Seksuaalisen häirinnän nollatoleranssi Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopistossa vallitsee seksuaalisen häirinnän nollatoleranssi. Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä on antanut asiasta julkilausuman, jossa todetaan:

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Tämä erottaa häirinnän työpaikan normaalista, ystävällisestä kanssakäymisestä.

Tampereen yliopisto suhtautuu erittäin vakavasti asiasta käytävään julkiseen keskusteluun ja siihen, että häirinnän kokemukset ovat koskettaneet myös yliopistomaailmaa. Seksuaaliseen häirintään reagoimatta jättämisellä työnantaja syyllistyy sekä tasa-arvolain että työturvallisuuslain rikkomiseen. Häirinnästä tiedon saatuaan työnantajan on ”käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi”.

Työntekijöiden ja opiskelijoiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä on takaamassa yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun osalta Tampereen yliopiston intrassa on toimintaohjeet sekä työntekijöille että opiskelijoille. Ohjeiden mukaan seksuaalista häirintää kohdatessa tulee toimia:

Reagoi tilanteeseen heti, älä jää odottamaan, että tilanne menisi ohi.

llmaise häiritsijälle suullisesti tai kirjallisesti, että et hyväksy hänen toimintaansa.

Ota yhteyttä lähimpään esimieheesi, hänen esimieheensä, työsuojeluvaltuutettuun tai yliopiston häirintäyhdyshenkilöön tai työterveyteen.

Pidä kirjaa tapahtumista. Kerää mahdollista näyttöä.

Pyydä apua ja tukea häirintäyhdyshenkilöiltä, työsuojeluhenkilöstöltä tai työterveyshuollosta. Häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä täysin luottamuksellisesti. Selvittelyprosessi etenee ainoastaan häirityksi tulleen omalla suostumuksella. Työterveyshuolto voi antaa sekä yksilöllistä tukea että olla avuksi tilanteen käsittelyssä työyhteisössä.

Merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja toimijana sekä koulutuksessa että tutkimuksessa Tampereen yliopisto haluaa aktiivisesti edistää seksuaalisen häirinnän vähentämistä yhteiskunnassamme. Vaikka henkilöstökyselyiden perusteella seksuaalista häirintää ei juuri esiinny Tampereen yliopistossa, haluamme kiinnittää huomiota siihen, että yksikin tapaus on liikaa. Yliopisto noudattaa ehdotonta nollatoleranssia seksuaalisen häirinnän suhteen, julkilausumassa todetaan.

Lisätietoja:
Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *