Journalistiopiskelijoiden tuntoja alasta ja tulevaisuudestaan

Tampereen yliopiston journalistiopiskelijoille oma tulevaisuus alalla näyttäytyy jos ei synkkänä, niin ainakin hyvin epävarmana. Irtisanottujen toimittajien uudet työt -hankkeen tutkijat Auli Harju ja Kari Koljonen esittelivät hankkeen tutkimustuloksia Journalismin iltapäivä -luentosarjan viimeisellä luento-osuudella 13.10. Luentosarjan tavoitteena oli avata näkökulmia journalismiin julkisuutta rakentavana käytäntönä ja  ammatillisena toimintana sekä kuvailla median toimintaympäristössä, journalismissa ja toimittajan ammatissa tapahtuvia muutostrendejä. Hankkeessa haastateltujen toimittajien ajatusten ja kokemusten kertominen omaa uraansa aloittaville opiskelijoille kirvoitti opiskelijoissa sekä kritiikkiä että tunnereaktioita. Kukin kurssin suorittava opiskelija kirjoitti luennon pohjalta blogikirjoituksen, teksteistä osa julkaistiin toimittajakoulutuksen viikkolehdessä Utaimessa. Alla linkit julkaistuihin kirjoituksiin.

Valtteri Mörttinen: Työelämän Battle Royale kärjistyy jo luentosaleissa

Ilona Tyystjärvi: Kun harrastuksesta ei tulekaan työtä

Niko Kilpelänaho: Miksi toimittajia on vielä 2080-luvulla?

Tarmo Ylhävuori: 195 000 tuntematonta

Nelli Rönkkö: Opiskele toimittajaksi, päädy viestijäksi

Vilma Häkkinen: Itsensä brändäämisen jalo taito

Tutkimushanke ajan hermolla: ensimmäiset tulokset esiin

Irtisanottujen toimittajien uudet työt -hankkeen tutkijat Auli Harju ja Kari Koljonen esittelivät hankkeen tuloksia Journalismin päivässä Tärppejä urapolulle -työryhmässä 14.10.2016.  Tilaisuudessa olleet toimittajat kokivat hankkeen tärkeäksi ja ajankohtaiseksi, ja keskustelupuheenvuoroista päätellen he myös pystyivät samastumaan tutkimuksessa haastateltujen toimittajien tuntemuksiin ja kokemuksiin. Me tutkijat taas koimme tilaisuudessa käydyt keskustelut ja ”kentän” palautteen arvokkaaksi varsinkin tässä vaiheessa, kun parhaillaan kirjoitamme tutkimustamme raportiksi.

Journalismin päivän ständi, posteri ja tuoreita Journalisti-lehtiä.

Journalismin päivän ständi, posteri ja tuoreita Journalisti-lehtiä.

Tutkimustuloksia käytettiin myös Journalistissa julkaistussa jutussa, joka ilmestyi samalla viikolla. Tampereen yliopiston Journalismin iltapäivä -luentosarjassa tutkimustuloksia esiteltiin journalistiopiskelijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Samassa tilaisuudessa Reunamedian päätoimittaja Vilma-Lotta Lehtinen kertoi omista kokemuksistaan nuoren journalistin näkökulmasta.  Luento lähetettiin suorana Radio Moreenissa 13. lokakuuta ja se on kuunneltavissa verkossa.