Opiskelija, tiedätkö miten viestiä tarkoituksenmukaisesti monikulttuurisessa työpaikassa?

Sinun olisi hyvä tietää, sillä opiskelet ja työskentelet väistämättä monikulttuurisissa ympäristöissä. Kulttuurienvälisen ja monikielisen viestinnän peruselementtien ymmärtäminen ja niiden soveltaminen käytäntöön auttaa sinua työskentelemään tehokkaammin monikulttuurisissa konteksteissa.

Nyt voit kehittää osaamistasi monikulttuurisissa työyhteisöissä työskentelyä varten ja oppia käyttämään eri kieliä joustavasti! Tampereen yliopiston Kielikeskus ja TAMKin Kielipalvelut tarjoavat ainutlaatuisen kurssin, joka yhdistää englannin, ruotsin, suomen, kulttuurien välisen viestinnän, puheviestinnän ja tieteellisen kirjoittamisen yhdeksi kurssiksi. Kurssi koostuu kolmesta moduulista ja on hyvin käytännönläheinen, sillä työskentelet pienissä monikulttuurisissa tiimeissä niin kasvokkain kuin verkossa.

MITÄ?

Kurssin nimi: Communication and Languages in a Multicultural Workplace, 2-5 op

Rakenne: Moduulit 1-3

  • Moduuli 1: How to communicate in a multiculturalworkplace? 2 op (pakollinen)

Rakenna perusteet teorian ja käytännön vinkkien avulla sekä ottamalla yhteyttä monikulttuurisissa organisaatioissa työskenteleviin. Käytä eri kieliä ja pidä huolta, että kaikki pysyvät mukana eri kielitaitotasoista huolimatta.

  • Moduuli 2: How to organize a project? 2 op

Projektityöskentely on nykyään hyvin yleistä. Tässä moduulissa kehität projektityöskentelytaitojasi toteuttamalla pienimuotoisen projektin monikulttuurisessa ja -kielisessä pienryhmässä.

  • Moduuli 3: How to analyseworkplacecommunication? 1 op

Saitko kesätyöpaikan tai työskenteletkö jo valmiiksi monikulttuurisessa työpaikassa? Jatka osaamisesi kehittämistä reflektoimalla ja analysoimalla monikulttuurisen ja -kielisen työpaikkasi vuorovaikutusta, omaa vuorovaikutusosaamistasi ja kielitaitoasi.

Opetuskielet: suomi, englanti, ruotsi ja muut mahdolliset kielet. Kaikkien kurssilla olijoiden tulisi kyetä työskentelemään englanniksi, ja suomalaisten opiskelijoiden oletamme osaavan suomea ja ruotsia.

Opetusmuodot: Kontaktiopetus (osallistuminen pakollista) ja verkkotyöskentely

Kohderyhmä: paikalliset ja kansainväliset opiskelijat

MILLOIN JA MITEN ILMOITTAUDUN? Kurssi järjestetään keväällä 2019. Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 10.1.2019: http://bit.ly/clmw2019


Student, do you know how to communicate appropriately in a multicultural and multilingual workplace?

You should, because you will almost inevitably study and work in multicultural settings. Understanding and being able to apply the basic elements of intercultural and multilingual communication allows you to work better in multicultural contexts.

Now you can improve your competence to work in a multicultural workplace and use different languages in a flexible manner! The Language Centres of Tampere University and TAMK offer a unique course that combines English, Swedish, Finnish, multicultural communication, speech communication, and scientific writing into one handy package. The course consists of three modules and simulates working life, since the students will work in small multicultural teams both face to face and online.

WHAT? 

Course name: Communication and Languages in a Multicultural Workplace, 2-5 credits 

Course structure: Modules 1-3

  • Module 1: How to communicate in a multiculturalworkplace? 2 cr (mandatory)

Build the foundations with the help of theory, practical tips and by contacting people working in multicultural contexts. Use different languages and help everybody stay involved despite different language skills.

  • Module 2: How to organize a project? 2 cr

Working in projects is common nowadays. In this module, you will (also) boost your project skills by organising a small-scale project with your multicultural and multilingual small group.

  • Module 3: How to analyseworkplacecommunication? 1 cr

Did you get a summer job or do you already work in a multicultural workplace? Continue improving your competence in multicultural and multilingual settings by reflecting and analysing workplace communication and your communication competence and language skills.

Languages: Finnish, English, Swedish and and any other language you find possible to use within the group. NB! You need to be able to work in English. It is good but not mandatory to be able to speak Finnish and Swedish.

Modes of study: Face to face meetings (attendance obligatory) and working online

Target group: Local and international students

WHEN AND HOW DO I APPLY? The course is organised in spring 2019. For more information and applying by 10.1.2019: http://bit.ly/clmw2019 .

 

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *