Esitelmiä

Kutsuttuja esitelmiä ja puheenvuoroja:

3.2.2017 Käyttäytymistiede liikunnan ja terveyden edistämisessä. Terveystaloustieteen päivä, Helsinki. (Terveystaloustieteen Seura ry, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö (THL), Svenska handelshögskolan)

20.1.2017 Miten terveyskäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa? Syöpäjärjestöjen järjestöpäivät, Tampere.

12.1.2017 Alustus työpajassa Kuvitelma valinnanvapaudesta – kuinka päätöksenteon harhat ohjaavat meitä. Tieteen päivät, Helsingin yliopisto.

22.4.2016   Virkamies valintamuotoilijana – miten käyttäytymistieteet ja niiden tutkimusmetodit voivat tukea päätöksentekoa. Alustus. Ratkaisuklinikka Törmäämö / Muutoksentekijät.

22.4.2016    Sosiaalilääketieteen yhdistyksen kevätseminaari: Ruoka- ja liikkumiskäyttäytyminen – kohti yksilöiden ja ympäristön parempaa hyvinvointia. Paneelin jäsen. Sosiaalilääketieteen yhdistys, Tieteiden talo.

7.4.2016   Miten edistää terveyskäyttäytymistä? Kokemuksia mindfulness- ja liikuntainterventioista. Suomen Mielenterveysseura, Helsinki.

1.4.2016  Miten lääkäri voi tukea yksilön terveyskäyttäytymisen muutosta? Työterveyslaitos. Kouluttajalääkärien koulutus.

9.11.2015   Hyvinvointia edistävät interventiot ja elämäntapamuutokseen motivoituminen.  Syöpäjärjestöjen kuntoutusseminaari, Helsinki.

23.10.2015   Mitä annettavaa käyttäytymistieteillä on elintapamuutosinterventioille? Verkostoitunut ja innovatiivinen kansanterveystiede -tutkimusseminaari, Folkhälsan.

10.6.2015   Ammattiin opiskelevia nuoria aktivoimassa. Let’s Move It -interventiotutkimus. Liikuntatieteen päivät, Jyväskylän yliopisto.

20.5.2015   Ammattiin opiskelevia nuoria aktivoimassa: Let’s Move It -liikunnanedistämisohjelman arviointi klusterisatunnaistetussa kontrolloidussa interventiotutkimuksessa. Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston tutkijaseminaari, Jyväskylä.

26.5.2015   Rasvainen ongelma -seminaari. Paneelin jäsen. Suomen Akatemian rahoittama FAT-hanke, Helsingin yliopisto.

15.4.2015    Let’s Move It -ohjelma ammattiin opiskelevien liikunnan edistämiseksi. Uudistuvat yhteiset tutkinnon osat, Opetushallitus.

9.3.2015    Teorioiden hyödyntäminen käyttäytymismuutokseen tähtäävien interventioiden suunnittelussa. Sosiaalitieteiden teoriat -kurssi, Tampereen yliopisto.

27.1.2015    Let’s Move It -interventio ammattiin opiskelevien fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi. Liikuntaseminaari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

VALIKOIMA AIEMPIA KUTSUTTUJA ESITELMIÄ:

  • Interventions to prevent and treat obesity: planning and evaluating effective programs. National Institute for Health and Welfare, Seminar on Obesity Reduction.6.2011
  • Effectiveness of health campaigns. National Institute for Health and Welfare, VIVO Café, Communication Department.10.2011
  • Behavioural science approach to intervention research. Työterveyslaitos TTL, Työhön liittyvät sairaudet -tiimi, 27.9.2012.
  • Motivating overweight children and their families for change – from theory to practice. / in collaboration with Doc Absetz. Avohoidon pediatrit ja Suomen koulu- ja Nuorisolääketieteen seura. Tuohilampi, 5.10.2012.
  • Behavioural science approach to intervention research: Designing and evaluating effective programs. Seminar series on Health promotion and interventions, Työterveyslaitos TTL, 15.1.2014.