävissä 24/7, minkä ansiosta kirjastossa voi työskennellä epätavallisinakin vuorokaudenaikoina.

Tietokoneilla on kysyntää

Opetustila Alma Linnassa

Alman koneille pääsee kulkukortilla opetusten ulkopuolella

Kyselykommenteissa kiitetään asiakaskoneita mutta toivotaan niitä lisääkin. Kolmannen kerroksen oppimiskeskusta laajennettiin, jotta Humanikan asiakkaatkin löytäisivät paikkansa Linnasta.

Kysyntää on enemmänkin, ja siksi avasimme jo uuden Alma-opetustilan opiskelijoiden käyttöön opetusten ulkopuolella ja muutimme luokan koneet käytettäviksi peruspalvelutunnuksella. Kevään aikana avataan muutkin luokat, ensimmäisenä Arvon opetusluokka huhtikuun alussa, sitten Linnan Akseli ja Elina. Pohjakerroksen Jussi on entisenä mikroluokkana jo valmiiksi käytössä kulkukortilla.

Myös yliopistoyhteisön ulkopuolisille asiakkaille löytyy kirjastosta tietokone. Linnan 3. kerroksessa on kaksi ja Arvossa neljä konetta, joiden käyttöön ei tarvita yliopiston peruspalvelutunnusta.

Lisää ryhmätyöhuoneita

Avoin ryhmätyöhuone Koskela Linnassa

Humanikan sohvia ja nojatuoleja kaivattiin. Ne löytyvät nyt Linnasta

Ryhmätyötilat ovat tärkeitä, sen näkee kyselypalautteesta. Lisäsimme niitäkin, ja Linnan kolme uutta ryhmätyöhuonetta oppimiskeskuksessa ovat lisäksi joustavasti käytettävissä ilman ennakkovarausta. Isompiin, Rokkaan ja Koskelaan, mahtuu useampikin ryhmä yhtä aikaa. Entiset neljä ryhmätyöhuonetta voi varata ennakkoon verkossa, samoin Arvon kolme huonetta. Myös Linnan monitoimitilat Pohjantähti ja Pentinkulma kannattaa muistaa, kun ryhmätöille tulee tarvetta.

Kyselyssä toivotaan edelleen lisää ryhmätyötilaa. Kirjastolle tämä on tilakysymys, kun lisäneliöitä ei nurkista löydy. Linnasta löytynee kuitenkin pian uusi paikka ryhmillekin, sillä tätä kirjoitettaessa kalustetaan entisen tiedekirjakaupan tilaa.

Sohvia, seisomapöytiä, mukavia nojatuoleja, hengailutiloja

Vaihtoehtoja opiskeluun

Vaihtoehtoja opiskeluun Arvossa ja Linnassa

Monenlaisille istumapaikoille ja monenkokoisiin ympäristöihin voi kirjastossa asettua. Sohvia on lisätty, nojatuoleja löytyy monenlaisia. Linnassa voi siirtyä oppimiskeskuksen kattoikkunan alta vaikka kakkoskerroksen hyllyjen taakse omaan tuoliin. Toivottuja seisomapisteitä on myös hankittu syksyn ja talven aikana sekä Linnaan että Arvoon, ja uusia kehittelemme mahdollisuuksien mukaan. Kuuntelemme edelleen käyttäjien toiveita ja koetamme luoda mahdollisimman viihtyisän ja terveellisen työympäristön.

Viihtyisä kirjasto kaikille

Vaikka ehdotuksia ja toiveita tiloille onkin kyselykommenteissa paljon, on kirjastotilat yleisesti koettu miellyttävinä asioida ja työskennellä. Jotkut kaipaavat vielä Humanikan tiloja ja lyhyttä matkaa Pinnistä kirjastoon. Mutta yhteen muuttoa myös kiitellään ja yhteisiä tiloja ja kokoelmia kehutaan, kun kaikki löytyy nyt saman katon alta. Kirjasto yhdessä pisteessä palvelee nyt myös laajemmilla aukioloajoilla.

Linnan käyttäjämäärä on samalla tietysti lisääntynyt, ja uusilla tiloilla riittää käyttäjiä. Jotkut kokevat kirjaston nyt ruuhkaiseksi ja meluisammaksi. Kun ollaan koolla, hiljaakin, syntyy ääntä.

Hiljaisuutta ei saada kirjastoon käskemällä. Kirjastorakennusten arkkitehtuurikin vaikuttaa äänimaailmaan: Linnan portaikko ja viereinen ruokala tuovat ajoittain ääniä opiskelevien korviin.

Olisiko toisten huomioon ottamisessa ja yhteisessä työrauhan vaalimisessa ratkaisu? Kaikissa kirjaston tiloissa.

  • Yliopiston kirjastossa on yhteensä 4746 neliötä asiakkaita varten.
  • Aineistojen rinnalla toimipisteet Linnassa ja Arvossa tarjoavat monimuotoista tilaa työskentelyyn yksin tai ryhmässä.
  • Linnassa on työskentelypaikkoja 585 ja asiakastietokoneita 139, Arvossa työskentelypaikkoja 134 ja asiakastietokoneita 29. (Luokan 20 konetta tulossa pian.)
  • Vuonna 2015 kirjastossa käytiin yhteensä 415 258 kertaa.

Teksti Mervi Ahola ja Outi Viitasalo, kehittämis- ja tukipalvelut
Kuvat: Outi Viitasalo

Sinun kirjastosi on myös verkossa

Kirjaston käyttäjäkysely 22.2.-20.3.2016Tampereen yliopiston kirjastossa on yli 600 000 e-kirjaa ja yli 30 000 e-lehteä. Kirjasto valikoi ja ostaa e-aineistoja, saattaa aineistot asiakaskäyttöön ja opastaa asiakkaita e-aineistojen käytössä.

Kirjaston käyttäjäkysely on parhaillaan käynnissä. Vastata ja vaikuttaa voit vielä ensi viikon loppuun saakka. Palautetta on tähän mennessä saatu erityisesti elektronisista aineistoista. Kommenteissa on ihmetelty, miksi joitain e-kirjoja saa lukea vain rajallinen käyttäjämäärä kerrallaan, miksi e-aineistojen käyttöliittymät on tehty niin vaikeiksi, ja minkä vuoksi e-aineistot eivät aina aukea kotikoneella.

E-kurssikirjat

E-kirjan lukijaElektroniset kurssikirjat ovat saaneet kiitosta. Ne helpottavat opiskelijoiden arkea ja mahdollistavat opiskelun myös etänä. E-kurssikirjoja toivotaan kovasti lisää. Kirjasto ostaakin kurssikirjoista e-version aina, kun sellainen on saatavilla.

Kirjasto hankkii asiakkailleen e-aineistot parhain mahdollisin käyttöehdoin. Ylivoimaisesti suurimmassa osassa e-kirjoista on rajaton yhtäaikaisten käyttäjien määrä. Toisinaan e-kirjasta on saatavilla ainoastaan versio, jota saa käyttää rajallinen käyttäjämäärä kerrallaan.

E-aineistojen käyttö

E-kirjojen ja e-lehtien ominaisuudet vaihtelevat kustantajittain, minkä vuoksi e-aineistojen käyttö tuntuu asiakkaista ajoittain turhauttavalta. Kirjasto käyttää kymmenien eri palveluntarjoajien aineistoja, ja palveluntarjoajat määräävät e-aineistojen käyttöominaisuudet ja -ehdot. Kirjaston vaikutusmahdollisuudet e-aineistojen ominaisuuksiin ovat hyvin rajalliset. Palautetta saa aina antaa, ja välitämme sen eteenpäin palveluntarjoajille.

Kuka saa käyttää e-aineistoja?

Kirjaston e-aineistot ovat Tampereen yliopiston opiskelijoiden, jatko-opiskelijoiden, henkilökunnan, Avoimen yliopiston opiskelijoiden ja Taysin henkilökunnan käytössä 24/7 paikasta riippumatta. E-aineistot toimivat yliopiston ja Taysin koneilla ilman erillistä kirjautumista. Etäkäytössä ja yliopiston langattomassa verkossa asiakkaan pitää kirjautua Nelli-portaaliin peruspalvelutunnuksella.

Nellin kautta pääsee hakemaan, selaamaan ja lukemaan Tampereen yliopiston kirjaston e-aineistoja. Yliopiston ulkopuoliset asiakkaat voivat käyttää e-aineistoja asiakaskoneilla Linna- ja Arvo-kirjastossa.

Kommenteissa toivottiin laajempia käyttöoikeuksia toisaalta yliopiston ulkopuolisille asiakkaille ja toisaalta käyttöoikeuksia muiden yliopistokirjastojen e-aineistoihin. Sopimusten perusteella kirjasto voi tarjota e-aineistoja vain oman organisaation sisällä. E-aineistojen hinta määräytyy käyttäjämäärän perusteella, ja yksittäisen e-aineistopaketin hinta on kymmeniä, jopa satoja tuhansia euroja.

E-aineistojen käytön ohjaus

Asiakkaat kokevat lukuohjelmien lataamisen ja käyttäjätunnusten luomisen työläiksi, mitä ne kieltämättä joskus ovat. Kirjaston e-kirjaoppaaseen on koottu ohjeita e-kirjojen sujuvaa käyttöä varten, ja tietenkin kirjaston henkilökunta auttaa aina. Voit myös varata henkilökohtaisen ohjausajan, jossa käydään läpi e-kirjojen käyttöä ja lataamista omalle koneelle.

Meiltä saa kysyä! Lähetä sähköpostia, soita, kommentoi Facebook-sivuillamme tai Twitterissä, tee hankintaehdotus tai tule käymään.

Johanna Nummi, hankinta- ja kokoelmapalvelut