…KUKA?

Hyvä lukija! Olen siirtynyt apulaisprofessoriksi Helsingin yliopistoon, uusi osoitteeni on etunimi.sukunimi@helsinki.fi & blogs.helsinki.fi/nhankone

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

  • Sosiaalipsykologian yliopistonlehtori (vakituinen), Akatemiatutkija (1.9.2015-31.8.2020), Tampereen yliopisto
  • Sosiaalipsykologian dosentti, Helsingin yliopisto
  • Liikunta- ja terveyspsykologian dosentti, Jyväskylän yliopisto
  • Tällä hetkellä työn alla:
    • Kolmen Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen johtaminen (UTA, 2015-2020)
    • OKM:n liikuntatieteellisen projektin johtaminen (HY, 2012-17)
    • Lääkäriseura Duodecimin kansainvälisen symposiumin 2018 tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana toimiminen

Olen yli kymmenen vuoden ajan tutkinut käyttäytymisen muutosta sekä siihen vaikuttamisen keinoja. Tutkimani ilmiöt liittyvät sekä mielen että kehon hyvinvointiin: vaikuttamisen kohteina on mm. stressinhallinta, liikunta, istuminen ja terveellinen ravitsemus. Tutkimieni interventioiden kohderyhmät ovat vaihdelleet nuorista koululaisista ikääntyneisiin kotihoidon asiakkaisiin. Sovellan, testaan ja kehitän useita motivaation ja toiminnan teorioita, tällä hetkellä etenkin itsemääräämisen teoriaa ja siitä johdettavissa olevia sisäistä motivaatiota tukevan vuorovaikutuksen periaatteita.

Nelli_SMALLVaikuttavien interventioiden luomisessa tärkeää on paitsi käyttäytymisilmiön ja -kontekstin tunteminen, myös kohderyhmään tutustuminen ja sen osallistaminen. Kehitystyössä sovellamme esitestausta, useita pieniä kokeiluja, edeten iteratiivisesti kehitystyössä kohti lopputuotetta. Poikkeuksena moniin, pyrin eksplikoimaan intervention välitavoitteita ja muutosteoriaa, koska se paitsi hyödyttää toimeenpanoa ja edelleenkehittämistä, myös on välttämätöntä käyttäytymistieteen tekemiseksi. Arvioinnissa sovellan sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä.

Motivaatioon ja käyttäytymisen muutokseen liittyvää käytännön työtä olen tehnyt vuosituhannen vaihteessa paitsi  opettajana yliopistoissa ja opistoissa, myös mm. valmennuskurssien vetäjänä ja työvoimakouluttajana yksityisellä sektorilla. Olen ollut mukana suunnittelemassa käyttäytymisen muutokseen tähtääviä kampanjoita, ohjelmia, tukiryhmiä sekä kokonaisvaltaisempia interventioita.

Tutkimuksen hyötyjen levittäminen käytäntöön on lähellä sydäntäni.  Tutkimuksellinenkin kiinnostuksenkohteeni on, miten näyttöperustaisia käyttäytymismuutos-ohjelmia saataisiin tehokkaasti otettua käyttöön organisaatioissa kuten terveydenhuollossa ja oppilaitoksissa, eivätkä ne jäisi pölyttymään hyllyille. Terveyspsykologian jaoksen puheenjohtajana (2013-16) olen edistänyt tutkimustiedon jalkauttamista ja suomalaisen tutkijoiden verkostoitumista symposiumien ja kongressien järjestämisen muodossa. Toimin myös Practical Health Psychology Blog -yleistajuistamissivuston johtoryhmässä ja kansallisena editorina.

Olen ollut onnekas saatuani työskennellä ja kehittää osaamistani erinomaisissa tutkimusryhmissä, mm. dosentti Pilvikki Absetzin (Kansanterveyslaitos ja THL), professori Britta Rennerin (Konstanzin yliopisto) sekä professori Stephen Suttonin (Cambridgen yliopisto) alaisuudessa.

Teen paljon yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa ja olen kahden kansainvälisen tiedelehden toimituskunnassa. Olen ainoana suomalaisena ollut asiantuntijapaneelissa UCL:n Centre For Behaviour Change -keskuksen laajassa käyttäytymisen muutoksen mekanismeja kartoittavassa tutkimusprojektissa.

Olen päätutkijana hakenut yhteensä yli miljoona euroa kilpailutettua tutkimusrahoitusta ryhmälleni (ryhmänjohtaja vuodesta 2012 alkaen), ja minulla onkin ollut ilo saada työskennellä useiden pätevien ja hauskojen ihmisten kanssa, jonka kanssa laadittuja tutkimusjulkaisuja voit tarkastella alta.

Seuraaviin haasteisiin kuuluu akatemiaprojektini puitteissa tehtävä motivaatioteoreettinen työ sekä Let’s Move It -interventio-ohjelman vaikuttavuuden ja prosessien määrällinen ja laadullinen arviointi, sekä siitä edelleen-kehitetyn version levittäminen käytännön toimijoille.

Lisätietoa:

Social Psychology Network –profiilini: http://hankonen.socialpsychology.org/
Julkaisuni ResearchGatessa: https://www.researchgate.net/profile/Nelli_Hankonen

Vastaa