Viikon lainakielto poistui lyhytlainojen myöhästymissanktiona

Jos lyhytlainan palautus kirjastoon myöhästyy, ei lainaajalle enää tule viikon lainakieltoa. Sen sijaan 15 euron myöhästymismaksu säilyy. Lainakieltokäytäntö poistui järjestelmämuutosten yhteydessä.

Vuorokaudeksi lainattavat lyhytlainakirjat täydentävät kurssikirjatarjontaa. Niiden on tarkoitus kiertää sujuvasti lukijalta toiselle, joten myöhästymisen seuraukset ovat opiskelijoiden toivomuksesta olleet tuntuvat. Kirjastossa uskotaan, että 15 euron myöhästymismaksu on riittävä kannustin palauttamiseen ajoissa.

Linnan lyhytlainakappaleiden välistä on poistettu pinkit ohjelaput. Lyhytlainaa lainatessa kannattaa siis ottaa mukaan eräpäiväkuitti, jossa näkyy palautuspäivä ja -kellonaika.

Kirjaston lainauskäytännöistä verkkosivuilla

Videomateriaalia opetuksen ja opiskelun tueksi

Tampereen yliopistolla on käytössään kaksi videotietokantaa, Academic Video Online: Premium ja Ideas Roadshow, joista löytyy opetuksen ja opiskelun käyttöön monipuolista videomateriaalia eri tieteenaloilta ja aihealueilta.

Academic Video Online: Premium -kokoelma sisältää yli 60 000 laadukasta videota 1500 tuottajalta akateemisen opetuksen ja oppimisen tueksi. Videopalvelu sisältää dokumentteja, haastatteluja, esityksiä (teatteri, tanssi), uutisohjelmia ja uutiskatsauksia, etnografisen kenttätyön tallenteita, luentoja, mainoksia, leikkaamatonta filmimateriaalia. Videopalvelu kattaa kaikki tieteenalat ja aihealueet.

Palvelussa on monipuoliset selaus- ja hakumahdollisuudet.  Videosisältö on jaettu osiin, mikä helpottaa niiden sisällyttämistä opetussisältöön. Videot voi liittää myös Moodleen.

Huom. Jos videot eivät toimi selaimessasi, kokeile toisella selaimella (Mozilla, IE, Chrome)

Videokokoelman aihealueet:

Palvelun tarkempi esittely (eng)
Opas palvelun käyttöön (eng)

Ideas Roadshow on multimediahanke, joka tuottaa ja julkaisee tieteellisiä keskusteluvideoita eri aihealueilta. Keskustelijoina on tieteen ja taiteen keskeisiä tutkijoita, ajattelijoita ja asiantuntijoita. Videoita on tällä hetkellä yli 650.

Keskusteluista on myös saatavana e-kirja ja äänitallenne. Opiskelijoille tarkoitetut tehtävät ja jatkolukemiset sisältyvät palveluun

Videotietokannat löytyvät kirjaston Tietokannat-listalta. Etäkäytössä kirjaudu tietokantoihin peruspalvelutunnuksella.

Lisätietoja:
Tietoasiantuntija Aniita Ahlholm-Kannisto, Aniita.Ahlholm-Kannisto@uta.fi

Therapia Fennican e-versio on nyt käytettävissä

Kirjasto on hankkinut Therapia Fennican e-version. E-kirja on käytettävissä yliopiston kampuksilla, Taysissa ja etäkäytössä. Kirja löytyy Tamcatista, Tietokannat A–Z -listalta ja Andorista.

Yliopiston tai Taysin IP-alueella tee näin:

 1. Rekisteröidy ja luo omat tunnukset osoitteessa: www.therapiafennica.fi
 2. Lue kirjaa kirjautumalla omilla tunnuksilla.

 Etäkäytössä tee näin:

 1. Rekisteröidy ja luo omat tunnukset osoitteessa: www.therapiafennica.fi
 2. Hae kirja kirjaston Tietokannat A–Z -listalta.
 3. Kirjaudu yliopiston peruspalvelutunnuksella.
 4. Kirjaudu kohdassa 1 tekemilläsi Therapia Fennica -tunnuksilla.

Huomaathan, että rekisteröityminen täytyy tehdä ensin osoitteessa www.therapiafennica.fi/. Rekisteröityminen ei onnistu peruspalvelutunnuksella kirjautumisen jälkeen. Rekisteröityminen täytyy tehdä vain kerran. Seuraavilla käyttökerroilla voit hakea kirjan suoraan Tietokannat A–Z -listalta ja pääset lukemaan kirjaa kirjautumisen jälkeen.

Therapia Fennica -ohjeet E-kirjaoppaassa.

Blogissa: Opiskelijan hyödylliset ja haastavat e-kirjat

E-kirjalogoKansalliskirjaston FinElib-toimiston (The Finnish National Electronic Library) tekemä e-kurssikirjakysely korkeakoulujen opiskelijoille ja opettajille toteutettiin Tampereen yliopistossa huhti-toukokuussa. Eniten yliopisto-opiskelijoiden vastauksia tuli meiltä (215 kpl, 21 % kaikista yliopisto-opiskelijoiden vastauksista). Opettajista Tampereen yliopistossa oli vastannut ainoastaan 13 opettajaa. Tässä kirjoituksessa käsitellään opiskelijoiden vastauksissaan antamaa palautetta.

Valtaosa opiskelijoista lukee e-kirjoja tietokoneen näytöltä, mutta 40 % vastaajista on lukenut e-kirjoja myös tabletilla ja 22,1 % myös älypuhelimella.

Kevyt ja kätevä apu opiskeluun

E-kirja nopeuttaa opinnoissa etenemistä, sillä se on heti saatavilla eikä sitä yleensä tarvitse jonottaa. Suosituilla kursseilla, joissa on useita kymmeniä tai jopa satoja osanottajia, e-kirjat ovat olleet pelastus. E-kirja on myös ekologinen ja helppo vaihtoehto. Se ei paina repussa eikä unohdu palauttaa.

Vaikka fyysisissä kirjoissa on sellainen ominaistuoksu ja tunnelma, niin ei herrajestas voi plärätä enää niitä tiiliskiviä. Sähköinen dokumentti on vain niin helppo verrattuna perinteisiin kirjoihin.”

Haasteina erilaiset e-kirjapalvelut ja käytettävyys

E-kirjojen lukutapa on erilainen kuin painettujen kirjojen. Vastauksissa mainittiin, että kokonaisuutta on vaikeampi hahmottaa, selaaminen on hankalaa, ja usein sivunumerot puuttuvat (tenttialueet on yleensä ilmoitettu sivunumeroin). Silmät rasittuvat päätteeltä lukiessa, ja tekstin skaalautuvuus erityisesti tabletilla ja älypuhelimella on ongelmallista.

E-kirjojen löydettävyydessä, saatavuudessa ja käytettävyydessä koettiin erilaisia ongelmia. Tampereen yliopiston kirjastossa e-kirjat linkkeineen löytyvät Andorin kirjastoluettelosta hakemalla kirjan nimen tai tekijän mukaan (Ainoastaan ECCO-, EEBO- ja LION-kokoelmien tekstejä ei ole luetteloitu kirjastoluetteloon).

E-kirjat ovat eri e-kirjapalveluissa, ja ne ovat erilaisia käytänteiltään. Moniportaista kirjautumisjärjestelmää pidettiin hankalana ja aikaa vievänä: ensin etäkäytössä kirjautuminen kirjastojärjestelmään ja joissakin tapauksissa vielä kirjautuminen e-kirjapalveluun.

Etäkäytönkin kanssa on välillä ongelmia. E-kirjat saattavat toimia eri tavoin eri selaimissa, ja lukuohjelmiin ja e-kirjojen lataamiseen liittyy ongelmia. Suurin osa vastaajista haluaisi ladata e-kirjan omalle koneelleen.

Opiskelijoiden toiveita ja kehittämisehdotuksia

Kyselyssä toivottiin vieläkin enemmän kurssikirjoja e-kirjana.

“Kaikilla ns. massakursseilla kirja tulisi olla e-kirjana (voi kumpa jonakin päivänä opettajat kaikilla kursseilla ymmärtäisivät tämän).”

E-kirjojen tulisi olla helposti saatavilla ja helposti luettavia (esim. selkeä asettelu, hyvä fonttikoko, sivujen skaalautuvuus). Erityisen tärkeänä pidettiin muistiinpanojen ja alleviivausten tekemisen mahdollisuutta. Tässä on e-kirjojen kohdalla vielä kehittämistä.

 “Minulle tärkeimpiä asioita ovat: kirjan voi ladata koneelle omaksi tiedostoksi, siihen voi  tehdä omia muistiinpanoja. Tallennettavia ja tulostettavia

Yhteensopivuus eri laitteiden ja käyttöjärjestelmien välillä helpottaisi e-kirjojen käyttöön ottamista, ilman eri palveluihin rekisteröitymistä ja niiden vaatimien ohjelmien lataamista.

E-kirjapalvelujen erilaiset käytänteet työllistävät myös kirjastoa, sillä jokaiselle kirjakokoelmalle pitää tehdä oma ohjeistus. Ohjeet eri e-kirjapalveluiden käyttöön löytyvät kirjaston E-kirjaoppaasta.

Laina-aikoihin toivottiin pituutta ja enemmän vaihtoehtoja. Ebraryn e-kirjojen laina-aika on aina ollut 14 vrk. Nyt meillä myös monissa muissa e-kirjapalveluissa (Dawsonera, Ebsco, Ebook Library) laina-ajaksi voi valita 1-14 vrk. Suomalaisen e-kirjapalvelun Ellibsin e-kirjoja voi lainata 7 vuorokaudeksi.

E-kirjat haluttaisiin löytää yhden sivuston kautta.

“Helposti luettavissa esimerkiksi oman tieteenalan alta tai kursseihin kytkettynä”

Kyselyssä toivottiin, että asiakas voisi lisätä käytetyimmät e-kirjansa suosikkilistaksi. Uuden Andorin kirjastoluettelossa voikin tehdä suosikkilistoja ja myös jakaa niitä muille.

Kysy meiltä e-kirjoista

Jos e-kirjan käyttämisessä on ongelma, siitä haluttaisiin ilmoittaa mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti, esim. suoraan ko. kirjan/palvelun sivulla. E-kirjojen käyttöön ottamisen ongelmissa helposti saatavilla oleva tekninen tuki on tärkeää. Tietokone-ongelmat hidastavat opintoja, ja tämä liittyy myös e-kirjoihin.

Jotkut e-kirjaongelmat ovat ratkaistavissa nopeastikin, jotkut vaativat perusteellisempaa selvittelyä. Asiaa voi selvitellä esim. kirjaston chatin kautta tai etusivulta löytyvällä Kysy kirjastosta -lomakkeella. Myös Andorin hakusivun ja kirjastoluettelon yläpalkista löytyy palautelinkki. Apua e-kirjan lukemiseen tai lataamiseen saa myös varaamalla ohjausajan henkilökohtaiseen opastukseen.

Kyselyssä toivottiin e-kirjan lukulaitteita. Kirjastoon onkin hankittu iPadeja, Linnaan 5 kpl ja Arvoon 6 kpl. Tabletin voi lainata kahdeksi viikoksi.

Noin puolet opiskelijavastaajista kertoi valitsevansa jatkossa mieluummin painetun kuin e-kurssikirjan luettavakseen. E-kirjojen luettavuudessa on siis vielä tekemistä, jotta ne saataisiin tehokäyttöön ja helpottamaan opiskelua ratkaisevasti.

Teksti: Tietoasiantuntija Aniita Ahlholm-Kannisto

Lisätietoa:
Tiedote kyselyn tuloksista
Kyselyraportti
E-kirjaopas
Opas opettajille kurssikirjahankinnasta
Varaa ohjausaika

Discovering an active Finnish university library

My Erasmus Staff Exchange week in Tampere University Linna Library took place at the end of April. During this week I discovered the way of working in a university library and thus some aspects of the Finnish way of life.

I have discovered a beautiful library, warmed by wooden decorations and furniture. I have seen students studying conscientiously, with good working conditions, in different spaces. Everyone can choose where he or she feels the most comfortable.

I was very impressed by the number of textbooks available. This library is focused on services to the students more than on the traditional collection development.

Martine Scius

Martine Scius gave also a presentation of the University of High-Alsace and the University Library of Colmar to the library staff.

New measures are already effectively setting the library as a hub within the university community.

I have noticed that also in Finland the librairies are facing the same questions and the deep changes in our activity.

I would like to thank the team of the library for their warm welcome and for having answered all my questions with patience and kindness. I returned home with a lot of ideas for my library. Thank you all – Kiitos!

Martine Scius
Library Manager, Université Haute-Alsace, Bibliothèque Universitare de Colmar
www.scd.uha.fr/

Kuva: Outi Viitasalo

Lisää kotimaisia e-kurssikirjoja yhteistyöllä

Jo useamman vuoden ajan Tampereen yliopiston kirjasto on hankkinut e-kirjoja asiakkaiden käyttöön eri tavoin. Kurssikirjapulaa on pyritty helpottamaan hankkimalla kurssikirjoista aina myös e-versio, jos sellainen on ollut saatavissa. Olemme ottaneet käyttöön myös asiakaslähtöisen hankintamallin PDA:n (lue lisää blogista).

Tällä hetkellä englanninkielisiä e-kurssikirjoja on kirjastossa hyvin tarjolla. Opintovaatimuksissa olevista englanninkielisistä kurssikirjoista on myös e-muodossa jopa 59,2 %. Prosenttiosuus on noussut kevään luvuista peräti kymmenen prosenttiyksikköä.

Suomenkielisistä e-kurssikirjoista on ollut pulaa, mutta nyt yhteistyö on tuonut niitä meille lisää. Kirjasto on mukana kansallisessa projektissa, jossa yhteistyöllä parannetaan suomalaisten kurssikirjojen saatavuutta e-muodossa. Projektiin osallistuvat Kansalliskirjasto, yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastot, kirjakustantajat Edita, Gaudeamus, PS-kustannus ja Vastapaino sekä Ellibs, jonka e-kirja-alustalta kirjat ovat lainattavissa. Ellibsissä on tarjolla kotimaisia e-kirjoja ja ennen kaikkea e-kurssikirjoja.

Ostimme ensimmäiset e-kurssikirjat Ellibs-palveluun syyskuussa. Tällä hetkellä Ellibsissä on 130 e-kirjaa. Kaikki Ellibsistä tilatut e-kirjat löytyvät Tamcatista.

Ellibsistä on lainattu meillä e-kirjoja syyskuusta marraskuun loppuun 882 kertaa. Tällä hetkellä (25.11.) viisi lainatuinta Ellibsin e-kirjaa ovat:

 • Hänninen, Vilma & Partanen, Jukka & Ylijoki Oili-Helena (toim): Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä
 • Eskola, Jari & Suoranta, Juha: Johdatus laadulliseen tutkimukseen
 • Heiskala, Risto: Toiminta, tapa ja rakenne: kohti konstruktionistista synteesiä yhteiskuntateoriassa
 • Pietikäinen, Sari & Mäntynen, Anne: Kurssi kohti diskurssia
 • Nurmi, Jari-Erik & Ahonen, Timo & Lyytinen, Heikki & Lyytinen, Paula & Pulkkinen, Lea & Ruppila, Isto: Ihmisen psykologinen kehitys

Ellibs-käyttöliittymä

Suomenkielisten e-kurssikirjojen osuus Tampereen yliopiston kirjastossa on noussut viime toukokuusta 7,5 prosenttiyksikköä. Prosenttiosuus on tällä hetkellä 26 eli suomenkielisistäkin kurssikirjoista noin joka neljäs löytyy nyt myös e-muodossa.

Muusta kotimaisesta e-kirjatarjonnasta meillä on jo käytössä Duodecim Oppiportti sekä Talentumin Suomenlaki.comin ja Talentum Fokuksen e-kirjoja.

Ellibs on tänä syksynä ottanut käyttöön uuden käyttöliittymän, joka aluksi vaati pieniä muutoksia ja korjauksia mm. kirjautumiseen liittyen.

Tämänhetkisellä sopimuksella Ellibsin e-kurssikirjakokoelmaan kuuluvat e-kirjat ovat käytettävissä ainakin koko tämän lukuvuoden. Kirjojen käyttöä on mahdollisuus jatkaa myös seuraavalle lukuvuodelle.

Syksyllä 2016 e-kirjaprojektista tehdään loppuraportti ja mietitään, missä muodossa mukana olevien kotimaisten kustantajien e-kirjojen saatavuutta jatketaan.

E-kirjanmerkki

Ota kirjastosta mukaasi e-kirjan käyttöohje kirjanmerkiksi

E-kirjojen lukeminen edellyttää omien tunnusten tekemistä palveluun. Suurin osa kirjoista pitää ladata ensin Adobe Digital Editions -lukuohjelmaan, ennen kuin niitä voi lukea.

Jos Ellibsin (tai muidenkin) e-kirjojen lukemisen tai lataamisen kanssa on ongelmia, kysy rohkeasti neuvoa kirjaston asiakaspalvelussa tai kirjaston chatissa. Voit myös varata tunnin henkilökohtaisen ajan e-kirjaopastukseen, jolloin voidaan yhdessä selvitellä e-kirjojen käyttöön liittyviä kysymyksiä tai ladata e-kirjoja omalle kannettavalle/tabletille.

Teksti: Aniita Ahlholm-Kannisto, Hankinta- ja kokoelmapalvelut

Kirjaston kehittäminen tarvitsee palautettasi

Millaisia kirjastopalveluja sinä tarvitset? Tähän kysymykseen Tampereen yliopiston kirjasto etsii jälleen vastauksia käyttäjäkyselyssään. Eri asiakasryhmien tarpeet ohjaavat palvelujemme kehittämistä, ja vastaamalla vaikutat kehityksen suuntaan.

Tämän kevään tiiviiseen kyselyyn vastaat nopeasti. Anna arvosanasi ja avointa palautetta kirjastosta asioimis- ja oppimisympäristönä, aineistoistamme ja asiakaspalvelusta. Jos olet osallistunut kirjaston tarjoamaan tiedonhankinnan koulutukseen, kerro sen onnistumisesta. Kysymme myös mielipidettäsi kirjastopalveluista kokonaisuutena. Suosittelisitko Tampereen yliopiston kirjastoa ystävällesikin?

Kyselytulokset kehittävät kirjastoa

Säännöllisillä kyselyillä seuraamme asiakkaiden tarpeiden muuttumista. Viime kevään valtakunnallisessa käyttäjäkyselyssä Tampereen yliopiston kirjaston asiakkaat vastasivat aktiivisimpien joukossa, ja kirjasto sai paljon arvokasta palautetta. Kyselytuloksia tarkastelimme Bulletiini-verkkolehdessä 2/2013 erityisesti opetuksen ja tutkimuksen kannalta.

Oppimisympäristönä kirjasto on entistä tärkeämpi, ja sekä hiljaisia että keskustelun sallivia tiloja tarvitaan. Palautteen perusteella pääkirjaston Hiljaisen lukusalin työrauhaa parannettiin avaamalla erillinen tila läppärin käyttäjille. Tertiossa päivitettiin kirjastosalin työskentelytiloja mm. hankkimalla uudentyyppisiä lukutuoleja, ja kaksi ryhmätyöhuonetta on nyt käytettävissä vuorokauden ympäri.

Aineistojen kohdalla kurssikirjojen saatavuutta seurataan tiiviisti, ja sitä pyritään turvaamaan monin keinoin. Kurssikirjojen lyhytlainakappaleet siirrettiin pääkirjastossa lukusalista 1. kerrokseen joustavaan itsepalvelulainaukseen. Kurssikirjoja hankitaan tarjonnan mukaan myös e-kirjoina.

Kurssikirjahyllyt

Kurssikirjojen saatavuus on opiskelijoille keskeinen kysymys. E-kirjat ovat tärkeä apu. Niiden käyttöön saa kirjastossa neuvontaa mm. E-kirjaklinikalla.

E-kirjojen hankinnassa on otettu käyttöön uusia hankintamalleja. PDA-hankintamallin avulla asiakas vaikuttaa konkreettisesti e-kirjojen hankintaan ja näin kirjaston tarjoamaan aineistoon. E-kirjojen parhaaseen hyödyntämiseen kirjasto panostaa monin tavoin. Opastamme niiden käytössä niin verkkosivuilla, koulutuksissa opiskelijoille ja tutkijoille kuin maksuttomalla E-kirjaklinikalla.

Käyttäjäkysely on avoinna verkossa 12.5. saakka. Kerro meille mielipiteesi, ja osallistu samalla arvontaan, jonka palkintoina on 5 kpl Tampere University Pressin Vuoden 2013 kirjaa (Pöyhtäri, Haara, Raittila: Vihapuhe sananvapautta kaventamassa) ja 5 kpl muistitikkuja.

Teksti ja kuva: Outi Viitasalo, informaatikko

Taisteluun kurssikirjapulaa vastaan

Keväällä toteutetun kansallisen käyttäjäkyselyn vastaukset ja palautteet kertoivat siitä, mikä kirjastossa jo tiedettiin: kurssikirjojen saatavuudessa oli ongelmia.

Tampereen yliopistossa vuonna 2012 toteutettu koulutusuudistus muutti opiskelun ja tenttimisen käytäntöjä. Laaja-alaiset kandiohjelmat tarjoavat kursseja samanaikaisesti parillekin sadalle opiskelijalle. Luonnollisesti kaikki osallistujat haluaisivat tenttiä kurssiin kuuluvat kirjat välittömästi kurssin päätyttyä.

Kurssikirjojen painettuja lainakappaleita voidaan hankkia ohjeiden mukaan enintään 25 kappaletta. Lisäksi on tarjolla lyhytlainoja ja e-kirja, kun sellainen on saatavissa.

Kurssikirjahyllyt pääkirjastossa

Kurssikirjaa etsiessä kannattaa tarkistaa Tamcatista, löytyisikö se myös e-kirjana

Kirjasto reagoi mahdollisuuksiensa rajoissa kurssikirjapuutteisiin aina, kun saa niistä tiedon. Käyttäjäkyselyn palautteista poimittiin kurssikirjoja koskevat konkreettiset kommentit, selviteltiin tilanne, oltiin tarvittaessa yhteydessä oppiaineeseen ja ennen kaikkea hankittiin lisää kirjoja tai e-kirja, jos se oli mahdollista.

Toiveita lääketieteen elektronisten Oppiportti-kirjojen hankkimisesta oli käyttäjäkyselyn kommenteissa useita, ja samanlaisia toiveita oli saatu runsaasti muitakin kanavia pitkin. Aineisto hankittiin koekäyttöön jo syksyksi, ja kirjasto sai sen hankintaan rahoituksen vuoden 2014 budjettiinsa. Opiskelijoiden iloksi voimme siis todeta, että Oppiportti-portaali on nyt käytössä myös Tampereen yliopistossa.

Yliopiston koulutusuudistus ja 2011 toteutettu organisaatiomuutos hajotti laitoksilla toimineen kurssikirjojen yhteistyöverkoston ja heikensi tilapäisesti tiedonkulkua kirjaston ja oppiaineiden välillä. Uutta verkostoa on luotu ja vahvistetaan edelleen.  Verkosto on tärkeässä roolissa silloin, kun kirjaston tulisi saada tieto uudesta tentittävästä kurssikirjasta. Tavoitteena on luonnollisesti, että tieto uudesta kurssikirjasta tulee aina hyvissä ajoin ennen tenttiä meille. Silloin kirjasto on parhaassa valmiudessa, kun opiskelija tulee etsimään kirjaa tenttiään varten.

Teksti: Hannele Nurminen, pääkirjaston hankintaosaston johtaja
Kuva: Outi Viitasalo

E-kirjat opetuksen uusissa tuulissa

Yliopiston päätalolla järjestettiin torstaina 10.10. Opetuksen uusia tuulia –tapahtuma, johon myös kirjasto pääsi innostuneella iskuryhmällään mukaan. Opetuksen uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa esittelevässä tapahtumassa oli tarjolla mm. Jere Majavan luento Somea vai ei? – Tuetut palvelut vs. avoimet ympäristöt, tietoiskuja ja messunäyttely, jonka osana oli eKirjatori.

Tampereen yliopiston kirjaston edustajat  kattoivat messuosastolleen kokoelmiensa reilut 370 000 e-kirjaa, läppärit ja täppärit sekä oman asiantuntemuksensa. Esittelyn ja keskustelun ohessa kävijät saattoivat napata messupöydältä karkkia ja vetää arvalla mm. uunituoreen kirjastokassin kotiin viemisiksi.

Kirjasto eKirjatorilla

Kirjaston messuosastolla kyseltiin ja keskusteltiin e-kirjoista

Vaikka kirjaston ständin vieressä raksuttelikin erittäin mielenkiintoinen 3D-tulostin, pysähtyi kirjastonkin pöydän ääreen niin yliopistomme opiskelijoita, henkilökuntaa kuin myös ulkopuolisia opetuksen ja koulutuksen parissa toimivia messukävijöitä. Yliopistolaiset kyselivät kätevintä tapaa etsiä omasta aiheesta e-kirjoja. Hakusessa olivat niin ksenofobian, maantieteen kuin urheilufysiologiankin e-kirjat. Joku etsi Kielitoimiston sanakirjaa, ja sekin löytyi.

E-kirjojen suuri määrä ja monet eri palveluntarjoajat tuntuivat hämmentävän käyttäjiä. Huolimatta e-kirjojen runsaudesta, tai ehkäpä juuri siksi, kävijöillä saattoi olla kokemus, että mitään osuvaa ei hakiessa löydy. Messuilla pääsi yhdessä kirjaston asiantuntijoiden kanssa katsomaan käteviä e-kirjojen hakutapoja. Kävijät olivat myös kiinnostuneita näkemään, miltä e-kirjat näyttävät tabletilla, ja laitevertailuakin suoritettiin. E-kirjojen lainaamiseen ja lataamiseen perehdyttiin monen kävijän kanssa.

E-kirjaneuvontaa messuilla

Aino Heikkilä (vas.) sai Heli Vanamolta henkilökohtaista opastusta, Virpi Ahonen kokeili tablettia e-kirjan lukulaitteena

Ständillä kuuli positiivisia asiakaskommentteja e-kirjojen tarpeellisuudesta. Eräs opiskelija halusi tulla eritoten kiittämään kurssikirjojen e-kirjavalikoimasta. Tällä hetkellä 27,5 % Tampereen yliopiston kurssikirjavaatimuksista löytyy myös e-kirjana. Osalle kävijöistä täytyi oikein vakuuttaa, että yliopistolaiset todellakin pääsevät käyttämään suurta määrää e-kirjoja mistä vain 24/7, ja suurta osaa niistä jopa tietyn aikaa offlinena, kun kirja on lainattu tai ladattu omalle kannettavalle tai tabletille.

Uusi E-kirjaklinikka on tulossa

Messuilla mainostettiin kirjaston uutta E-kirjaklinikkaa, jolle voi varata henkilökohtaisen ajan

Jos et päässyt messuille kysymään mieltäsi askarruttavia e-kirja-asioita, varaa aika kirjaston E-kirjaklinikalle. Voit ottaa oman laitteesikin mukaan.

Tunnelmia Opetuksen uusia tuulia -tapahtumasta 2013.

YLE Uutisten Suoran linjan uutispätkä tapahtumasta löytyy Yle Areenasta (alkaa kohdasta 5:15).

Mukana olleiden yritysten ja hankkeiden tarjontaan voit tutustua Tampereen eOppimisen klusterin sivulla.

Teksti: Paula Nissilä ja Mervi Ahola
Kuvat: Outi Viitasalo

Tertion käyttö ensimmäisenä opiskeluvuonna: kyselyn tuloksia

Terveystieteiden osastokirjasto Tertio teki helmikuussa suppean kyselyn kirjaston käyttötavoista ensimmäisen vuosikurssin lääketieteen opiskelijoille. Tavoitteena oli saada tietoa opiskelijoiden kirjastonkäytön tavoista ja toiveista palvelujen kehittämistä varten. Saimme 41 vastausta, kiitokset kaikille vastanneille!

Käytetyimmät aineistot

Tuloksissa oli monta ilahduttavaa asiaa. Lähes kaikki opiskelijat olivat käyttäneet kirjaston oppimiskeskuksen työskentelytiloja, jotka ovat avoinna Kaupin kampuksen opiskelijoille 24/7. Lähes kaikille oli tuttua myös kirjautuminen e-aineistoihin kotoa käsin Nelli-portaalin kautta. Käytetyimmäksi e-aineistoksi osoittautui lääkäreiden kotimainen tietopankki Terveysportti, joka helppokäyttöisyydessään tuleekin tutuksi heti opintien alkumetreillä. Allaolevat kuvat havainnollistavat aineistojen käyttöä.

Tertio_kuvio1

Kuva 1: Oletko käyttänyt syksyn/talven aikana näitä tietokantoja tiedon hankkimiseen?

Tertio_kuvio2

Kuva 2: Mitä kirjaston kautta saatavia aineistoja olet käyttänyt syksyn/talven opinnoissasi?

Ei ole varmaan yllätys, että ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kirjastonkäyttö painottuu kurssikirjojen lainaamiseen. Sekä painettuja kurssikirjoja että e-kirjoja toivottiinkin lisää. Kuitenkin vain noin viidennes vastanneista oli käyttänyt e-kirjoja, ja useassa avovastauksessa toivottiin lisää opastusta e-kirjojen käyttöön.

Kirjaston e-kokoelmat

Kirjaston e-kirjojen määrä on noussut huimaa vauhtia viime vuosien aikana. Terveystieteiden alalla on saatavissa mm. monitieteisen Ebraryn kokoelman yli 6000 lääketieteen kirjaa sekä Thiemen, Ovidin  ja MD Consultin   lääketieteen kokoelmat (huom. linkit avautuvat ainoastaan Tay:n  koneilla tai jos olet kirjautunut peruspalvelutunnuksella).

Tottuminen uusien aineistojen lukemiseen ei luonnistu ihan hetkessä. Painetun kirjan formaatti on kaikille tuttu, koska se on lähes samanlainen kustantajasta riippumatta, mutta e-kirjojen kustantajat tuottavat (ainakin toistaiseksi) varsin erilaisia käyttöliittymiä. Joitain kirjoja ladataan pdf-tiedostoina, toisille on oma lukuohjelmansa, joitain voi selata ainoastaan internet-yhteydessä, joitain voi lainata 1-14 vuorokaudeksi ja toisia saa jopa tallentaa pysyvästi omalle koneelle. E-kirjojen lukutaito karttuu vain kokeilemalla ja harjoittelemalla (niin kuin opimme lukemaan painettuja kirjojakin). E-kirjan käyttäminen on erilaista, mutta niissä on myös hyviä uusia ominaisuuksia. Lukija voi esim. tehdä kirjoihin muistiinpanoja ja hakea tietoja kirjan tekstistä sanahaulla.

Tieteelliset lehdet ovat jo siirtyneet sähköiseen muotoon, samoin erilaiset hakemistot ja hakuteokset. E-kirjat seuraavat perässä, mutta tarjolla on toki edelleen painettujakin kirjoja niitä haluaville.

” itse pidän enemmän ihan oikeista kirjoista koska koneella olo vie ajatuksia niin helposti muualle. Tykkään olla kirjastossa tekemässä läksyjä lainaten paksuja kirjoja joita ei kotiin jaksaisi kantaa.”

(lainaus opiskelijan vastauksesta)

Näitä paksuja kirjojakin Tertiossa on varmaan tarjolla vielä pitkään, joten hyvä reppu on edelleen tarpeen.

Teksti: informaatikko Raija Aaltonen, Tertio