Sustainable Development Achievements in 2016

he higher education institutions in Tampere intensified their cooperation also in sustainable development issues. New course units from Tampere University of Technology and Tampere University of Applied Sciences were included in the sustainable development study module, and a fourth theme on the environment, ecology and technology was introduced.

The employees responsible for sustainable development in the Tampere universities wrote a joint article on their cooperation for an international journal and participated in the sustainable development symposium of the world’s universities held at MIT in Boston. The Sustainable Development Network (SuDeNet) established in 2016 furthers research cooperation in the field.

The construction of the new Arvo2 building was completed on the Kauppi campus. The design and construction of the building followed the principles of the BREEAM environmental certificate. For example, the building’s energy and water consumption, indoor air and the impact of traffic have been paid special attention. There are 187 solar panels on the roof and 252 parking places in the bike shelter.

The University conducted energy inspections in three facilities: the old part of Arvo, Linna and Virta. All three buildings were classified in energy class C, which meets the level required from new construction since 2012. Because the buildings are heated with district heating, the inspections did not include the renewable energy profitability estimate. However, the electricity bought by the University in 2016 was produced with hydroelectric and wind power.

Waste sorting improved in 2016 on both the Kauppi and main campus. The waste bins in the corridors and foyers take mixed waste and recycled carton, organic waste, and bottles and cans.

The amount of waste resulting from the University’s operations grew in 2016 when the activities on the Kauppi campus moved to the new Arvo building and the University stopped using two buildings and several offices in the hospital area. In addition, the amount of waste increased because some activities that were not previously included in waste monitoring started to be monitored. At the time of the removals, the University recycled many items of furniture and textiles.

In 2016, the consumption of A4 copying paper continued to decrease. Ten years ago, the amount of paper used at the University would have made nine piles as high as the Näsinneula observation tower. The copying paper bought in 2016 would only have made three piles as high as Näsinneula.

University of Tampere’s Sustainable Development Report 2016

Kestävän kehityksen raportti vuodelta 2016

For more information, please contact
Saana Raatikainen, environmental coordinator (saana.raatikainen(at)uta.fi)

Kierrätystarinoita yliopistolta

Yliopiston kestävän kehityksen käytäntöjä kurssin opiskelijat tutustuivat tänä keväänä Tampereen kierrätys- ja Työtoiminta ry:n tekstiilinkierrätyspaja Nextiiliin. Siellä käsiteltiin viime vuonna yli 100.000 kg kierrätykseen tuotua tekstiiliä. Nextiili kierrättää aiemmin jätteeksi joutuneen tekstiilimateriaalin uudelleen käyttöön. Samalla toiminta tukee työtä vailla olevien ihmisten työpolkuja, sillä tekstiilien lajittelu ja käsittely ovat käsityötä, joka sopii hyvin esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan. Toiminta on kestävän kehityksen ytimessä, sillä se edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä luo matalan kynnyksen työmahdollisuuksia vaikeasti työllistyville. Lisäksi toiminnan tuloksena saadaan tuotteita myyntiin ja hyväntekeväisyyteen.

Yliopistollakin on vuosien saatossa kerätty ja kierrätetty monenlaista tavaraa. Vielä 2000-luvun alussa puhelinluettelot olivat keväisin haluttua tavaraa opiskelijoiden keskuudessa. Monilla oli jo käytössään matkapuhelin, mutta puhelinluettelo oli maksullinen pelkän matkapuhelinliittymän omistajalle. Kun yliopiston henkilökunnalle toimitettiin vuoden alussa uudet puhelinluettelot, edellisen vuoden luettelot koottiin rakennusten auloihin, josta opiskelijat kävivät niitä hakemassa.

Puhelinluetteloiden kierrätys loppui nopeasti, sillä luettelot kävivät tarpeettomiksi yhteystietojen siirtyessä internettiin. Sen sijaan kahvipussien keräys jatkuu edelleen. Vuonna 2013 Reilun kaupan korkeakoulun kannatustyöryhmä käynnisti yliopistolla kahvipussien keräyskampanjan. Vuoden aikana kahvipusseja kertyi noin 2.300 kpl ja ne lahjoitettiin Ahjolan kansalaisopiston ja Nekalan maahanmuuttajatyöpajan käsityöläisille. Kahvipusseja kerätään nyt kierrätyshuoneessa.

Kierrätyshuone on yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä oleva tila, jonne voi tuoda tai ottaa mukaansa hyväkuntoista käyttötavaraa, vaatteita ja kenkiä. Yliopistolla toimiva luomuruokapiiri kerää huoneessa puhtaita ja ehjiä kananmunakennoja toimitettavaksi kananmunien tuottajalle.

Kirjat ne yliopistolla vasta kiertävätkin! Eri kiinteistöissä olevien kierrätyskirjahyllyjen kautta kulkee vuosittain valtava määrä kirjoja ja lehtiä lastenkirjoista tieteellisiin julkaisuihin ja matkaoppaista erikielisiin aikakauslehtiin. Kierrätyskirjahyllyt ovat kaikkien yliopistolla asioivien käytössä.

Moni muukin yliopiston käytössä ollut tavara tai kaluste on löytänyt uuden käyttäjän. Tällä hetkellä tarpeettomaksi jää yhä enenevässä määrin muovisia toimistomappeja. Mitähän uusiokäyttöä niille löytyisi?

Saana Raatikainen, yliopiston ympäristökoordinaattori