Category Archives: Digimentorointi

Vinkkipankki

100 vinkkiä pankissa!

Tiedäthän Tampereen yliopiston digimentoritoimintaan kuuluvan Vinkkipankin? Vinkkipankki sisältää käteviä ohjeita uusiin sovelluksiin, niksejä jo tuttuihin opetuksen tukena käytettäviin työkaluihin ja niiden soveltamiseen. Vinkkipankin sisältämät vinkit on jaoteltu muutamaan kategoriaan. Vinkkejä…

Esitys digimentoritoiminnasta Tampere3-korkeakouluyhteisössä

Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun digimentoriverkostojen kevään toimintakauden päättäjäisiä vietettiin verkostojen ensimmäisen yhteistapaamisen merkeissä. Samalla keskusteltiin myös digimentoriverkostojen jatkosta Tampere3-korkeakouluyhteisössä. Nykyisten verkostojen koordinaattorit Suvi Junes (TaY) ja Susanna Saarinen (TAMK)…

Käymättömät koulutukset

Kuinka moni on ilmoittautunut kiinnostavaan koulutukseen, mutta joutunut jättämään sen väliin akuuttien työkiireiden vuoksi? Kuinka monella on lista hyödyllisistä koulutustallenteista, joita aikoo katsoa, kun ylimääräistä aikaa on? Kuinka moni on…

Digimentoritoiminnan käynnistäminen –projektista tukea henkilökunnalle

”Joustavat ja yksilölliset opintopolut ja tutkinnot mahdollistavat jatkuvan oppimisen elämän eri tilanteissa. Korkeakoulujen koulutustarjonta on joustavasti eri käyttäjäryhmien hyödynnettävissä. Digitaalisuus ja avoimuus uudistavat opetusta, oppimista, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä korkeakouluja…

Vinkkipankki

Vinkkipankki: Jo 50 vinkkiä pankissa!

Vinkkipankki-sivusto esittelee hyviä käytäntöjä ja vinkkejä sähköisistä työkaluista. Syksyn aikana pankkiin on kerätty jo 50 esimerkkiä, neuvoa ja ohjetta. Vinkkipankista löydät neuvoja esimerkiksi videomuotoisiin tehtävänpalautuksiin, ryhmätyöskentelyyn etäyhteyksin, Moodlen monipuolisempaan hyödyntämiseen…

Vinkkipankki

Vinkkipankki laittaa ideat jakoon

Onko sinulla vinkki, josta voisi olla hyötyä muille? Törmäsitkö hyvään työkaluun, jota muidenkin kannattaisi kokeilla? Keksitkö työskentelytavan, jonka avulla sait opiskelijat osallistumaan, innostumaan ja oppimaan paremmin tai minkälainen oli tilanne,…

Digitalisaatiota oivaltamassa

Digitalisaatiota oivaltamassa

”Digitalisaatio on sekä toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien digitalisointia että palveluiden sähköistämistä. Kyse on isosta oivalluksesta, miten omaa toimintaa voidaan muuttaa jopa radikaalisti toisenlaiseksi tietotekniikan avulla.”  VM, 2015 Kesäkuun digimentoritapaamisessa pohdittiin,…

Digimentoritoimintaa Tampereen yliopistossa

Miten yksittäisten opintojaksojen kohdalla tehty hyvä kehittämistyö saataisiin jatkossa paremmin koko yhteisön tietoon ja hyödynnettäväksi? Miten teknologia ja uudet oppimisympäristöt tukevat opetuksen monimuotoistamista, joustavia opiskelumahdollisuuksia ja oppimista? Muun muassa näitä…