Your Account menu in Tamcat changes 9 October

In Tamcat the menu on Your Account section will move to another place on Tuesday 9 October. Currently the horizontal menu is at the top of the page. From Tuesday the vertical menu will be found on the left side of the page,

There are also direct links to the various functions of your account from the Tamcat My Account menu.

Make the most of Andor portal and Library’s wide-ranging resources

Andor search serviceThe Library acquires wide-ranging information resources for the use of students, researchers and staff of the University. To access the resources you have our Andor search portal at your service.

Participate in the Library’s workshop that covers information seeking using Andor portal, Andor and Tamcat. Learn how to find books, journals and e-articles and catch useful tips on how you can make the most of these search services. During the workshop you can search those resources that are relevant to your work.

There are two alternative workshops, 14 February and 8 March at 14.15-15.00 in Linna library’s classroom Aleksi. Enrol using the online form. You can also find the information on Staff Training Calendar on the University intranet.

More information:
Information Specialist Saija Tapio, Saija.Tapio@uta.fi

Library’s Andor Guide
Library’s courses and training

Ota Andor-kokonaisuus ja kirjaston kattavat tietoaineistot haltuun

Andor-hakupalveluKirjasto hankkii monipuolisia tietoaineistoja yliopiston opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilökunnan käyttöön. Aineistojen löytämiseksi käytössäsi on Andor-hakuportaali.

Osallistu kirjaston järjestämään koulutukseen, jossa käydään läpi Andor-kokonaisuus: miten löydät tietoaineistoja oman opiskelusi ja tutkimuksesi tueksi, ja miten eri tyyppisiä aineistoja, kuten e-kirjoja ja e-lehtiä, parhaiten löytää. Koulutukset järjestetään kirjaston opetusluokissa, jossa jokaisella osallistujalla on mahdollisuus tehdä omia hakujaan.

Arvossa järjestettävissä koulutuksissa painotetaan terveys- ja lääketieteiden tietoaineistoja, Linnan koulutuksissa keskustakampuksen tieteenalojen tietoaineistoja. Koulutuksessa tarvitaan peruspalvelutunnusta.

Kevään koulutusajat ja ilmoittautuminen e-lomakkeella. Koulutukset löytyvät myös henkilöstön koulutuskalenterista yliopiston intrassa.

Lisätietoja:
Tietoasiantuntijat Janika Asplund (Linnan koulutukset), Janika.Asplund@uta.fi, ja Esa Hakala (Arvon koulutukset), Esa.Juhani.Hakala@uta.fi

Andor-opas
Kirjaston koulutukset

In English

On Blog: Meet Linna & Arvo

Well done, congratulations new student! Welcome to the University of Tampere and its Library! The Library is available to you on both campuses, Linna library in Linna building on Main campus and Arvo library in Arvo building on Kauppi campus. See the opening hours on Library’s website.

Linna- ja Arvo-kirjastot

You can easily get a library card. Go to Linna or Arvo to activate your student card and bring your ID with you. If you don’t yet have a student card, you can borrow books using a temporary library card. Electronic student card can’t be used as a library card.

Your textbooks are in the Library. You can find most of them in Linna, Arvo has the textbooks for medicine, health sciences and biomedical technology. The number of printed books in limited but you can borrow the so called short loan copies for overnight or weekend reading. Additionally, many of the text books are available as e-books that you can also read offline. See instructions on E-book Guide.

Andor-hakupalveluYou’ll find information about the textbooks and other materials in the Andor search service and its tools on our home page. In addition to Library’s collections Andor has millions of references from international databases. Textbooks are easiest to find in Tamcat that is also a part of Andor. E-journals and databases can be found quickly on their own lists. All materials can be found via Andor but shortcuts make searching faster.

Monitoimitila Pohjantähti Linnassa

Library has many kinds of study spaces. When you are reading or working alone using your laptop you can choose from a comfortable armchair, sofa, or a desk suitable for either standing or sitting by in different areas of the Library.

Tietokoneita Linnan oppimiskeskuksessa

Computers can be found in Library’s Learning Centers and classrooms. Computers have various software and you can print using your print quota. You can also copy and scan on the multifunction printers. University’s wireless networks are available also in the Library.

Opetusluokka Alma Linnassa

The Library organizes the Basics of Information Literacy and other courses in the classrooms but you can use them with your key card when they are free. You can see the teaching hours on the display beside the door. Please see the colour signs in the classrooms and other spaces which tell you if the space is meant for quiet working or discussions.

Ryhmatyohuone Rokka Linnassa

You will need group work spaces often. The Library has both bookable and freely available group work rooms. You can do the booking via your Office365 calendar. Freely available group work rooms can fit one or more groups at the same time. Also, Linna’s multipurpose working spaces Pohjantähti and Pentinkulma are suitable for group work as long as you take those studying near you into consideration. The new open study space Idea is in the main lobby of Linna building. There you are also welcome whether alone or with a group. Events are also organized there occasionally.

Most quiet working areas are the Silent Reading Rooms that are available for you 24/7 with your key card (in Arvo also Learning Center and two group work rooms are 24/7 premises). In Linna’s Reading Room you can use your own laptop or tablet, and for readers there is a separate area where devices are not allowed.

Opiskelijoita Arvo-kirjastossa

In the Library there are many kinds of spaces and many kinds of students. Studying goes well for all of us if we only take each other into consideration and together cherish working in peace.

Library is available for you both on the spot and virtually:

Ask also in the Library. We will search for the answer.

Text: Outi Viitasalo, Information Specialist 
Photos: Erja Kymäläinen and Outi Viitasalo

Blogissa: Linnan ja Arvon tekin ansaitsette

Hieno saavutus, onnea, uusi opiskelija! Tervetuloa meille Tampereen yliopistoon ja sen kirjastoon! Kirjasto on käytössäsi yliopiston molemmilla kampuksilla, Linna-kirjasto Linnassa keskustakampuksella ja Arvo-kirjasto Arvossa Kaupin kampuksella. Katso aukioloajat kirjaston verkkosivuilta.

Linna- ja Arvo-kirjastot

Kirjastokortin saat helposti. Käy aktivoimassa opiskelijakorttisi Linnassa tai Arvossa, ja ota mukaan henkilöllisyystodistus. Jos et ole vielä saanut opiskelijakorttiasi, voit lainata väliaikaisella kirjastokortilla. Sähköinen opiskelijakortti ei käy kirjastokortiksi.

Kurssikirjasi ovat kirjastossa. Linnasta löytyy niistä suurin osa, Arvosta lääketieteen, terveystieteiden ja biolääketieteellisen teknologian kurssikirjat. Painettuja kirjoja ei ole rajattomasti, mutta vuorokaudeksi tai viikonlopuksi saa  myös ns. lyhytlainakappaleita. Lisäksi suuri osa kurssikirjoista löytyy e-kirjoina, joita voit lukea ilman nettiyhteyttäkin. Katso ohjeet E-kirjaoppaasta.

Andor-logoTiedot kurssikirjoista ja muista aineistoista löydät Andor-hakupalvelusta ja sen työkalut etusivumme Andor-laatikosta. Andorissa on kirjaston kokoelmien lisäksi miljoonia viitteitä ulkomaisista tietokannoista. Kurssikirjat haet kätevimmin Tamcatista, joka on Andorin osa. E-lehdet ja tietokannat näet nopeasti omilta listoiltaan. Kaikki aineistot löytyvät Andorista, mutta oikopolut nopeuttavat hakua

Monitoimitila Pohjantähti Linnassa

Kirjastossa on monenlaisia opiskelutiloja. Kun luet tai työskentelet yksin läppärilläsi, voit valita mukavan nojatuolin, sohvan tai pätevän pöydän, istuma- tai seisomakorkeudella, eri puolilta kirjastoa.

Tietokoneita Linnan oppimiskeskuksessa

Tietokoneita löytyy kirjaston oppimiskeskuksista ja opetusluokista. Koneissa on erilaisia ohjelmia, ja voit tulostaa tulostuskiintiöstäsi. Monitoimilaitteilla voit myös kopioida ja skannata. Yliopiston langattomat verkot toimivat kirjastossakin.

Opetusluokka Alma Linnassa

Opetusluokissa järjestetään tiedonhankintataitojen opetuksesi ja muita kursseja, mutta voit käyttää niitä kulkukortillasi, kun luokissa on vapaata. Opetusajat näkyvät näytöllä ovenpielessä. Katso luokassa ja muissakin tiloissa sen väriopaste, joka kertoo, onko tila hiljainen vai voiko siellä keskustella.

Ryhmatyohuone Rokka Linnassa

Ryhmätyöhön tulet tarvitsemaan tilaa useinkin. Kirjastossa on sekä varattavia että vapaasti käytettäviä ryhmätyötiloja. Varauksen teet Office365-kalenterissasi. Avoimissa ryhmätyöhuoneissa työskentelee joustavasti yksi tai useampi ryhmä kerrallaan. Myös Linnan monitoimitilat Pohjantähti ja Pentinkulma sopivat ryhmätyöhön, kun otat huomioon muut lähellä opiskelevat. Uusin avoin opiskelutila on Idea Linnan pääaulassa. Sinnekin olet tervetullut niin yksin kuin ryhmissä. Ideassa järjestetään ajoittain myös tapahtumia.

Hiljaisinta työtilaa ovat Hiljaiset lukusalit, joita voit käyttää kulkukortillasi 24/7 (Arvossa myös oppimiskeskusta ja kahta ryhmätyöhuonetta). Linnan lukusalissa voit käyttää omaa läppäriä tai tablettia, ja lukijoille on myös erillinen tila, jossa laitteita ei käytetä.

Opiskelijoita Arvo-kirjastossa

Kirjastossa on monenlaisia tiloja ja monenlaisia opiskelijoita. Kaikkien työ sujuu, kun otamme toinen toisemme huomioon ja puolustamme yhdessä työrauhaa.

Kirjasto on käytössäsi niin paikan päällä kuin virtuaalisesti:

Kysy myös kirjastossa. Me etsimme vastauksen.

Teksti: Tietoasiantuntija Outi Viitasalo
Kuvat: Erja Kymäläinen ja Outi Viitasalo

On blog: Our response to feedback from the customer survey

To this spring’s customer survey, we received 1305 responses and feedback from all of our user groups. Our degree students were the most active group in voicing their opinions (76%). Thank you for the feedback!

One of the most important functions of the library is supporting studying and research. Both require well-functioning working spaces and the support of library’s information services at the right time. Based on the feedback the customers also think these things are important. The feedback gives us guidance on how to continue to develop both library as a working space and library’s virtual services.

Classrooms are also your working space

Library’s new versatile premises received many thanks in the survey. However the premises are in high demand and especially more room for group work was requested. It seems not all of our space options are well known, so we aim to inform the students about them more effectively.

Some have felt that checking the availability of group work rooms in the Office 365 calendar is difficult. You can view current week’s reservations also on the Group work rooms web page (Facilities and equipment -> Group work rooms) and on the Booking instructions page by clicking the names of the group work rooms.

Opetusluokka Alma Linnassa

In Linna library the classroom Alma is also available outside of teaching hours for students to use with their key card

During last semester, we got one new bookable group work room in Linna (Vanhala, 3016). By opening the classrooms to students with key card, we created common space for both independent study at the computer and group work. Because there were questions regarding the use of the classrooms, we defined the way to use the rooms with colour signs.

In Linna the classrooms Akseli and Alma are red, meaning spaces for quiet work. The third classroom Elina and Arvo library’s Mauri are yellow spaces where even group work is possible as long as you consider the other users also. Additionally the former bookshop space beside the lobby by the Kalevantie entrance in Linna is a space where several groups can work at the same time.

Comfortable chairs are comfortable to sit on and study. On the other hand, students are knowledgeable about good ergonomics. In addition to the existing standing work places, we recently received new adjustable standing desks. Chairs will be acquired if possible. Check all the corners of the library, there you can find many kinds of seating.

Andor assists in finding information

Andor logoThe new and long awaited information search system Andor has been in service since autumn. It has been continually developed within the possibilities of technology listening to customers’ feedback. In the survey feedback, Andor received both thanks and criticism.

It takes time to learn to use a new search tool. We will strengthen Andor’s marketing and continue user-training workshops. Andor guide is there to help the user and we are also here to help through chat, online, email andor@uta.fi, Andor and Tamcat’s feedback form or in the Library.

Guidance and training flexibly online

Varaa ohjausaika -ikoniWe want to develop flexible services also online. The real time connection to library experts through chat service received many thanks in the survey. From now on we offer the personal Book a Librarian service also online to those customers for whom it is difficult to come to the library. When you are booking your time, choose remote guidance as the meeting place on the form.

Online sections have already been used on information seeking courses integrated into degree programmes. Online teaching will be used also in the future to facilitate flexible studies. The new Managing Research Information online course aimed at researchers was offered for the first time this spring and it turned out to be a good way for researchers’ training. We will continue with online training also in the future.

The survey responses gave us many ideas that we will develop and implement gradually. Follow our newsfeed to keep up to date.

Text and photo: Outi Viitasalo, Development and Administrative Services
Translation: Saija Tapio

Blogissa: Näin vastaamme käyttäjäkyselyn palautteeseen

Käyttäjäkyselyn 2017 tunnusKevään käyttäjäkyselyssä saimme 1305 vastausta ja palautetta kaikilta käyttäjäryhmiltä. Omat tutkinto-opiskelijamme toivat mielipiteensä esiin aktiivisimpana vastaajaryhmänä (76 %). Kiitos palautteesta!

Kirjaston tärkeimpiä tehtäviä on opintojen ja tutkimuksen edistäminen. Molempiin tarvitaan toimivia työtiloja ja kirjaston tietopalvelujen tukea oikealla hetkellä. Palautteen pohjalta myös asiakkaat kokivat samat asiat tärkeiksi. Palaute antaa meille eväitä jatkaa toisaalta kirjaston työskentely-ympäristön, toisaalta virtuaalisten palvelujen joustavaa kehittämistä.

Työskentele monipuolisesti myös opetusluokissa

Kirjaston monipuolistuneet tilat saivat kyselyssä paljon kiitosta. Tilat ovat kuitenkin kovassa käytössä, ja erityisesti ryhmätyöhön kaivattiin edelleen lisätilaa. Kaikkia tilavaihtoehtojamme ei ilmeisesti tunneta riittävästi, joten pyrimme tiedottamaan niistä opiskelijoille tehokkaammin.

Jotkut ovat kokeneet ryhmätyöhuoneiden varaustilanteen tarkastelun Office365-kalenterissa hankalaksi. Näet nyt kuluvan viikon varaustilanteen myös Ryhmätyötilat-verkkosivulla (Tilat ja laitteet -> Ryhmätyötilat) sekä Varausohje-sivulla, kun klikkaat ryhmätyöhuoneiden nimiä.

Opetusluokka Alma Linnassa

Linnassa myös opetusluokka Alma on opiskelijoiden käytettävissä kulkukortilla, kun tilassa ei ole opetusta.

Lukuvuoden aikana saimme Linnaan yhden varattavan ryhmätyöhuoneen lisää (Vanhala, 3016). Avaamalla opetusluokat opiskelijoiden käyttöön kulkukortilla loimme samalla yhteistilaa sekä itsenäiseen työskentelyyn tietokoneen ääressä että ryhmätyöhön. Koska luokkien käytöstä kyseltiin, määrittelimme tilojen käyttötavat väriopasteilla.

Linnassa opetusluokat Akseli ja Alma ovat punaisia eli hiljaisen työskentelyn tiloja. Kolmas opetusluokka Elina sekä Arvo-kirjaston Mauri-luokka ovat keltaisia tiloja, joissa myös ryhmätyöskentely, kohtuullisella äänenvoimakkuudella, on mahdollista. Lisäksi käytössä on Linnan Kalevantien aulassa oleva entisen kirjakaupan tila, jossa useampikin ryhmä voi työskennellä yhtä aikaa.

Mukavissa tuoleissa on mukava olla ja opiskella. Toisaalta opiskelijat ovat myös hyvän ergonomian tuntijoita. Nykyisten seisomapisteiden jatkoksi saamme pian säädettäviäkin seisomapöytiä. Tuoleja hankitaan mahdollisuuksien mukaan. Kannattaa käydä etsimässä lukupaikkaa kirjaston kaikista nurkista, joista löytyy monenlaisia istuimia.

Andor tiedonhaun apuna

Andor logoUusi ja odotettu aineistonhakupalvelu Andor on palvellut syksystä alkaen. Sitä on jatkuvasti kehitetty teknisten mahdollisuuksien rajoissa käyttäjien palautetta kuunnellen. Kyselypalautteessa Andor sai sekä kiitoksia että moitteita.

Uuden hakupalvelun omaksuminen työkaluksi vaatii oman aikansa. Vahvistamme Andorin markkinointia ja jatkamme opastuksia palvelun käyttöön. Andor-opas on tehty käyttäjän avuksi, ja meiltä kannattaa aina kysyä, chatissa, verkossa, sähköpostitse andor@uta.fi, Andorin ja Tamcat-näkymän yläpalkin palautelinkistä tai paikan päällä kirjastossa.

Ohjausta ja koulutusta joustavasti verkossa

Varaa ohjausaika -ikoniHaluamme kehittää joustavaa palvelua myös verkossa. Reaaliaikainen chat-yhteys kirjaston asiantuntijoihin sai kyselyssä kovasti kiitoksia. Myös henkilökohtaista Varaa ohjausaika -neuvontaa tarjoamme jatkossa verkossakin niille asiakkaille, joiden on hankala päästä paikan päälle. Kun varaat ohjausaikaa, valitse lomakkeella ohjauspaikaksi etäyhteys.

Tutkinto-ohjelmiin kuuluva tiedonhankinnan opetus on jo sisällyttänyt opintojaksoihin verkko-osioita, ja verkko-opetusta hyödynnetään jatkossakin joustavan opiskelun takaamiseksi. Tutkijoille suunnattu uusi Managing Research Information -verkkokoulutus toteutettiin ensi kertaa tänä keväänä, ja se osoittautui toimivaksi tutkijakoulutuksen muodoksi. Verkkokoulutusta jatketaan tulevinakin lukukausina.

Kyselyn palaute antoi ideoita, joita kehittelemme ja toteutamme vähitellen. Uutisoimme niistä, joten seuraa viestintäämme.

Teksti ja kuva: Outi Viitasalo, kehittämis- ja tukipalvelut

Order theses and other storage resources now in Tamcat

Ordering of library resources located in the storage has changed. Now you can order theses and other storage resources in Tamcat library collections section by making an Item Retrieval Request for the item in question. Before these resources were ordered using online forms.

You can also order storage resources as before at Customer Service desk in the Library.