Wiley Online Library siirtyy uuteen käyttöliittymään helmikuun lopulla

Wiley Online Libraryn käyttöliittymän ulkoasu muuttuu. Tietokantaan tulee uusia ominaisuuksia ja toimintoja, mm. parannettuja hakuominaisuuksia. Tarkempia tietoja tältä sivulta.

Tietokantaan luoduista henkilökohtaisista asetuksista alertit lehden uusien numeroiden sisällysluetteloista (etoc alert) ja Citation alert -asetukset siirtyvät uuteen käyttöliittymään. Tallennetut haut (saved search alert) ja favourites alertit sen sijaan eivät siirry uuteen käyttöliittymään.

Kirjanmerkit ja linkit Wiley Online tietokannan uuteen osoitteeseen kannattaa päivittää,vaikka uudelleenohjauksen pitäisikin toimia.

Lisätietoja: phankinta@uta.fi

Psychiatry Online koekäytössä 31.1.2018 saakka

Psykiatrian alan tietokanta Psychiatry Online on keskeinen tietolähde alan diagnostiikkaan, hoitokäytäntöihin ja tutkimukseen. Se sisältää American Psychiatric Associationin julkaisemia lehtiä ja kirjoja sekä mm. DSM-5-diagnositiikkajärjestelmän.

Koekäyttö on voimassa 31.1. saakka. Etäkäytössä kirjaudu tietokantaan Tampereen yliopiston peruspalvelutunnuksella tai Taysin etäkäyttötunnuksella.

Palautetta koekäytöstä voi lähettää osoitteeseen: phankinta@uta.fi.

Lisätietoja:
Tietoasiantuntija Soile Kolehmainen, soile.kolehmainen@uta.fi

Uutta e-aineistoissa

Tampereen yliopiston e-aineistotarjonta pysyy vuonna 2018 pääosin ennallaan, mutta uuttakin on tarjolla. MOT-kielipalvelun aineistotarjonta kasvoi, ja laajin filosofian avoin arkisto PhilPapers on kirjaston tukimaksun avulla nyt kattavasti käytössämme.

MOT Online -kielipalvelun tarjonta kasvoi usealla uudella sanakirjalla. Käytössämme on nyt yli 50 yleiskielen ja erikoisalan sanakirjaa Dictionaries-välilehdellä. MOT Translation -käännöspalvelu laajeni 13 kielipariin. MOT Proofing eli kielentarkistin palvelee entiseen tapaan suomalaisia englannin kirjoittajia. MOT Books -osioon saatiin käyttöön uusia kielenhuollon hakuteoksia, ja MOT Reference tarjoaa lisää laadukkaita kielialan tiedonlähteitä. Jo viime vuoden puolella käyttöön saatiin TermLink-palvelu, jolla yliopistossa voidaan luoda omia sanastoja Dictionaries-välilehdelle.

MOT-palvelun käyttö on nyt helppoa myös mobiililaitteilla Mobile Online -version ansiosta. Katso ohjeet sen käyttöönotosta MOTin Mobile Online -välilehdeltä.

PhilPapers on sekä viitetietokanta että julkaisuarkisto. Se sisältää viitteitä filosofian alan tutkimuskirjallisuuteen ja artikkeleihin. Sisältönä on sekä linkkejä sivujen ulkopuolisiin julkaisuihin että kirjoittajien itse palveluun tallennettuihin julkaisuihin (useimmiten pre-printteihin). PhilPapersissa on myös sosiaalisen median ominaisuuksia.

Kaikki e-aineistomme löydät tietokantalistasta.

Lisätietoja:
Tietoasiantuntijat Aniita Ahlholm-Kannisto, Aniita.Ahlholm-Kannisto@uta.fi, ja Soile Kolehmainen, Soile.Kolehmainen@uta.fi

Tietokantaneuvottelut: päivitys IEL/IEEE ja Wiley Online Library aineistojen tilanteeseen

IEEE on palannut neuvottelupöytään ja IEL/IEEE tietokannan aineistoissa ei ole käyttökatkoa, vaan aineistoihin pääsee normaalisti.

Wileyn vuoden 2018 artikkeleihin ei ole pääsyä.Tämä johtuu siitä, että lisenssisopimuksen viimeistely on vielä kesken.

Lisätietoja:

Tietoaineistopäällikkö Petri Tonteri, petri.tonteri@uta.fi

 

IEL/IEEE-tietokannan käyttökatko vuodenvaihteessa todennäköinen

IEL-tietokannan käyttökäyttö vuodenvaihteen jälkeen näyttää tällä hetkellä todennäköiseltä. Neuvottelut uudesta käyttölisenssistä tietokannan tuottajan IEEE:n ja kirjastoja edustavan FinELib-konsortion välillä ovat toistaiseksi keskeytyneet. Nykyinen sopimus päättyy tämän vuoden lopussa.

Kirjasto on hankkimassa pääsyn niihin IEL-tietokannassa oleviin aineistoihin, jotka on julkaistu kirjaston tilauksen voimassaoloaikana eli kesäkuusta 2010 joulukuun loppuun 2017.

Lisäksi FinELib on koonnut Alternative access -suunnitelmaan vinkkejä siitä, miten tutkijat, opettajat ja opiskelijat voisivat saada puuttuvia artikkeleita käyttöön tässä tilanteessa.

Kirjasto pahoittelee käyttökatkon aiheuttamaa haittaa ja toivoo, että katko jää lyhyeksi. FinELib jatkaa sopimusneuvotteluja mahdollisimman pian, jotta asiakkaamme saisivat tarvitsemansa aineistot käyttöön.

Lisätietoja:

Tietoaineistopäällikkö Petri Tonteri, petri.tonteri@uta.fi

Neuvottelut IEL-tietokannan käytöstä kariutumassa – uhkana käytön loppuminen

Tampereen yliopiston kirjastolla on ollut vuodesta 2011 kansallisen FinELib-konsortion kautta neuvoteltu käyttöoikeussopimus IEEE:n tuottamaan sähkö- ja tietotekniikan alan IEL-tietokantaan. Nykyinen sopimus umpeutuu tämän vuoden lopussa.

Sopimuksen uusimisesta on käyty neuvotteluja syksyn aikana. Valitettavasti kustantaja (IEEE) teki FinELib-konsortiolle epärealistisen ja ylihinnoitellun tarjouksen, jota konsortio ei voinut hyväksyä.

Kustantaja kieltäytyy tekemästä konsortiolle parempaa tarjousta ja vaatii sen sijaan yliopiston kirjastoa neuvottelemaan oman sopimuksen. Kustantaja on kertonut, että mikäli kirjasto ei tee omaa sopimusta, lähestyy kustantaja seuraavaksi yksittäisiä tutkijoita neuvotellakseen yksilöllisistä ratkaisuista heidän kanssaan.

Kirjastolle esitetty oma sopimus on aineiston käyttö- ja muilta sopimusehdoiltaan merkittävästi huonompi kuin nykyinen konsortiosopimus.

Kirjasto vaatii, että kustantaja tarjoaa aineiston kohtuullisella hinnalla ja hyväksyttävillä sopimusehdoilla FinELib-konsortion kautta.

Lisätietoa IEL-tilanteesta ja muista aineistoneuvotteluista FinELib-konsortion verkkosivuilta.

Lisätiedot:
Tietoaineistopäällikkö Petri Tonteri
petri.tonteri@uta.fi

Kirjaston tietokantalista

 

Seuraa tiedelehtineuvotteluja FinELibin sivustolla

Tiedelehti- ja muiden e-aineistosopimusneuvottelujen tilannetta voi nyt seurata uudistetulla sivustolla, jolla kansallinen FinELib-konsortio tiedottaa neuvottelujen etenemisestä ja tuloksista.

Sivusto löytyy osoitteesta http://finelib.fi/neuvottelut/
Englanninkielisten sivujen osoite on http://finelib.fi/negotiations/

FinELib neuvottelee suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen konsortiona e-aineistosopimuksia suomalaiselle tiedeyhteisölle.

Palautetta ja kehittämisehdotuksia sivustosta voi lähettää FinELib-toimistolle: finelib@helsinki.fi

Videomateriaalia opetuksen ja opiskelun tueksi

Tampereen yliopistolla on käytössään kaksi videotietokantaa, Academic Video Online: Premium ja Ideas Roadshow, joista löytyy opetuksen ja opiskelun käyttöön monipuolista videomateriaalia eri tieteenaloilta ja aihealueilta.

Academic Video Online: Premium -kokoelma sisältää yli 60 000 laadukasta videota 1500 tuottajalta akateemisen opetuksen ja oppimisen tueksi. Videopalvelu sisältää dokumentteja, haastatteluja, esityksiä (teatteri, tanssi), uutisohjelmia ja uutiskatsauksia, etnografisen kenttätyön tallenteita, luentoja, mainoksia, leikkaamatonta filmimateriaalia. Videopalvelu kattaa kaikki tieteenalat ja aihealueet.

Palvelussa on monipuoliset selaus- ja hakumahdollisuudet.  Videosisältö on jaettu osiin, mikä helpottaa niiden sisällyttämistä opetussisältöön. Videot voi liittää myös Moodleen.

Huom. Jos videot eivät toimi selaimessasi, kokeile toisella selaimella (Mozilla, IE, Chrome)

Videokokoelman aihealueet:

Palvelun tarkempi esittely (eng)
Opas palvelun käyttöön (eng)

Ideas Roadshow on multimediahanke, joka tuottaa ja julkaisee tieteellisiä keskusteluvideoita eri aihealueilta. Keskustelijoina on tieteen ja taiteen keskeisiä tutkijoita, ajattelijoita ja asiantuntijoita. Videoita on tällä hetkellä yli 650.

Keskusteluista on myös saatavana e-kirja ja äänitallenne. Opiskelijoille tarkoitetut tehtävät ja jatkolukemiset sisältyvät palveluun

Videotietokannat löytyvät kirjaston Tietokannat-listalta. Etäkäytössä kirjaudu tietokantoihin peruspalvelutunnuksella.

Lisätietoja:
Tietoasiantuntija Aniita Ahlholm-Kannisto, Aniita.Ahlholm-Kannisto@uta.fi

MOT-kielipalvelu laajenee

MOT-kielipalvelun logoMOT-kielipalvelussa on Tampereen yliopiston käytössä yleis- ja erikoissanakirjoja, käännöspalvelu MOT Translation (suomi-englanti), kielentarkistin MOT Proofing englannin kielen tarkistamiseen sekä Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. Uusina aineistoina käyttöömme on nyt saatu MOT Pro -sanakirjat (englanti ja ruotsi) sekä TermLink-palvelu.

MOT Pro -sanakirjat ovat perussanakirjoja laajempia suursanakirjoja, jotka sisältävät yleiskielen lisäksi erikoissanastoa useilta eri aloilta sekä paljon esimerkkilauseita. Sanakirjoja päivitetään jatkuvasti.

TermLinkpalvelussa voi luoda organisaatiolle omia sanastoja MOT Dictionaries -palveluun. Sanastojen luomiseen tarvitaan TermLink-tunnukset.

Vuoden 2018 alusta lähtien käytössämme on MOT-kokonaispalvelu, joka sisältää seuraavat aineistot:

  • 57 sanakirjaa ja niiden ylläpito
  • MOT Proofing, englanti
  • MOT Translation, 13 kieliparia
  • MOT Books, 5 teosta
  • MOT Mobile Online
  • MOT TERMS: Termlink-palvelulla voi tuoda omat sanastot MOT Online sanakirja-palveluun kaupallisten sanastojen rinnalle
  • MOT-Reference tuo MOT kokonaispalvelun käyttäjälle valikoiman tiedonlähteitä.
    Mukana on esim. Euroopan Unionin termitietokanta IATE, joka sisältää EU:ta koskevaa terminologiaa, lyhenteitä ja fraaseja monelta alalta EU:n 24:llä virallisella kielellä.
  • MOT+ SANOJEN OPPIMISPALVELU: MOT-sanakirjojen ympärille kehitetty Internet-palvelu. (Poistumassa MOT-käyttöliittymästä mutta käytettävissä edelleen osoitteesta sanakirja.fi)

Lisätietoja: Tietoasiantuntija Soile Kolehmainen, soile.kolehmainen@uta.fi

In English

Ebscon kirjautuminen toimii taas

Ebscon kirjautumisongelmat on korjattu. Ebscon tietokantoihin pääsee kirjautumaan yliopiston peruspalvelutunnuksella tai TAYS:in henkilökunnan etäkäyttötunnuksella.

Itse tehtyä erillistä tunnusta ei siis tarvita. Jos olet kuitenkin aiemmin tehnyt Ebscoon oman tunnuksen, jolla olet esim. ladannut e-kirjoja tai laittanut talteen artikkeliviitteitä tai muistiinpanoja, voit liittää tämän vanhan tilin uuteen samalla, kun kirjaudut Ebscoon.

Lisätietoja:
Verkkopalveluasiantuntija Heli Vanamo, Heli.Vanamo@uta.fi

Tietokantalista Andorissa

In English