Perhevapaiden tukeminen edistää tasa-arvoa

Työnantajan myönteisellä suhtautumisella perhevapaisiin (esim. äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat) on merkittävä vaikutus työntekijöiden kokemukseen työpaikkansa tasa-arvoisuudesta. Perhevapaiden käyttämisen vaikutukset kohdistuvat erityisesti määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien mahdollisuuksiin edetä urallaan. Edellä mainittu vaikutus korostuu erityisesti tutkijanuralla. Tutkija, joka on viiden vuoden määräaikaisesta työsuhteestaan vuoden tai kaksi perhevapaalla, joutuu perhevapaiden käyttämisen seurauksena merkittävästi huonompaan asemaan seuraavaa tehtävää hakiessaan kuin täydet viisi vuotta tutkimusta tehnyt kollegansa. Suomen Akatemia menettelytapoihin kuuluu, että tutkijalla on mahdollisuus hakea rahoituskauden/tutkijakauden pidennystä perhevapaan pituutta vastaavaksi ajaksi.

Yliopisto-organisaatioissa määräaikaisten työsopimusten osuus on suurempi kuin monilla muilla aloilla. Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa 2016–2018 todetaan, että yliopiston tavoitteena on, että kaikilla tutkimustyötä tekevillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Suunnitelma sisältää myös maininnan siitä, että tutkimustyön organisoinnissa pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon yksityiselämän vaatimukset.

Miesten ja naisten tasa-arvoa koskevan lain (tasa-arvolain) tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa työelämässä. Noudattaakseen tasa-arvolain tosiasiallista tarkoitusta tulee työnantajan kiinnittää huomiota perhevapaita käyttävien yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin edetä urallaan suhteessa henkilöihin, jotka eivät perhevapaita käytä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perhevapaata käyttävälle työntekijälle tulisi mahdollistaa uusi perhevapaan pituutta vastaava määräaikainen työsuhde.

Edellä mainitun toteuttaminen käytännössä, erityisesti täydentävän rahoituksen projekteissa, voi kuitenkin olla haasteellista. Kun kyseessä on aikarajattu hanke, jolle on erillinen rahoitus, on suunnitellut työt tehtävä hankkeelle varatussa ajassa. Tällöin sijaisen hankkiminen perhevapaan ajaksi on välttämätöntä, eikä työsuhteen jatkaminen hankkeen päättymisen jälkeen ole aina taloudellisesti mahdollista.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö asiasta voisi ja tulisi keskustella. Filosofi David Hume totesi jo 1700-luvulla, että siitä miten asiat ovat, ei tule päätellä, miten niiden pitäisi olla. Yliopisto on yhteisö, jossa emme voi, emmekä saa tyytyä nykyisiin käytäntöihin, vaan meidän tulee koko ajan pyrkiä parempaan. Tampereen yliopistonkin tulisi siis kehittää henkilöstöpolitiikkaansa entistä paremmin tasa-arvoa edistäväksi. Perhevapaiden tukeminen kaikissa, myös määräaikaisissa, työsuhteissa on yksi konkreettinen keino tähän.

Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän puolesta,

Johanna Kujala (pj.), Ismo Isopoussu, Niina Puronurmi, Tarja Tiainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *