FinPal projekti/FinPal project

Tampereen yliopisto on mukana koordinoimassa hanketta, jossa tavoitteena on kehittää Gazan Islamilaisen yliopiston henkilökunnan pedagogisia taitoja verkko-opetuksen keinoin. Hankkeen nimi on: “Online Training of Trainers: Initiative to Develop Pedagogical Practices in Palestinian Higher Education.” Kyseessä on kehitysyhteistyöprojekti HET-tutkimusryhmän ja Gazan Islamilaisen yliopiston välillä. Hanke pyrkii ennen kaikkea kehittämään Palestiinan korkeakoulutusta, koska se osaltaan tukee sosiaalista kehitystä. Hanke jatkuu kevääseen 2020 saakka.

Lisää tietoa hankkeesta: https://research.uta.fi/finpal/about/

University of Tampere is coordinating a project that aims to improve pedagogical competencies and academic teaching capacity of staff. The project is called: “Online Training of Trainers: Initiative to Develop Pedagogical Practices in Palestinian Higher Education” and it is a development cooperation project between HET research group and the Islamic University of Gaza. The project aims above all to enhance the quality of educational process in Palestinian higher education because it supports the societal development. The project will continue until spring 2020.

More information about the project: https://research.uta.fi/finpal/about/