Työläistausta nostaa kynnystä yliopistoon

HET-ryhmän jäsenet tohtoriopiskelija Susanna Mikkonen ja tutkimusjohtaja Vesa Korhonen valmistelivat EUROSTUDENT VI -tutkimuksen artikkelisarjaan julkaisun työläistaustaisista yliopisto-opiskelijoista ja heidän hakeutumisestaan ja kiinnittymisestään opiskelijaksi suomalaisiin yliopistoihin. Tutkimus on julkaistu tammikuussa 2018 ja sen pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-547-1

Tutkimuksessa analysoitujen aineistojen perusteella työläistaustaiset yliopisto-opiskelijat vaikuttavat siirtyvän yliopisto-opintoihin hitaammin kuin keskiluokkaiset toverinsa. Opintoihin valikoitumisen vaiheessa työläistaustaiset opiskelijat ovat keskiluokkaisiin opiskelijoihin verrattuna epävarmempia yliopisto-koulutuksen sopivuudesta itselleen. Yhteiskuntaluokka on edelleen voimakkaasti yhteydessä myös eri tieteenaloille valikoitumiseen ja opintoihin kiinnittymiseen.

Julkaisun pohjalta tehtiin myös haastattelu Tampereen yliopiston verkkosivuille ajankohtaisiin uutisiin 7.3.2018: https://www.uta.fi/ajankohtaista/uutinen/tyolaistausta-nostaa-kynnysta-yliopistoon