Haastattelukutsu työläistaustaisille yliopisto-opiskelijoille

Etsimme osallistujia touko-kesäkuussa 2018 toteutettavaan haastattelututkimukseen, joka on osa Tampereen yliopistossa tehtävää väitöskirjatutkimusta työläistaustaisten yliopisto-opiskelijoiden opintopoluista ja opintoihin kiinnittymisestä. Tutkimuksessa selvitetään koulutusmahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista yliopisto-opintoihin hakeutumisen vaiheessa, ja sen avulla pyritään myös etsimään ratkaisuja mahdollisiin ongelmakohtiin opintoihin kiinnittymisessä ja yliopistoyhteisöihin integroitumisessa.

Haastatteluissa käydään vapaamuotoisesti läpi opiskelijan elämäntarinaa, yliopistokoulutuksen valintaan liittyviä tekijöitä sekä kokemuksia opinnoista.

Sovellut hyvin haastateltavaksi, mikäli

  • Opiskelet jossain pääkaupunkiseudun yliopistossa (Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto tai Taideyliopisto)
  • Olet ensimmäisen vuoden opiskelija (opinnot alkaneet lukuvuonna 2017-2018)
  • Koet olevasi lähtöisin työläisperheestä. Työläistaustaisten opiskelijoiden vanhemmat ovat usein peruskoulun tai ammatillisen koulutuksen suorittaneita henkilöitä, jotka työskentelevät työntekijäasemassa esimerkiksi teollisuustyöntekijöinä, kokkeina, siivoojina, sähköasentajina jne.

Haastattelut järjestetään touko-kesäkuussa 2018 haastateltavan kanssa sovittuna aikana ja paikassa. Haastattelujen arvioitu kesto on n. 60-90 min. Haastatteluaineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, ja tulokset raportoidaan siten, että yksittäisiä vastaajia ei pystytä tunnistamaan.

Mikäli koet itsesi työläistaustaiseksi opiskelijaksi ja olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, voit jättää yhteystietosi seuraavalla lomakkeella:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfJwJ6ICjFdj20ylSGMZWnHNU0MKf2qqv0iM3dnJfViBIF9g/viewform?usp=sf_link

Lisätiedot:
Susanna Mikkonen
Tutkija, Tampereen yliopisto
susanna.mikkonen@uta.fi

***
Tutkimus on osa kasvatustieteen alan väitöskirjatutkimusta, joka toteutetaan Tampereen yliopiston Higher Education in Transition -tutkimusryhmässä