Toimijat

Yliopiston hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimet ovat osa yliopiston jokapäiväistä toimintaa, viestintää ja toimijoiden työorientaatiota. Yliopisto haluaa toimia vastuullisesti, eettisesti ja kohdellen ihmisiä yhdenvertaisesti kaikissa opiskelu, opetus- ja hallintokäytännöissään. Näin ollen myös toimintavastuu jakaantuu kaikille keskeisille toimijoille erikoistumisalueensa mukaisesti.

1) ”Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän tehtävänä on toimia aloitteellisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Tampereen yliopistossa”.Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja kehittämisestä yliopistossa.

Työryhmän jäseniä ovat: professori Pertti Koistinen (pj.), hallintopäällikkö Niina Puronurmi (siht.), järjestelmäasiantuntija Pauli Borodulin, tutkija Katri Otonkorpi-Lehtoranta ja opiskelija Leeni Herrala.

2) Tampereen yliopiston yhteistoimintaneuvoston tehtävänä on käsitellä tasa-­arvolain (609/1986) ja yhdenvertaisuuslain (21/2004) mukaiset yliopistotason yhteistoiminta-asiat.

https://intra.uta.fi/portal/fi_FI/group/tietopankki/yhteistoimintaneuvosto

3) Yksittäiset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden loukkaukset käsitellään ensisijaisesti yksikkötasolla.

https://intra.uta.fi/portal/fi_FI/group/tietopankki/epaasiallinen-kohtelu

***

Tämän sivuston takana oleva Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä toivoo valveutuneisuutta ja aloitteita!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *