Heke, Pepe, Keke ja Suvi

Kielikeskuksen jokapäiväiseen elämään kuuluu monia kieliä. Englantia, espanjaa, kiinaa, ranskaa, ruotsia, saksaa, suomea ja venäjää käytetään opetuksen lisäksi kielikeskuksen tiloissa Pinni B:n ylimmässä kerroksessa. Mutta näiden lisäksi kielikeskuksessa on oma erityinen kielikeskuskielensä, jonka ymmärtämiseksi on ehdotettu joskus jopa kielikeskus–suomi-sanakirjan tekemistä.

Kielikeskuskieli elää ja muuttuu niin kuin muutkin kielet. Yliopiston organisaation muuttuessa on tähän kieleen ilmaantunut esimerkiksi sanat sissiläinen, ykyläinen ja edulainen, joilla viitataan ko. yksiköiden opiskelijoihin. Kielikeskuksen lyhenne ei ole kotimainen Kike vaan Lance, eli täällä puhutaan lancelaisista ja käytetään lance-loppuisia lyhenteitä monissa yhteyksissä.

Hallintohenkilökunta tuntee hyvin muun muassa Martin, mutta kielikeskuksessa tunnetaan myös Heke ja Pepe. Heke on työryhmä, joka keskittyy henkilöstöasioihin. Sen alajaostona on Inno-Heke, joka kehittää kielikeskuksen tilojen viihtyvyyttä. Pepen rinnalla elää puheissa Peto. Sanojen alkuosa viittaa pedagogiseen kehittämiseen ja loppuosa viikonpäivään, jolloin tällaista toimintaa on aikoinaan järjestetty. Nimitykset ovat jääneet elämään siitä huolimatta, että Pepeä ja Petoa ei ole vuosiin järjestetty torstaisin tai perjantaisin, ja sanoja käytetäänkin viittaamaan ylipäätään yhteisölliseen pedagogiseen keskusteluun kielikeskuksessa. Peto- ja Pepe-toimintaa organisoi nykyään Tutke eli tutkimuksen kehittämisryhmä.

Kielikeskuksen työryhmiä ovat myös VTR eli viestintätyöryhmä, joka on perustanut muun muassa tämän blogin, ja Opek. Tämä ei tarkoita öljyalaan liittyvää järjestöä, vaan sen toimintaan kuuluu opetuksen kehittämisen koordinointi. Eri työryhmien puheenjohtajat muodostavat yhdessä johtajan ja varajohtajan sekä hallinnon edustajien kanssa Joryn eli johtoryhmän. Hallintoon kuuluu myös Neku eli neuvottelukunta, jossa on edustajia yliopiston yksiköistä ja yliopiston ulkopuolelta. Hapa on puolestaan yksikön sisäinen viikoittainen hallinnon palaveri.

Muita säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä ovat kieliryhmät, joiden toimintaa pohditaan kevätlukukaudella järjestettävissä kekeissä eli kehityskeskustelussa. Kieliryhmiä ovat englannin ja ruotsin lisäksi muvi, puvi ja tieki. Muviin kuuluvat muut vieraat kielet kuin englanti sekä suvi eli suomi vieraana kielenä. Puvi- ja tieki-opet opettavat puolestaan puheviestintää ja tieteellistä kirjoittamista suomen kielellä.

Opetusta suunnitellaan ja kehitetään myös kielirajat ylittävissä polkuryhmissä, koska Kielikeskuksen OPS eli opetussuunnitelma on opintopolkumuotoinen, monesta kielestä koostuva kokonaisuus. Opintopolkumuotoisen OPSin käynnistysvaiheessa polkua kutsuttiin kivi-poluksi. Kun pahimmat kivet saatiin raivattua, nimitys vaihdettiin kievi-poluksi eli kieli- ja viestintäopintopoluksi. Nykyinen nimitys on kuitenkin vieki, joka siirtää painotusta kielestä viestintään, ja siten kuvaa hyvin kielikeskuksen tehtävää eli asiantuntijaviestinnän opettamista eri kielillä. Tehtävän taustalla on tutkintoasetus, joka myös puhuu viestintä- ja kielitaidosta. Jotakin pysyvää kielikeskuskielessäkin tosin on: kielten oppimiskeskus tunnetaan edelleen vanhalla nimellään itseopiskelustudio eli SAC (Self Access Centre).

Kielikeskuksen johtaja,

Kaisa Alanen