Tutkimusaiheita

Tällä hetkellä olen selvittämässä mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä tiedetään keinoista, joita ihmiset käyttävät motivaationsa säätelemiseksi? Miten eri keinot ovat yhteydessä motivaation heilahteluun esimerkiksi työssä tai liikuntaharrastuksissa? Laaja Suomen Akatemian rahoittama hanke käynnistyy marraskuussa kansainvälisen asiantuntijatiimin voimin tekemään koostetutkimusta motivaatiopsykologian annista.
 • Mitkä käyttäytymismuutostekniikat ovat vaikuttavimpia liikuntamotivaation lisäämisessä? Arvioimme tutkijatohtori Keegan Knittlen vetämässä projektissa tätä yli 100 liikuntainterventio-ohjelmaa kattavassa meta-analyysissa.
 • Miten aktivoida nuoria harrastamaan liikuntaa mielen ja kehon terveyden ylläpitämiseksi? Yli 1000 nuorta tavoittava tutkimuksemme selvittää, voimmeko lisätä ammattiin opiskelevien nuorten liikuntaa ja hyvinvointia moniosaisella oppilaitoksissa toteutettavalla, käyttäytymistieteistä ammentavalla, yhteiskehitetyllä ohjelmalla.
 • Mitkä ovat pitkäaikaisten rutiinien tehokkaimmat muodostamiskeinot?
 • Mikä selittää sosioekonomisia eroja terveyskäyttäytymisessä? Paljon tiedetään siitä, että vähemmän koulutetuilla on keskimäärin epäterveellisemmät elintavat kuin korkeammin koulutetuilla, mutta vähemmän on tutkittu sitä, mikä tämän eron selittää: Asenteet, taidot, ympäristön mahdollisuudet?

Aiemmin olen ollut mukana useissa tutkimusprojekteissa, joista valtaosassa on tutkittu erilaisten ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävien ohjelmien vaikutuksia (ns. interventiotutkimus).

Alle listatuista hankkeista on jo kertynyt tuloksia tieteellisten julkaisujen tai esitelmien muodossa, ja aion lähiaikoina täydentää listaukseen hankkeista saamiamme keskeisiä löydöksiä.

 • Ikihyvä Elintapaneuvonta – korkean diabetesriskin omaavien keski-ikäisten elämäntapamuutos perusterveydenhuollossa (THL)
 • Ikihyvä Toimintakykyhanke – kotihoidon asiakkaiden fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen (THL)
 • The Greater Green Triangle Diabetes Prevention Project – Ikihyvä Elintapaneuvonta -mallin soveltaminen Australiaan
 • VARU/DefenceNutri – varusmiesten terveellinen syöminen (THL)
 • VirusFight – varusmiesten käsihygienian edistäminen ja virussairastuvuuden vähentäminen (THL, Savolainen-Kopra)
 • Let’s Move It – nuorten ammattiin opiskelevien liikunnan edistäminen ja istumisen vähentäminen (HY)
 • The Addition-Plus – diabetesdiagnoosin jälkeinen elämäntapamuutos (University of Cambridge)
 • TIME-BCI – liikuntamotivaation lisäämiskeinot (HY)
 • Terve Oppiva Mieli – lasten ja nuorten tietoisuustaidot (Folkhälsan, HY)

Ota yhteyttä, jos toivot näistä lisätietoja tai lukuvinkkejä!

Vastaa