Save your own e-resource accounts/folders as soon as possible

If you have saved book and article lists, notes, searches etc with your old basic user account especially in Ebsco or ProQuest e-resources, please save them as soon as possible to your own computer. Ebsco and ProQuest old accounts cannot be used anymore with the new TUNI user account.

Save your account/folder information now and create new accounts in Ebsco and ProQuest in January with your new TUNI user account.

More information: phankinta@uta.fi

See also: Be prepared for breaks in e-resources at the turn of the year (5.12.2018)

Ota talteen e-aineistojen omien tilien/kansioiden tiedot mahdollisimman pian

Uusien TUNI-tunnusten myötä vanhoilla käyttäjätunnuksilla tallennetut tilit ja kansiot häviävät e-aineistoista (koskee erityisesti Ebscon ja ProQuestin aineistoja).

Otathan mahdollisimman pian talteen tarpeelliset tietosi eli kirja- ja artikkelilistat, muistiinpanot, tallennetut haut yms. ja tallenna ne uudestaan TUNI-tunnuksella tammikuussa.

Lisätietoja: phankinta@uta.fi

Katso myös: Varaudu e-aineistojen käyttökatkoihin vuodenvaihteessa (tiedote 5.12.2018)

E-aineistoneuvottelut Taylor & Francisin ja Wileyn kanssa haastavassa tilanteessa

Yliopistokirjastoja edustavan FinELib-konsortion neuvottelut uusista e-aineistojen käyttösopimuksista kahden kustantajan, Wileyn ja Taylor & Francisin, kanssa ovat tällä hetkellä vaikeassa tilanteessa. Nykyiset sopimukset päättyvät 31.12.2018.

Taylor & Francis on luvannut, että yhteydet sen e-aineistoihin pysyvät auki tammikuun 2019 loppuun. Kuitenkin Tampereen yliopiston tutkijoiden 60 prosentin alennus kirjoittajamaksuista Taylor & Francisin lehdissä valitettavasti päättyy heti vuodenvaihteessa.

Wileyn vastausta vuodenvaihteen jälkeisestä tilanteesta odotetaan vielä.

Korkeakoulujen tavoitteena on saada korkeiden lisenssimaksujen vastineeksi tutkijoilleen mahdollisuus artikkeleiden avoimeen julkaisemiseen, mutta kustantajat haluavat siinä tapauksessa nostaa kustannuksia merkittävästi. Jos sopimukseen ei päästä joulukuun loppuun mennessä, on mahdollista, että korkeakoulut myös Tampereella menettävät pääsyn näiden kustantajien uusiin 1.1.2019 jälkeen julkaistuihin artikkeleihin ja osaan jo julkaistusta materiaalista.

Vaihtoehtoisia väyliä artikkeleihin löydät FinELibin Alternative Access -sivulta.

Lisätietoja:
Tietoasiantuntija Aniita Ahlholm-Kannisto, aniita.ahlholm-kannisto@uta.fi
Projektipäällikkö Kaisa Rissanen, kaisa.rissanen@tamk.fi

FinELib-konsortion tiedote neuvottelujen tilanteesta 14.12.2018

Varaudu e-aineistojen käyttökatkoihin vuodenvaihteessa (tiedote 5.12.2018)

E-resource negotiations with Taylor & Francis and Wiley in a difficult phase

The FinELib consortium is renegotiating its agreements on the use of e-resources with two major publishers, Wiley and Taylor & Francis. The negotiations are in a difficult phase. Current agreements will expire on 31 Dec 2018.

Taylor & Francis has promised that until the end of January 2019 there will be access to its e-journals as before. However, the 60 % discount of the publisher’s article processing charge (APC) for the researchers of our University will unfortunately not be available anymore from 1.1.2019.

The use of Wiley’s e-resources in January 2019 is not clear yet.

The goal of the negotiations is to enable the universities to have access to scholarly journals and their researchers to publish open access without increasing the total costs. Unfortunately, both Taylor & Francis and Wiley want to increase these costs significantly. If FinELib is unable to reach an agreement before the end of December, also the universities in Tampere may lose access to future articles and some of the already published content in these two publishers’ journals.

Alternative access to articles on FinELib’s Alternative Access web page.

More information:
Aniita Ahlholm-Kannisto, Information Specialist, aniita.ahlholm-kannisto@uta.fi
Kaisa Rissanen, Project Manager, kaisa.rissanen@tamk.fi

FinELib news about the state of negotiations 14 December 2018

Be prepared for breaks in e-resources at the turn of the year (5.12.2018)

Vältä kirjaston ryhmätyöhuoneiden varaamista vuodenvaihteessa

Ryhmätyöhuoneiden varausjärjestelmä muuttuu, kun uusi Tampereen korkeakouluyhteisö aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. Tällä hetkellä varaukset kirjaston ryhmätyöhuoneisiin eivät siirry suoraan uuteen järjestelmään.

Ensi vuoden puolelle on jo tehty huonevarauksia. Varausten ulkopuolella voit Linnassa ja Arvossa käyttää myös varattavia huoneita avoimien ryhmätyöhuoneiden tapaan siihen asti, kunnes uusi järjestelmä toimii.

Ryhmätyötilat uudessa Tampereen yliopiston kirjastossa 1.1.2019 alkaen

Avoid booking Library’s group work rooms at the turn of the year

The booking system of group work rooms will change when the new Tampere higher education community starts its operations at the beginning of 2019. At the moment bookings for group work rooms in the Library are not transferred directly to the new system.

There are already some bookings for next year. Outside these reserved times in Linna and Arvo you can use the bookable rooms in the same way as the open group work rooms until the new system is available.

Group work spaces in the new Tampere University Library from 1.1.2019

Opening and service hours of the new Tampere University Library

The new Tampere University Library serves from January 2019 in the former premises and mainly with former opening and service hours. Furthermore, Hervanta unit, Linna’s Silent Reading Room and Arvo’s Learning Center are available 24/7, as well as TAMK Main Campus’ and TAMK Mediapolis’ Self Service Library, all with a key card. – Please note, that with your current key card you can access only your “home campus”. On other campuses key cards are available at info desks.

We will shift to the spring term opening and services hours on Monday, 7 January. During the first week of January TAMK Music Academy unit is closed and other library units serve with shorter opening hours.

Exceptional opening hours 2.-4.1.2019

 • Linna: open 8–16, service 9–16
 • TAMK Pääkampus: open & service 9–15
 • Arvo: open 8–15, service 9–15
 • Hervanta: open 8–16, service 9–16
 • TAMK Mediapolis: open & service 9–15
 • Newspaper Reading Room, City Centre Campus: closed 21.12.-6.1.2019

Opening hours from 7.1.2019

 • Linna, City Centre Campus, Kalevantie 5
  • Mon-Fri 8-19, service 9-19
  • Sat 10-15, service 10-15
  • Linna’s Silent Reading Room with the key card 24/7
 • TAMK Main Campus, Kuntokatu 3
  • Mon-Fri 9-17, Self Service Library with the key card 7-22
  • Sat 10-15, Self Service Library 8-18
 • Arvo, Kauppi Campus, Arvo Ylpön katu 34
  • Mon-Fri 8-17, service 9-17
  • Arvo’s Learning Center with the key card 24/7
 • Hervanta, Hervannan Campus, Korkeakoulunkatu 7 (Kampusareena)
  • Mon-Fri 8-17, service 9-17
  • with the key card 24/7 (please note exceptions)
 • TAMK Music Academy, Pyynkintori, F.E. Sillanpään katu 9
  • Mon-Thu 10-18, Fri 11-16
 • TAMK Mediapolis, Tohlopinranta 31
  • Mon-Fri 9-15, service norm. Tue, Thu, Fri
  • Self Service Library with the key card 24/7
 • Newspaper Reading Room, City Centre Campus, Kalevantie 4, Main building floor 0
  • Mon-Fri 8-19, service 050 563 0935 Mon 12-15, Wed & Fri 9-12

On the eve of public holidays the Library will be closing at 16.00.

More information:
Leena Horsma-aho, Project Manager, leena.horsma-aho@uta.fi

Opening hours of Tampere University Library at the end of the year 2018

Uuden Tampereen yliopiston kirjaston aukiolo- ja palveluajat

Uusi Tampereen yliopiston kirjasto palvelee tammikuusta 2019 alkaen tutuissa toimipaikoissa ja pääosin tutuin aukiolo- ja palveluajoin. Lisäksi entiseen tapaan käytössä kulkukortilla ovat Hervannan toimipaikka, Linnan lukusali ja Arvon oppimiskeskuksen tilat 24/7 sekä TAMK Pääkampuksen ja TAMK Mediapoliksen omatoimikirjastot. – Huomaa, että nykyisellä kulkukortillasi pääset automaattisesti vain ”kotikampuksellesi”. Kunkin kampuksen infopisteistä saa tarvittaessa kulkukortteja.

Lukukauden aukiolo- ja palveluaikoihin siirrytään maanantaina 7.1. Vuoden ensimmäisellä viikolla TAMK Musiikkiakatemia on suljettu ja muut toimipaikat palvelevat 2.-4.1. lyhyemmin aukioloajoin.

Aukioloajat 2.-4.1.2019

 • Linna: avoinna 8–16, palvelu 9–16
 • TAMK Pääkampus: avoinna ja palvelu 9–15
 • Arvo: avoinna 8–15, palvelu 9–15
 • Hervanta: avoinna 8–16, palvelu 9–16
 • TAMK Mediapolis: avoinna ja palvelu 9–15
 • Sanomalehtikokoelma, Keskustakampus: suljettu 21.12.-6.1.2019

Aukioloajat 7.1.2019 alkaen

 • Linna, Keskustakampus, Kalevantie 5
  • ma-pe 8-19, palvelu 9-19
  • la 10-15, palvelu 10-15
  • Linnan Hiljainen lukusali kulkukortilla 24/7
 • TAMK Pääkampus, Kuntokatu 3
  • ma-pe 9-17, omatoimikirjasto kulkukortilla 7-22
  • la 10-15, omatoimikirjasto 8-18
 • Arvo, Kaupin kampus, Arvo Ylpön katu 34
  • ma-pe 8-17, palvelu 9-17
  • Arvon Oppimiskeskus kulkukortilla 24/7
 • Hervanta, Hervannan kampus, Korkeakoulunkatu 7 (Kampusareena)
  • ma-pe 8-17, palvelu 9-17
  • kulkukortilla 24/7 (huomaa poikkeukset)
 • TAMK Musiikkiakatemia, Pyynkintori, F.E. Sillanpään katu 9
  • ma-to 10-18, pe 11-16
 • TAMK Mediapolis, Tohlopinranta 31
  • ma-pe 9-15, palvelu norm. ti, to, pe
  • omatoimikirjasto kulkukortilla 24/7
 • Sanomalehtikokoelma, Keskustakampus, Kalevantie 4, Päätalo 0 krs.
  • ma-pe 8-19, palvelu 050 563 0935 ma 12-15, ke & pe 9-12

Aattopäivinä kirjasto suljetaan klo 16.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Leena Horsma-aho, leena.horsma-aho@uta.fi

Tampereen yliopiston kirjaston aukioloajat loppuvuonna 2018

Be prepared for breaks in e-resources at the turn of the year

The new Tampere University Library has acquired multidisciplinary e-resources for the use of the whole Tampere higher education community from January 2019. However, be prepared for possible problems with using e-resources at the beginning of the year before all the database vendors get the access ready for the customers of the new university library. There may be problems especially with using the e-resources of Wiley and Taylor & Francis.

The transition phase is likely to cause breaks in e-resources already at the turn of the year. Also the changes in Tampere Universities’ systems and IT services will cause breaks. That’s why we recommend that you save links to those e-resources that are most important for you or save them in pdf format.

If you encounter problems with the use of e-resources, please contact the Library. The e-mail addresses

The Library apologizes for the possible problems with using e-resources.

More information:
Kaisa Rissanen, Project Manager, kaisa.rissanen@tamk.fi

(Edited 19.12.2018)

Varaudu e-aineistojen käyttökatkoihin vuodenvaihteessa

Uusi Tampereen yliopiston kirjasto on hankkinut monialaiset e-aineistot koko korkeakouluyhteisön käyttöön tammikuusta 2019 alkaen. Varaudu kuitenkin siihen, että e-aineistojen toimivuudessa voi olla ongelmia alkuvuodesta, ennen kuin kaikki aineistojen tuottajat ehtivät avata yhteydet uuden yliopistokirjaston asiakkaille. Erityisesti Wileyn ja Taylor & Francisin aineistojen käytössä voi olla ongelmia.

Siirtymävaihe aiheuttaa todennäköisesti katkoja e-aineistojen käytössä jo vuodenvaihteessa. Käyttökatkoja aiheuttavat myös korkeakouluyhteisön sähköisten järjestelmien muutokset. Siksi suosittelemme, että otat talteen linkit e-aineistoihin, joita ensisijaisesti tarvitset, tai tallennat ne itsellesi pdf-muodossa.

Jos e-aineistojen käytössä on ongelmia, ota yhteyttä kirjastoon. Sähköpostiosoitteet

Kirjasto pahoittelee mahdollisia ongelmia e-aineistojen käytössä.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Kaisa Rissanen, kaisa.rissanen@tamk.fi

(Muokattu 19.12.2018)

In English