Miksi opiskelen vieraita kieliä? – Opiskelijatarinoita kielikeskuksesta

Meneillään olevassa opetussuunnitelmatyössä otetaan kantaa siihen, millaista vieraiden kielten ja kulttuurienvälisen viestinnän osaamista uuden Tampereen yliopiston kielikeskus haluaa tukea. Suunnittelu pohjautuu kaikkeen tietoon, jota on saatavilla yleisesti työelämästä ja eri tutkinto-ohjelmien tyypillisistä kielitaitotarpeista sekä esimerkiksi koulujen kielitarjonnasta, joka vaikuttaa opiskelijoiden opintopolkuihin ennen yliopistoon tuloa. Alkuvuodesta analysoidaan myös alustavan opiskelijakyselyn tuloksia.

Ops-työn lomassa Tampereen yliopiston kielikeskuksessa jututettiin kymmentä opiskelijaa, jotka ovat olleet syksyllä 2018 espanjan, ranskan, saksan tai venäjän kursseilla, ja kyseltiin heidän opintopolustaan ja kieltenopiskelun motiiveistaan. Myös englannin ja ruotsin käyttäminen kuuluu monen opiskelijan arkeen ja tuleviin työelämätaitoihin, mutta tällä kertaa puhuttiin enemmän muista kielistä. Alakohtaisia kielitaitotarpeita tuli esille, samoin toive varautua monipuolisesti tulevaisuuden työtehtäviin. Ennen kaikkea opiskelijoiden kielipolut ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä.

Kauppatieteiden opiskelijan monet kielet

Matias M. / 3. opiskeluvuosi / kielikeskuksen venäjä

Koulutusohjelma ja opintosuunta: kauppatieteet/yrityksen johtaminen

Valinnaiset opinnot: yritysjuridiikka

Valitsin peruskoulun 3. luokalla valtavirrasta poiketen saksan ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi. Se tuntuu jälkikäteen ajatellen onnistuneelta valinnalta, koska se tuotti kahden pitkän kielen osaamisen (saksa + englanti). Yläasteella ja lukiossa opiskelin lisäksi venäjää ja ranskaa.

Yhteisöllistä opiskelua

Yliopistossa halusin aloittaa tutkintoon kuuluvien vieraiden kielten suorittamisen jo ensimmäisenä vuonna. Vaaka kallistui saksan sijasta venäjään, koska siinä oli enemmän kehittämisen varaa ja enemmän merkitystä tulevaisuuden maailmankuvassani. Kielikeskuksen Venäjä II -kurssi tuntui melko helpolta parista välivuodestani huolimatta, ja III-kurssin jälkeen tutkinnon pakollinen osuus oli suoritettu. Yhteen hitsautuneen ja mukavan ryhmän kanssa oli luontevaa jatkaa seuraaville kursseille, ja nyt on meneillään vitoskurssi. Meillä on ollut käytännönläheisiä tehtäviä ja paljon tilaisuuksia keskustella. Oma kouluaikojen ”virheiden välttely” -asenteenikin on vaihtunut rennompaan otteeseen.

Kielitaidon alueellinen merkitys

Muillakin kuin englannin kielellä voi olla iso alueellinen merkitys. Muita kulttuureja oppii ymmärtämään paremmin, ja syvempi kommunikaatio on mahdollista. Uskon, että kauppatieteilijänä laaja kielitaito avaa minulle tulevaisuudessa ovia, joista kaikilla kollegoillani ei ole valmiuksia astua.

Mielestäni opiskelijoiden kannattaisi rohkeasti tutustua uuteen kieleen tai vahvistaa vanhaa taitoaan, kun siihen kerran on yliopistossa mahdollisuus.

Jatkoa lukiosaksalle

Vilja / 5. opiskeluvuosi (TaY 2. vuosi) / kielikeskuksen saksa

Koulutusohjelma ja opintosuunta: politiikan tutkimuksen maisteriopinnot/valtio-oppi

Valinnaiset opinnot: henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi, informaatiotutkimus

Tulen kaksikielisestä kunnasta ja aloitin ruotsin opiskelun ala-asteella heti englannin jälkeen. Yläasteella ei ollut mahdollisuutta valita uutta vierasta kieltä, mutta lukiossa opiskelin saksaa, espanjaa ja latinaa, joista latina oli suosikkini. Lukion jälkeen olen opiskellut sekä työväenopistossa että yliopiston kielikeskuksessa. Myös jo sujuvasti puhumistani kielistä (englanti ja ruotsi) opin uutta jatkuvasti, kun luen esimerkiksi uutisia tai tieteellisiä artikkeleita niillä kielillä. Kielten opiskelu ei siis tavallaan koskaan lopu.

Kouluopiskelusta kielikeskukseen

Koska minulla oli jo pohjana lukiosaksa, valitsin yliopiston kielikeskuksessa vapaavalintaisiksi kieliopinnoiksi B-taitotason kursseja: Aktuelle Texte- ja Deutsch im Alltag und Studium -kurssit sekä parhaillaan meneillään olevan suullisen kurssin. Opiskelussa olemme esimerkiksi lukeneet paljon oikeita lehtiartikkeleita oppikirjatekstien sijaan. Toisaalta kieliopin opiskeluun ei ole panostettu yhtä paljon kuin koulussa, vaikka ei se kyllä haittaisikaan. Kielten sanat vaativat nykyään mieleen jäädäkseen vähän enemmän vaivannäköä kuin ennen, mutta toivon jonain päivänä pystyväni puhumaan myös saksaa sujuvasti.

Kielet ajattelun avartajina

Syy saksan opiskeluuni on tällä hetkellä ennen kaikkea silkka kiinnostus kielten oppimista kohtaan, vaikka toki mahdollinen työelämähyötykin olisi mukava, jos sopiva tilanne tulee eteen. Kielen opiskelu pitää mielen vetreänä ja avartaa näkemystä paitsi eri kulttuureiden, myös ajattelun suhteen.

Kansainvälinen ura & kielivalinnat

Elina / 8. opiskeluvuosi / kielikeskuksen espanja ja ranska

Koulutusohjelma ja opintosuunta: politiikan tutkimuksen maisteriopinnot/kansainvälinen politiikka; saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Valinnaiset opinnot: espanjan kieli ja kulttuuri (viestintätieteiden tiedekunta), valtio-oppi, Kestävä kehitys– ja Muuttoliike ja monikulttuurisuus -kokonaisuudet

Haluaisin tehdä kansainvälistä työtä esimerkiksi jossain järjestössä ja tietysti myös käyttää kielitaitoani. Tähän mennessä olen ollut opiskelijavaihdossa Chilessä (opiskelin politiikan tutkimusta espanjaksi) ja Saksassa (kv. politiikan ja germanistiikan kursseja). Työharjoittelussa olin Suomen suurlähetystössä Bernissä (Sveitsissä), missä pääsin palvelemaan asiakkaita saksaksi ja käyttämään jonkin verran myös englantia, ranskaa ja ruotsia.

Kandi saksasta, espanjaa kielikeskuksessa ja tutkinto-ohjelmassa

Olen lukenut pitkänä kielenä sekä englantia että saksaa (5. luokalta lähtien) ja tehnyt yliopistossa saksasta kandin tutkinnon. Espanjan opiskelun aloitin lukiossa. Kielikeskuksessa pystyin ohittamaan espanjan alkeistason ja käymään ensin III-kurssin – joka sekin oli melko helppo – ja sen jälkeen syvensin osaamistani neloskurssilla ja kirjallisen ja suullisen taidon kurssilla. Vaihto-opiskelussa ja espanjan kielen tutkinto-ohjelmaan siirryttyäni kielitaitoni parani entisestään.

Uudet kielet: ranska ja Norssin venäjä

Olen ollut onnekas, sillä pääsin aloittamaan kielikeskuksessa vielä yhden uuden kielen eli ranskan. Ymmärsin kieltä jo hiukan espanjan pohjalta ja halusin saavuttaa sellaisen tason, että pystyisin työskentelemään ranskaksi. Hain alkeiskurssille 3. opiskeluvuonna ja opintopisteeni riittivät kurssipaikkaan. Sen jälkeen olen nähnyt koko opiskelun kaaren Ranska eilen, tänään ja huomenna -kurssille saakka. Syventäviä kursseja ei nyt ole tarjolla, mutta ne voisivat olla kiinnostavia kaikille, jotka haluavat käytännön valmiuksia työelämään eivätkä niinkään tutkinto-ohjelman painotusta. Myös vaikkapa EU-asioihin keskittyvä kurssi ranskaksi (tai saksaksi) olisi kiinnostava.

Lisäksi opiskelin venäjän alkeet Normaalikoulun lukiolaisten kanssa, jotta ymmärtäisin matkoilla edes aakkosia. Kolme tapaamista viikossa ja Norssin omat jaksot toivat aikatauluhaasteita, mutta muuten opiskelu sujui mukavasti ja rauhalliseen tahtiin. Opiskelumahdollisuus Norssilla voisi sopia erityisen hyvin sellaiseen vaiheeseen, jossa yliopisto-opiskelijalla on paljon kirjatenttejä tai muuta itsenäistä opiskelua.

Opiskelijavaihtoa ja tšekin opiskelua

Joel / 5. opiskeluvuosi / kielikeskuksen saksa

Koulutusohjelma ja opintosuunta: kauppatieteet/markkinointi

Valinnaiset opinnot: taloustiede, vakuutus ja riskienhallinta, yritysjuridiikka ja vero-oikeus

Opiskelin yläasteella 2 vuotta ranskaa ja aloitin lukiossa saksan opiskelun. Muutaman välivuoden jälkeen jatkoin saksan opiskelua yliopiston kielikeskuksessa ja tein siitä kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon toisen pakollisen vieraan kielen (kurssit Saksa III ja IV). Tällä hetkellä olen Aktuelle Texte– ja Interkulturelles Training -kursseilla. Jälkimmäisellä pääsen puhumaan saksalaisen tandem-partnerin kanssa.

Neljännen opiskeluvuoden syksyllä eli maisteriopintojen alussa vietin yhden mielenkiintoisen lukukauden Prahassa. Tein englanninkielisiä oman alani kursseja, lähinnä luentoja, ja opiskelin lisäksi tšekin kieltä. Suuri osa kauppatieteiden opiskelijoista lähtee vaihtoon ja hyödyntää tällaisen – osin jännittävänkin – tilaisuuden, jota ei myöhemmin elämässä enää tule. Samaa suosittelen kyllä kaikille opiskelijoille. Varsinkin edullisessa maassa on helppo pärjätä, ja opintopisteet voi sisällyttää vapaavalintaisiin opintoihin, vaikka tutkinnon pakolliset kurssit olisivatkin jo tehtyinä. Asioihin saa uusia näkökulmia, jos valitsee sellaisia kursseja, joita kotiyliopistosta ei löydy.

Kielten hyötyjä ulkomailla ja kotimaassa

Kotiinpaluun jälkeen olen jatkanut tšekin opiskelua. Kuka tietää, vaikka pääsisin hyödyntämään sen osaamista joskus työelämässäkin. Varaudun myös siihen, että voisin käyttää työssäni englannin lisäksi myös saksaa – joko ulkomailla tai sitten kansainvälisissä tehtävissä Suomesta käsin. Saksaan on paljon vientiä ja saksan osaaminen on siten hyödyllistä. Seuraan mielelläni myös saksankielisiä uutisia, ja matkustellessa on kiva ostaa vaikka saksankielistä lukemista. Pikaviestimillä on helppo pitää yllä yhteyksiä niin englannin-, saksan- kuin tšekin- tai slovakintaitoisiinkin kavereihin.

Satsaus yliopistossa kannattaa

Kielikeskuksessa on melko paljon mahdollisuuksia valita eri kieliä ja taitotasoja. Jos löytyy lukiopohjaa, suosittelen ilman muuta jatkamaan kyseisiä kieliä mahdollisimman pitkälle. Itselleni Saksa III oli sopiva aloitustaso, joka ei vienyt kohtuuttomasti aikaa tai energiaa. Olen lisäksi tehnyt täysin vapaaehtoisia ylemmän taitotason kursseja. Yliopistossa opiskelu on tehty helpoksi, ja on mielekkäämpää panostaa tässä kohdassa kuin myöhemmin.

Vuorovaikutusta ja espanjaa

Terhi / 2. opiskeluvuosi / kielikeskuksen espanja

Koulutusohjelma ja opintosuunta: journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma/puheviestintä

Valinnaiset opinnot: sosiaalitieteet

Ihastuin espanjan kieleen jo ala-asteikäisenä Serranon perheen ja musiikin kautta. Koska yläasteella ei voinut valita espanjaa, opiskelin hetken ranskaa, mutta lukiossa otin sitten kaikki espanjan kurssit. Vuoden opiskelun jälkeen pääsin kokeilemaan alkeistaitojani viikon ajan barcelonalaisessa perheessä.

Espanjaa kursseilla ja muualla

Kun jatkoin espanjan opiskelua yliopiston kielikeskuksessa, en halunnut alkeiskursseille, mutta en myöskään heti ihan ylimmälle tasolle. Aloitin lopulta neloskurssilta, mutta olisin varmaan pärjännyt myös vitoskurssilla. Ensi keväänä haluaisin jatkaa kulttuurikurssille ja lisäksi pidän kieltä yllä itsenäisesti mm. musiikin avulla. Ja uusiin ihmisiin tutustuessa saattaa käydä niin, että pystymmekin käyttämään espanjaa yhteisenä kielenä englannin sijasta.

Vaikka haluaisin oman alani opiskelijavaihtoon Yhdysvaltoihin, voisin silti kuvitella asuvani ja työskenteleväni Espanjassa jonain päivänä. Viestintäalan ammatteja voi harjoittaa monessa maassa ja kielitaidosta tuskin on haittaa, vaikka en vielä tiedäkään tarkkaa ammatillista suuntaani.

Vastapainoa muille opinnoille

Siinä missä oman pääaineeni opiskelu on teoriapainotteista ja sisältää paljon esimerkiksi itsenäistä lukemista ja esseiden kirjoittamista, kielen opiskelu on ollut hyvin vuorovaikutteista ja uusien ystävien kanssa on nähty myös espanjan tuntien ulkopuolella. Tunneille on aina ilo mennä ja kun on kivaa, oppiminenkin sujuu helposti. Kaksi tapaamista viikossa tarjoavat vastapainoa ja ”lomaa” muuhun puurtamiseen. On myös hauskaa haastaa itseään puhumisessa vaihdosta palaavien opiskelijoiden kanssa, joiden taidot ovat jo vähän muita sujuvampia.

Kääntäjän ja tulkin kielet

Iiris / 3. opiskeluvuosi / kielikeskuksen saksa

Koulutusohjelma ja opintosuunta: monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot/englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintosuunta

Valinnaiset opinnot: espanjan kieli ja kulttuuri (viestintätieteiden tiedekunta)

Koulussa olen opiskellut englannin ja ruotsin lisäksi lukioespanjaa ja lisäksi 3 kurssia japania kesäyliopistossa. Ensimmäisenä vuonna yliopistossa sain espanjan sivuaineoikeuden viestintätieteiden tiedekuntaan.

Oma motivaatio kantaa

Kielikeskuksessa aloitin saksan alkeet innostuneena ja motivoituneena. Ehkäpä yliopistokonteksti vaikutti siihen, että opiskelu tuntui jopa helpommalta kuin aikanaan espanjan aloitus. Olen edennyt nopeasti ja tehnyt saksan kurssit I-IV ja suullisen kurssin, ja tänä syksynä olen B-taitotason Aktuelle Texte -kurssilla sekä Interkulturelles Training –ohjelmassa (ns. tandem). Saksalaisen tandem-kaverini kanssa olemme käyneet niin Atalpan kurssilla kuin syömässä ja yleisessä saunassakin – ja tietysti jutelleet kaiken ohessa.

Espanjan opiskelu tutkinto-ohjelmassa on teoreettisempaa ja sisältää mm. luentojen kuuntelemista, kun taas kielikeskuksen saksan kursseilla isossa roolissa on kielen kirjallisen ja suullisen käytön harjoittelu. Varsinkin alkuvaiheessa on ollut tärkeää päästä ohjatuille kursseille, mutta myöhemmin tandem-tyyppinen toiminta antaa lisää itsenäisiä harjoittelumahdollisuuksia.

Kursseilta käytäntöön

On hienoa huomata, että lyhyestä saksan opiskelun historiastani huolimatta pystyn jo käyttämään kieltä aika hyvin ja käymään merkityksellisiä keskusteluja tapaamieni ihmisten kanssa. On erilaista tutustua ihmisiin heidän äidinkielellään kuin toisen kielen kautta. Tarvittaessa otetaan mukaan englannin sanoja tai toinen osapuoli arvaa, mitä tarkoitan, ja sitten jatketaan taas saksaksi.

Ensi kesäksi olen saanut harjoittelupaikan Saksasta Greifswaldin yliopiston fennistiikan laitokselta suomen kielen puolelta. Odotan erityisesti saksan taitoni kohenemista ja mahdollisuutta tutustua Saksan kulttuuriin yliopiston kautta.

Tulevaisuudessa haluaisin tehdä käännös- ja tulkkaustöitä siten, että englanti olisi pääkieleni ja espanja ja saksa C-työkieliäni eli kääntäisin niistä äidinkieleen päin. Mitä useampi kieli, sitä kiinnostavampi ammatillinen paketti. Kielten osaaminen tuo valinnanvapautta ja sisältöä elämään myös muuten: ilman matkusteluakin voi vaikka lukea uutisia espanjankielisestä maailmasta paikallisella kielellä tai kirjaa saksaksi.

Venäjän ja suomen taitaja

Anastasia / 3. opiskeluvuosi / kielikeskuksen venäjä

Koulutusohjelma: yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Valinnaiset opinnot: kasvatustieteet

Olen opiskellut koulussa englantia, ruotsia ja venäjää ja yritän pitää kaikki kolme kieltä aktiivisina. Esimerkiksi itsenäinen HBL:n lukeminen on osoittautunut hyväksi tavaksi syventää ruotsin osaamista, ja oman alan tietojen etsiminen ja välittäminen englanniksi toisille opiskelijoille on parantanut englannin ymmärtämistäni ja oman tekstin tuottamistani.

Olen kaksikielinen (suomi-venäjä), mutta en osannut mielestäni tuottaa puhetta tai kirjoittaa natiivin tasolla, joten opiskelin venäjää myös yläasteella ja lukiossa. Ylioppilaskirjoitukset näyttivät, että hyvää arvosanaa ei saa automaattisesti, jos ei ole harjoitellut tarpeeksi esimerkiksi tekstin tuottamista.

Yhteistyötä venäjän kurssilla

Tällä hetkellä olen kielikeskuksen B-taitotason Luemme ja keskustelemme venäjäksi -kurssilla. Useimmat kurssilaiset ovat aikanaan aloittaneet venäjän opiskelun aivan nollasta, mutta yhteistyö sujuu hyvin. Pystyn auttamaan toisia esimerkiksi sanojen ääntämisessä, ja joku voi osata jotain muuta paremmin ja opin häneltä. Olen itse huomannut englannin opiskelussa WordDive-ohjelman kanssa, miten paljon ääntämistä auttaa se, että kuulee sanoja toistettuna monta kertaa.

Ajatuksia tulevaisuudesta

Sosiaalitieteiden lisäksi olen opiskellut kasvatustieteitä ja joitain teemaopintoja, ja sivuainevalintani täsmentyvät ensi keväänä. En siis vielä tiedä, millaisia töitä tarkalleen tulen tekemään, mutta vieraiden kielten taito – ainakin jos se on melko hyvällä tasolla – auttaa varmasti yhdessä jos toisessakin tehtävässä, esimerkiksi sosiaali- tai opetusalalla. Kielten avulla pääsee myös mukavasti sisälle eri kulttuureihin ja vaikkapa käännösbiisien alkuperäisiin ajatuksiin.

Englantia ja Quebecin ranskaa

Petronella / 6. opiskeluvuosi / kielikeskuksen ranska

Koulutusohjelma: englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot

Valinnaiset opinnot: yleinen kielitiede, intercultural communication

Kiinnostus maailman kieliä ja kulttuureita kohtaan on ohjannut omia valintojani. Uusien kielten oppiminen on tullut sitä helpommaksi, mitä useamman kielen logiikka on jo ennestään tuttua. Koulussa opiskelin 10 vuotta saksaa ja lukiossa lisäksi espanjaa, jonka myös kirjoitin. Ranskaa ei pystynyt valitsemaan lukiossa, vaikka olisin halunnut, joten pääsin aloittamaan sen alkeista vasta yliopiston kielikeskuksessa.

Ranskan perustaidot karttuivat nopeasti kielikeskuksen kursseilla I-IV. Yleinen henki oli sellainen, että opiskelijat olivat kiinnostuneita, opiskelivat itseään varten (ehkä enemmän kuin lukiossa) ja toivoivat ranskasta aidosti käyttökieltä itselleen.

Kaksikielisessä vaihdossa

Syksyllä 2017 lähdin yhden lukukauden kestävään vaihtoon Quebeciin, Kanadaan. Opiskelin englanniksi, mutta ympäristö, sosiaaliset suhteet ja paikallisen kielikeskuksen aktiviteetit olivat ranskaksi. Erityisesti puhevalmiuteni ja sanavarastoni kohenivat vaihdon aikana huimasti, ja tällä hetkellä ranska onkin jo toiseksi vahvin kieleni englannin jälkeen. Paluuni jälkeen olen käynyt vielä kaksi kielikeskuksen kurssia (suullisen ja Ranska eilen, tänään ja huomenna –kurssin). On ollut mukavaa kertoa vaihtokokemuksista myös kiinnostuneille kurssikavereille.

Kielet ilon lähteenä ja keinona erottautua työmarkkinoilla

Tulevaisuuden työkieleni on englanti, mutta osaamalla lisäksi muitakin kieliä voin toivottavasti erottautua joukosta. Hyviä pohjataitojani saksasta ja espanjasta voisi myös aktivoida. Suosittelen kielten opiskelua ja varsinkin opiskelijavaihtoa ehdottomasti myös muille. Maailmankuva avartuu ja kielten vertailu tuo iloa ja oivalluksen hetkiä.

Kiinnostuksesta venäläiseen kulttuuriin ja asiakaspalveluun

Matias Penttinen / 3. opiskeluvuosi / kielikeskuksen venäjä

Koulutusohjelma: hallintotieteet

Valinnaiset opinnot: kauppatieteet

Itä-Suomessa oli tavallisempaa valita yläasteella vieraaksi kieleksi venäjä kuin saksa. Niinpä opiskelin venäjää 5 vuotta koulussa, mutta en kirjoittanut sitä ylioppilastutkinnossa. Parin välivuoden jälkeen jatkoin opiskelua yliopiston kielikeskuksen II-kurssilta (joka toimi mieleen palauttajana), sen jälkeen tein kurssit III ja IV ja nyt olen vitoskurssilla. Osalla opiskelijoista on taustaa jo lukiosta, osa on aloittanut venäjän kielikeskuksessa alkeista. Kurssilla on mukana myös joitain kaksikielisiä opiskelijoita, joilta on mukava kysyä, miten he ilmaisisivat asioita. Harmi kyllä enempää kursseja ei sitten olekaan saatavilla (yhtä kertauskurssia lukuun ottamatta).

Syventymistä ja sanavaraston laajennusta

Kouluopiskelun tavoiteorientaatioon ja hektisyyteen verrattuna kielikeskuksessa on ehditty paneutua asioihin eri tavalla. Keskusteluharjoituksia on tehty paljon ja sanavarasto on laajentunut oppikirjojen ulkopuolellekin. Esimerkiksi vitoskurssilla olemme tutustuneet teksteihin eri genreistä kurssilaisten oman valinnan mukaan ja keskustelleet niin Laatokan norpista kuin taiteestakin.

Yhteinen kieli asiakkaiden kanssa

Haluaisin tehdä töitä aikanaan kunta-, yksityisellä tai järjestösektorilla. Uskon, että vieraista kielistä on hyötyä, vaikka ne eivät pääasiallinen työskentelykieli olisikaan. Asiakastyössä on hyödyllistä, jos osaa perusfraaseja asiakkaan äidinkielellä. Kesätöissä on ollut tilanteita, joissa venäjä oli ainoa yhteinen kielemme asiakkaan kanssa, ja oli mukavaa huomata, että pärjäsin.

Vapaavalintaista espanjaa

Oona / 4. opiskeluvuosi / kielikeskuksen espanja

Koulutusohjelma ja opintosuunta: hallintotieteet/julkisoikeus

Valinnaiset opinnot: politiikan tutkimus

Koska olin lukiossa keskittynyt vain englannin ja ruotsin opiskeluun, halusin yliopistossa aloittaa jonkin uuden kielen. Espanja vaikutti mielenkiintoiselta, sitä puhutaan laajasti ympäri maailman ja sen merkitys kasvaa koko ajan.

Tähän mennessä olen tehnyt kielikeskuksessa espanjan kurssit I-IV ja olen parhaillaan vitoskurssilla. Opiskelu on ollut rentoa ja motivoivaa. Olisi mukavaa, jos syventäviä kursseja olisi tarjolla enemmänkin, koska kiinnostukseni on vain kasvanut entisestään. Toivon, että pystyn jatkamaan opiskelua jossakin.

Kieltenopiskelun vapaus ja vastuu

Kielen opiskelu on minulle toisaalta hyvää itseni haastamista ja toisaalta vastapainoa muille opinnoille. Kouluaikojen jälkeen oma suhtautumiseni kieliä kohtaan on jotenkin muuttunut, koska olen saanut itse valita, mitä kieltä haluan opiskella. Sekä vapaus että vastuu opiskeluun sitoutumisesta ovat nyt suurempia. Ja koulussa ei ehkä täysin ymmärtänyt, mikä merkitys kielitaidolla voi olla aikanaan työelämässä. Kielikeskuksen kursseilla mukaan on tullut myös vahvemmin kielen suullinen käyttö, joka on sekä arki- että työelämätaito.

Mitä kielitaidolla tehdään

Kieliä osaamalla on helpompi tutustua uusiin kulttuureihin ja niistä myös saattaa saada enemmän irti kuin vain esim. englantia puhumalla. Tulevaisuuden haaveisiini kuuluu kansainvälinen työ, jossa kielitaito on oleellinen asia.

 

Teksti: Eija Jokinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *