Journalistiopiskelijoiden tuntoja alasta ja tulevaisuudestaan

Tampereen yliopiston journalistiopiskelijoille oma tulevaisuus alalla näyttäytyy jos ei synkkänä, niin ainakin hyvin epävarmana. Irtisanottujen toimittajien uudet työt -hankkeen tutkijat Auli Harju ja Kari Koljonen esittelivät hankkeen tutkimustuloksia Journalismin iltapäivä -luentosarjan viimeisellä luento-osuudella 13.10. Luentosarjan tavoitteena oli avata näkökulmia journalismiin julkisuutta rakentavana käytäntönä ja  ammatillisena toimintana sekä kuvailla median toimintaympäristössä, journalismissa ja toimittajan ammatissa tapahtuvia muutostrendejä. Hankkeessa haastateltujen toimittajien ajatusten ja kokemusten kertominen omaa uraansa aloittaville opiskelijoille kirvoitti opiskelijoissa sekä kritiikkiä että tunnereaktioita. Kukin kurssin suorittava opiskelija kirjoitti luennon pohjalta blogikirjoituksen, teksteistä osa julkaistiin toimittajakoulutuksen viikkolehdessä Utaimessa. Alla linkit julkaistuihin kirjoituksiin.

Valtteri Mörttinen: Työelämän Battle Royale kärjistyy jo luentosaleissa

Ilona Tyystjärvi: Kun harrastuksesta ei tulekaan työtä

Niko Kilpelänaho: Miksi toimittajia on vielä 2080-luvulla?

Tarmo Ylhävuori: 195 000 tuntematonta

Nelli Rönkkö: Opiskele toimittajaksi, päädy viestijäksi

Vilma Häkkinen: Itsensä brändäämisen jalo taito