Opiskelija, tiedätkö miten viestiä tarkoituksenmukaisesti monikulttuurisessa työpaikassa?

Sinun olisi hyvä tietää, sillä opiskelet ja työskentelet väistämättä monikulttuurisissa ympäristöissä. Kulttuurienvälisen ja monikielisen viestinnän peruselementtien ymmärtäminen ja niiden soveltaminen käytäntöön auttaa sinua työskentelemään tehokkaammin monikulttuurisissa konteksteissa.

Nyt voit kehittää osaamistasi monikulttuurisissa työyhteisöissä työskentelyä varten ja oppia käyttämään eri kieliä joustavasti! Tampereen yliopiston Kielikeskus ja TAMKin Kielipalvelut tarjoavat ainutlaatuisen kurssin, joka yhdistää englannin, ruotsin, suomen, kulttuurien välisen viestinnän, puheviestinnän ja tieteellisen kirjoittamisen yhdeksi kurssiksi. Kurssi koostuu kolmesta moduulista ja on hyvin käytännönläheinen, sillä työskentelet pienissä monikulttuurisissa tiimeissä niin kasvokkain kuin verkossa.

MITÄ?

Kurssin nimi: Communication and Languages in a Multicultural Workplace, 2-5 op

Rakenne: Moduulit 1-3

 • Moduuli 1: How to communicate in a multiculturalworkplace? 2 op (pakollinen)

Rakenna perusteet teorian ja käytännön vinkkien avulla sekä ottamalla yhteyttä monikulttuurisissa organisaatioissa työskenteleviin. Käytä eri kieliä ja pidä huolta, että kaikki pysyvät mukana eri kielitaitotasoista huolimatta.

 • Moduuli 2: How to organize a project? 2 op

Projektityöskentely on nykyään hyvin yleistä. Tässä moduulissa kehität projektityöskentelytaitojasi toteuttamalla pienimuotoisen projektin monikulttuurisessa ja -kielisessä pienryhmässä.

 • Moduuli 3: How to analyseworkplacecommunication? 1 op

Saitko kesätyöpaikan tai työskenteletkö jo valmiiksi monikulttuurisessa työpaikassa? Jatka osaamisesi kehittämistä reflektoimalla ja analysoimalla monikulttuurisen ja -kielisen työpaikkasi vuorovaikutusta, omaa vuorovaikutusosaamistasi ja kielitaitoasi.

Opetuskielet: suomi, englanti, ruotsi ja muut mahdolliset kielet. Kaikkien kurssilla olijoiden tulisi kyetä työskentelemään englanniksi, ja suomalaisten opiskelijoiden oletamme osaavan suomea ja ruotsia.

Opetusmuodot: Kontaktiopetus (osallistuminen pakollista) ja verkkotyöskentely

Kohderyhmä: paikalliset ja kansainväliset opiskelijat

MILLOIN JA MITEN ILMOITTAUDUN? Kurssi järjestetään keväällä 2019. Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 10.1.2019: http://bit.ly/clmw2019


Student, do you know how to communicate appropriately in a multicultural and multilingual workplace?

You should, because you will almost inevitably study and work in multicultural settings. Understanding and being able to apply the basic elements of intercultural and multilingual communication allows you to work better in multicultural contexts.

Now you can improve your competence to work in a multicultural workplace and use different languages in a flexible manner! The Language Centres of Tampere University and TAMK offer a unique course that combines English, Swedish, Finnish, multicultural communication, speech communication, and scientific writing into one handy package. The course consists of three modules and simulates working life, since the students will work in small multicultural teams both face to face and online.

WHAT? 

Course name: Communication and Languages in a Multicultural Workplace, 2-5 credits 

Course structure: Modules 1-3

 • Module 1: How to communicate in a multiculturalworkplace? 2 cr (mandatory)

Build the foundations with the help of theory, practical tips and by contacting people working in multicultural contexts. Use different languages and help everybody stay involved despite different language skills.

 • Module 2: How to organize a project? 2 cr

Working in projects is common nowadays. In this module, you will (also) boost your project skills by organising a small-scale project with your multicultural and multilingual small group.

 • Module 3: How to analyseworkplacecommunication? 1 cr

Did you get a summer job or do you already work in a multicultural workplace? Continue improving your competence in multicultural and multilingual settings by reflecting and analysing workplace communication and your communication competence and language skills.

Languages: Finnish, English, Swedish and and any other language you find possible to use within the group. NB! You need to be able to work in English. It is good but not mandatory to be able to speak Finnish and Swedish.

Modes of study: Face to face meetings (attendance obligatory) and working online

Target group: Local and international students

WHEN AND HOW DO I APPLY? The course is organised in spring 2019. For more information and applying by 10.1.2019: http://bit.ly/clmw2019 .

 

 

 

 

Welcome to the English Writing Clinic!

What we do: The English Writing Clinic provides writing help in English to undergraduate and graduate students, and staff. In one-on-one 30 minute consultations, Language Centre teachers offer feedback and strategies to help you to develop your strengths and identify your weaknesses as a writer.

The Writing Clinic can help with—

 • Structuring academic essays and research papers
 • Focusing ideas and connecting thoughts at section, paragraph and sentence level, and strengthening your understanding of grammar, punctuation, and style
 • Utilizing the conventions appropriate for different types of texts, including letters and emails, CVs, memos, instructions, applications, reports, proposals, and presentations. proposals, and presentation slides
 • Finding self-study material to help you with any weaknesses identified

What we don’t do: Proofread and edit. We help you develop the skills to proofread your own work to improve your own writing. For this reason, all work should be accomplished in the consultation time: teachers will not read work before or after the meeting time. 

How to use the Writing Clinic: Consultation times will be available from 15th January 2018 onwards. Schedule a 30 minute session with a Language Centre teacher beginning January 15, 2018 on the Moodle page English Writing Clinic, enrollment key: Writing Clinic

Please note that no more than 2 consecutive time slots of 30 minutes each can be booked. Please book your meeting no later than 24 hours before the meeting time. If you cannot attend your session, please send an email to writingclinic@uta.fi

The Writing Clinic is located in the Self-Access Centre in the Language Centre in Pinni B 5071. Times also available online via Skype!

Welcome to the English Presentation Clinic!

How we help: The English Presentation Clinic provides support in developing academic presentation skills in English to undergraduate and graduate students, and staff. You can book one-on-one 30-minute consultations to, for instance, go over your idea of a presentation with slides, practice giving the presentation, and receive feedback and guidance from a Language Centre teacher.

 The Presentation Clinic can help with

 • preparation
 • speaking techniques
 • structure
 • pronunciation

 What we don’t do: Translations. We help you develop your presentation skills, not prepare your presentation for you. The consultations will be all in English and your prepared work should be in English as well.

How to use the Presentation Clinic: Consultation times will be available from 16 February 2018 onwards. Schedule a 30-minute session with a Language Centre teacher on the Moodle page English Presentation Clinic, enrolment key: Presentation Clinic

Please note that you can book no more than 2 consecutive time slots of 30 minutes each. Book your meeting no later than 24 hours before the meeting time. If you cannot attend your session, please send an email to lance@uta.fi.

The Presentation Clinic is located in the Language Centre in Pinni B room 5078.

 

 

Language Link Moodlessa / Language Link on the Moodle

Heippa opiskelijat ja yliopiston henkilökunta!

Jo ensi viikon keskiviikkona 28.02.2018 avautuu kauan odotettu Language Link Moodleen. Etkö vielä tiedä mistä on kyse? Yksinkertaisimmillaan tämä Moodle-sivusto toimii eri kulttuuri-, kieli-, ja kansallisuustaustaisten ihmisten verkostoitumismahdollisuutena. Homma on niinkin iisi, että Tampereen yliopiston opiskelijana/ opettajana pääset ”Language Link” -kurssipohjalle avoimesti salasanoitta.

Ei muuta kuin mukaan vaan!

—-

Hello students and staff members!

Language Link will be soon available on the Moodle! What is it all about? ”Language Link” is a tandem language learning service offered by the UTA Language Centre (Self-Access Centre) to all students and staff at the University of Tampere. Find the service by the course name ”Language Link” and register yourself. No password needed.

Welcome to enjoy the company!

Ystävällisin terveisin / With best regards Kielten oppimiskeskus /

Self-Access Centre, Pinni B5071 Tampereen yliopisto / University of Tampere