Toimittajat ja Journalistiliitto ITUT-projektissa mukana

Idea irtisanottujen toimittajien tilanteiden tutkimiseen sai alkunsa keväällä 2014 Journalistiliiton Tasa-arvo ja työelämävaliokunnan keskusteluista. Journalistiliitto onkin ollut monin tavoin tukemassa hankettamme. Tutkimuskohteidemme – työn loppumisen tavalla tai toisella kokeneiden toimittajien – tavoittaminen ei ollut aivan helppoa, sillä mitään listausta yt-neuvotteluissa irtisanotuista ja määräaikaisuuksien loppumisen kokeneista ei ole olemassa. Niinpä lähdimme huhuilemaan tutkimuksen osallistujia eri reittejä: jaoimme osallistumiskutsua sosiaalisen median kanavissa ja sähköpostitse, teimme soittelukierroksen suurten mediatalojen luottamusmiehille ja pyysimme heitä välittämään sanaa hankkeesta. Journalistiliitto tiedotti omien kanaviensa kautta ja lisää osallistujia saimme lumipallomenetelmällä, toisin sanoen puhelinkyselyn päätteeksi kysyimme haastatelluilta, olisiko heillä tuttavapiirissään tutkimuksen kohderyhmään kuuluvia.

Nyt tammikuun 2016 loppupuolella voimme todeta, että pääsemme tavoitteeseemme ja 120 puhelinkyselyyn mukaan ilmoittautuneen raja rikkoutui. Välitön palaute puhelinkyselyyn osallistuneilta on tuntunut hyvältä: tutkimme tärkeää aihetta! Varsinaisen kyselyn sivutuotteena olemme saaneet käydä keskusteluja, joissa käsitellään journalismin muutosta ja erilaisia, hyvinkin henkilökohtaisia kokemuksia irtisanomisprosesseista, työttömyydestä ja työllistymisestä. Myös Skype-osallistuminen Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kokoukseen tämän vuoden alussa antoi hienon mahdollisuuden sekä jakaa alustavia ajatuksiamme, että kuulla palautetta siitä, millaisia teemoja olisi tärkeää nostaa esiin puhelinkyselyä seuraavassa, kasvokkain 20 toimittajan kanssa tehtävässä teemahaastattelussa. Minulle tämä muodostunut vuoropuheluyhteys ”kentän” kanssa on arvokas kokemus ja antaa tunteen paitsi siitä, että työni on tärkeää, myös siitä, että yhdessä toimittajien ja Journalistiliiton kanssa voimme saada esiin tärkeää tietoa, joka ehkä ilman tätä tutkimustyötä ja keskustelua jäisi kokonaan piiloon.

Auli Harju
tutkija
Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET
Tampereen yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *