Koulutus: Opetuksen tekijänoikeuspulmat ja konkreettiset vastaukset

Aika: pe 20.5.2016, klo 12.00-15:00
Paikka: Väinö Linna -sali, Linna-rakennus, Tampereen yliopisto
Kohderyhmä: Koulutus on maksuton ja suunnattu Tampereen eOppimisen klusterin jäsenorganisaatioille (Polamk, TAMK, Tay, TTY, Tampereen kaupunki)
Kouluttaja: Opettajan tekijänoikeusoppaan kirjoittaja Tarmo Toikkanen (Aalto yliopisto)
Ilmoittautuminen: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/16761/lomake.html

Puolen päivän koulutuksessa saat ymmärryksen tekijänoikeuksien toimintaperiaatteista ja
konkreettiset vastaukset omiin tekijänoikeuspulmiisi. Käymme läpi mm. seuraavia aiheita:
– Videoiden käyttö opetuksessa
– Materiaalien käyttöoikeudet oppimisympäristöissä (esim. Moodle)
– Opettajan ja organisaation oikeudet ja sopimukset
– Verkkomateriaalien käyttö, avoimet sisällöt ja Creative Commons-lisenssit
– Opiskelijan oikeudet (opiskelijatyöt ja kurssimateriaalin käyttö)

Koulutukseen osallistujat pääsevät esittämään etukäteen omia konkreettisia
tekijänoikeuspulmiaan, joiden perusteella koulutuksen sisältö räätälöidään.

Työskentelymuotoina on lyhyitä alustuksia eri tekijänoikeuden alueista, aktioivia yksilö- ja
ryhmätehtäviä ymmärryksen varmistamiseksi, sekä keskustelua ja pohdintaa käytännön
esimerkkien kautta. Osallistujien odotetaan varaavan noin 30-45 minuuttia aikaa aineistoon tutustumiseen ennen koulutuspäivää. Aineisto toimitetaan ilmoittautuneille ennen koulutusta.

Koulutuksen järjestäjä: Tampereen yliopisto ja Tampereen eOppimisen klusteri.
Yhteystiedot: eoppimisen.klusteri@uta.fi

Call for Papers: SEFI2016: Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation

Eurooppalaisen insinöörikoulutuksen konferenssi Tampereella syksyllä 2016.

Eurooppalaisen insinöörikoulutuksen konferenssi SEFI2016: Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation järjestetään Tampereen teknillisellä yliopistolla 12.-15.9.2016. SEFI2016 on erinomainen foorumi kaikille tekniikan alan opettajille sekä tekniikan opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneille. Conference proceedings ‑julkaisun artikkelit indeksoidaan SCOPUS-tietokannassa, jota mm. RAE hyödyntää. Konferenssiin toivotaan runsaasti esityksiä Suomesta.

Call for Papers DL 20.3.2016

Määräaika laajennettujen tiivistelmien (1000 sanaa) jättämiselle on 20.3.2016. Konferenssin kieli on englanti. Konferenssiin toivotaan:

 • perinteisiä tieteellisiä esityksiä – research focused papers
 • käytännön läheisempiä esityksiä esim. tekniikan opetuksen kehittämisen alalta – practice and/or policy focused system papers
 • työpajoja – workshops

15 teemaa

 • University-Business Cooperation
 • Engineering Skills
 • Sustainability and Engineering Education
 • Quality Assurance and Accreditation
 • Continuing Engineering Education and Lifelong Learning
 • Open and Online Engineering Education
 • Ethics in Engineering Education
 • Curriculum Development
 • Attractiveness of Engineering Education
 • Physics and Engineering Education
 • Mathematics and Engineering Education
 • Students Cooperation
 • Engineering Education Research
 • Gender and Diversity
 • ”I feel brilliant” (= any other relevant theme)

Lue lisää

www.tut.fi/sefi2016www.facebook.com/sefi2016

Syksyn tapahtumien tallenteita

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja:
Syksyllä järjestetttyjen webinaarien tallenteet on katsottavissa osoitteessa: https://seoppikoulutus.wordpress.com/digitaalisen-oppimisen-webinaarisarja/
Webinaarisarjan järjesti Suomen eOppimiskeskus ry.

KOTEK-hankkeen webinaarisarja:
Koulujen tekijänoikeudet kuntoon (KOTEK) -hanke on Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama ja Suomen eOppimiskeskuksen hallinnoima
hanke, joka tiedottaa ja kouluttaa tekijänoikeusasioita opetushenkilöstölle Suomessa. Hankkeen syksyn aikana pidettyjen webinaarien tallenteet on katsottavissa osoitteessa:
http://wiki.eoppimiskeskus.fi/display/ktk/Webinaarisarja

OEB2015  -konferenssin tallenteet:  
OEB (aiemmin nimellä Online Educa Berlin) on vuosittain Berliinissä järjestettävä e-oppimisen konferenssi. Osa esityksistä on katsottavissa konferenssin sivuilla: http://www.online-educa.com/media/audiovideo/OEB-15

Kevään koulutuksia ja tapahtumia (päivittyvä lista)

Seminaari: Akvaariorakkautta? – Sähköinen osaamisen osoittaminen ja arviointi suomalaisissa korkeakouluissa, 17.2.2016, Helsinki
Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) järjestämässä seminaarissa aiheena on sähköinen tenttiminen, osaamisen osoittaminen ja arviointi. Seminaari on maksuton.
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen: https://www.csc.fi/web/training/-/tenttiseminaari2016

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) -konferenssi, 13.-15.4.2016, Hämeenlinna

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön konferenssi. Konferenssin pääjärjestäjä on Hämeen kesäyliopisto.Tämän vuoden teemana on ”Oppia yksin ja yhdessä”.

Sivut: http://www.itk.fi/2016/

TAITO 2016 – Oppimisen ydintä etsimässä –konferenssi, 11.-12.5.2016, Tampere
TAITO 2016 on kansallinen konferenssi, jossa syvennytään terveysalan oppimisen ja opettamisen ajankohtaisiin innovaatioihin. Teemoja ovat mm. simulaatiot, virtuaalioppimisympäristöt, valmentajuus ja muut opettamisen ja oppimisen uudet muodot.
Lisätiedot: http://taito2016.fi/

Syksyn tapahtumia (päivittyvä lista)

 

Online Educa Berlin, 2.-4.12.2015
Online Educa Berlin is the global, cross-sector conference on technology supported learning and training.

Info: http://www.online-educa.com/

Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi –seminaari, 4.12.2015 Helsinki
Mobiililaitteista on tullut osa lasten arkea ja leikkiä. Oppiminen alkaa varhaisvuosista ja leikin kautta. Esi- ja alkuopetus on keskeisessä ja vastuullisessa roolissa leikillisen ja pelillisen oppimisen edistäjänä. Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi -hankkeen tavoitteena on ollut edistää opetushenkilöstön valmiuksia leikillisen ja pelillisen oppimisen soveltamiseen esi- ja alkuopetuksessa.

Ilmoittautuminen ja ohjelma: http://plchelsinki.fi/test/?page_id=648

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät, 7. – 8.12.2015 Helsinki
Päivien tavoitteena on innostaa ja kannustaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksen ja oppimisen monipuolistamisessa, sekä esitellä uusia tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia pedagogisesta näkökulmasta ja antaa ideoita niiden soveltamiseen omassa opetuksessa ja oppilaitoksessa.

Ohjelma on ladattavissa 16.10.2015 ositteessa: https://oph.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=531&id=755

 

Opetuksen uusia tuulia – ideoita opetusmenetelmien uudistamiseen

Aika: ma 26.10 klo 12.00-15
Paikka: RG202, Rakennustalo, Tampereen teknillinen yliopisto
Ilmoittaudu: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/15531/lomake.html

Pekka Peura on yksilöllisen oppimisen opetusmallin kehittäjä ja Flipped Learning -pioneeri. Luennolla aiheina ovat yksilöllinen oppiminen, oppimisen omistajuus, mastery learning sekä arviointikulttuurin muutos peruskoulussa ja lukiossa. Luennolla kuvaillaan, miksi opetuskulttuurimme on murroksessa ja mihin suuntaan sen on kehittymässä. Konkreettisten esimerkkien avulla kuvaillaan opetuskulttuurimme kehittymistä sekä luokanopettajan näkökulmasta että aineenopettajan näkökulmasta (yläkoulu/lukio).

Johdantoluennon lisäksi tilaisuudessa kuullaan kaksi puheenvuoroa korkeakoulujen opettajilta, jotka ovat uudistaneet opetustaan:

– Lehtori Juho Tiili, Tampereen ammattikorkeakoulu: Fysiikan UFOilua TAMKissa
Tampereen ammattikorkeakoulun fysiikan opiskelua on viime vuosina uudistettu määrätietoisesti yhdistämällä maailmalla käytössä olevia hyviä käytänteitä omilla mausteilla höystäen. Opiskelijoiden omaa toimintaa ja opiskelua aktivoidaan perinteisen luennoinnin väistyessä verkkoon. Lähiopetusaikaa käytetään aktiivisemmin harjoitteluun ja peer-työskentelyyn. Arviointi perustuu merkittävällä osalla opintojakson aikana annettaviin näyttöihin pelkän loppukokeen sijasta. Casessa kerrotaan menetelmästä taustoineen ja sitä käytettäessä kertyneistä kokemuksista ja havainnoista.

– Lehtori Jari Kangas, Tampereen teknillinen yliopisto, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos: Ideoita opetuksen uudistamiseen – käänteinen luokkahuone
Pedagogiset käytänteet, tilaratkaisut ja oppimistyökalut nivoutuvat yhteen tuettaessa opiskelijoiden oppimisprosesseja. Tapausesimerkissä käsitellään kokemuksia Flipped learning – käytänteistä sekä oppimistilan päivittämisestä. Esimerkki liittyy käytännönläheiseen elektroniikan opetukseen, jossa hyödynnetään opiskelijoiden omia laitteita (kannettavat, ohjelmistot) sekä heille lainattuja lisälaitteita (myDAQ datakeräinlaitteet). Opiskelijat valmistautuvat lähiopetukseen verkkomateriaalien sekä lisälaitteilla tehtävien rakentelutehtävien avulla. Lähiopetuksessa opiskelijat työskentelevät pääsääntöisesti vertaisryhmissä. Kurssiarviointi perustuu viikoittaisiin verkko- ja rakentelutehtäviin. Joustavan ja monipuolisen lähiopetuksen mahdollistamiseksi laitosluokka päivitettiin, jotta mm. omien laitteiden ja lisälaitteiden käyttö olisi mahdollisimman vaivatonta ja luokka olisi helposti muunneltavissa eri käyttötilanteisiin.

Luento on maksuton ja avoin kaikille.

Järjestäjä: Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen eOppimisen klusteri
Lisätiedot: Suvi Junes, eoppimisen.klusteri@uta.fi

Koulutus: Opiskelijoiden aktivointi luennoilla ja omien laitteiden hyödyntäminen (BYOD)

Aika:  pe 22.05.2015 klo 9:00 – 12:00
Paikka:K1703, Konetalo,  Tampereen teknillinen yliopisto
Kouluttajat: Matleena Laakso ja Antti Karvonen

Miten voit hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa ja opiskelijoiden mobiililaitteita aktivoidaksesi opiskelijoita luennoilla? Twitter on yksi käytetyimmistä sosiaalisen median palveluista. Se mahdollistaa vuorovaikutuksen luentosalissa, mutta myös työelämän asiantuntijoiden kanssa. Sosiaalinen media tarjoaa hyviä vaihtoehtoja myös opiskelijoiden keskinäiseen vuorovaikutukseen, osaamisen kartoittamiseen, äänestämiseen ja yhteisölliseen tiedon rakenteluun (esim. todaysmeet, Socrative, Padlet, yhteismuistiinpanot, blogit). Pariporinat erilaisista virikkeistä ja vieruskaverin kanssa tehdyt koosteet opitusta tukevat hyvin oppimista. Luentoja voi tarjota myös verkon kautta hyödyntäen videoneuvotteluohjelman tarjoamia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Näistä mahdollisuuksista kertoo sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija Matleena Laakso luennon ensimmäisessä osuudessa.

Luennon toisessa osuudessa kuulemme Antti Karvosen kokemuksia ja ajatuksia Ylöjärven BYOD-hankkeen toteutuksesta. Hankkeessa hyödynnettiin oppilaiden omia laitteita alakoulun opetuksessa sekä kiertävän BYOD-opettajan mallia opettajien täydennyskoulutuksessa.

BYOD= Bring your own device / Oma laite mukaan.  Luennolla esitellään ohjelmia, joihin osallistujat voivat tutustua omilla laitteillaan, mutta osallistua voi ilman laitettakin.

Koulutuksen järjestää Tampereen teknillinen yliopisto yhteistyössä Tampereen eOppimisen klusterin kanssa.  Koulutus on maksuton ja avoin kaikille.

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Lisätietoja:       Suvi Junes, suvi.junes@uta.fi, Tampereen eOppimisen klusteri

Kevään tapahtumia: Päivittyvä lista

 

Oppimisfestivaali & Mediapolku 2015 –seminaari, 10.4.2015, Helsinki

Oppimisfestivaali on uudenlainen kouluille suunnattu täydennyskoulutuskokonaisuus. Oppimisfestivaaleja on toteutettu Koulu Kaikkialla –hankkeen ja InnoOmnian yhteistyönä peruskouluissa eri puolilla Suomea. Olemme kutsuneet seminaariin Oppimisfestivaalikoulujen opettajia ja rehtoreita jakamaan kokemuksiaan kouluissa toteutetuista projekteista. Tervetuloa mukaan kaikki koulun toimintakulttuurin kehittämisestä kiinnostuneet ja erityisesti rehtorit ja opettajat, jotka harkitsevat Oppimisfestivaaliin osallistumista sekä koulut, jotka ovat kiinnostuneita oppilasagenttitoiminnasta.

Tilaisuuden toteuttavat: Koulu Kaikkialla -hanke & InnoOmnia sekä KUUMA tvt -hanke & Mediapolku -opintoprojekti

Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista:   https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/59580/lomake.html

 

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) –konferenssi, 15.-17.4.2015, Hämeenlinna

TAO TULEVAISUUS – ITK 25 vuotta – juhlakonferenssi järjestetään 15.-17.4.2015. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön konferenssi. ITK2015-konferenssi järjestetään Kylpylähotelli Rantasipi Aulangolla Hämeenlinnassa. Workshopit järjestetään keskiviikkona 15.4. ja konferenssi torstaina ja perjantaina 16.-17.4.

Lisätiedot: http://www.itk.fi/2015/

 

TAMKin Pelimessut 2015, 6.5.2015, Tampere

Tietojenkäsittelyn opiskelijat ja opettajat järjestävät pelimessut 6.5.2015 Tampere-talossa. Pelimessuilla TAMKin tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijatiimit esittelevät kevään ketterissä projekteissa tekemiään mobiilipelejä.

Lisätietoja Facebookissa: https://www.facebook.com/pelimessut

 

Kansainvälinen Media Education Conference MEC 2015, 15.-17.6.2015, Salla

Media Education Conference MEC 2015 (aiemmin NBE) on epämuodollinen ja lämminhenkinen kahden päivän konferenssi, joka on suunnattu mediakasvatuksen tutkijoille ja asiantuntijoille. Konferenssin aikana jaetaan ideoita ja ajatuksia liittyen mediakasvatuksen tutkimuksen ajankohtaisiin suuntaviivoihin, tieto -ja viestintätekniikan opetuskäyttöön ja oppimisympäristöihin. Konferenssin järjestää Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskus Sallatunturin kupeessa 15.- 17.6.2015. Konferenssi on englanninkielinen.

http://www.ulapland.fi/InEnglish/About-us/News–Events/Events/Events-2015/MEC-2015

 

Mobiilikesäkoulu 2015, 13-14.8.2015, Mustiala

Mobiilikesäkoulu on vuonna 2015 Mobiilikesäkoulu-picnic. Varaa kalenteriisi torstai-perjantai elokuun toisella viikolla, 13-14.8.2015

Varsinaista ohjelmaa ei rakenneta, vaan se muotoutuu osallistujien mukaan. Tuo siis oma ideasi, kokemuksesi, sovelluksesi ja tule mukaan kokemaan ja jakamaan! Ideoiden keruu on käynnissä toukokuun loppuun saakka Mobiilikesäkoulu-picnicin Padlet-alustalla. Idea voi olla teema, ongelma, sovelluksen esittely jne.. Asiasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua työstämään teemaa.

Lue lisää http://www.mobiilikesakoulu.com/

 

 

 

Syksyn tapahtumia: Päivittyvä lista

ITEC 2010-2014; School in progress, 10.-11.09.2014, Oulu

ITEC kokoontumisessa pääset katsomaan ja kuuntelemaan vuosina 2010-2014 toteutetun yhteiseurooppalaisen opetuksen kehittämishankkeen tuloksia ja käytännön esimerkkejä. iTEC on ollut laajin European Schoolnetin toteuttama opetuksen kehittämishanke, ja siihen osallistui 19 Euroopan maata. Hankkeen parissa tuotettiin opettajien yhteiseurooppalaisena yhteistyönä merkittäviä pedagogisia skenaarioita tulevaisuuden oppimisesta ja oppimaisemista. Kaikille avoimen koulutuksen järjestäjinä toimivat Oulun yliopiston harjoittelukoulu, harjoittelukouluverkosto eNorssi ja Opetushallitus.

Ohjelma ja ilmoittautuminen (29.8. mennessä): http://oppimaisema.fi/index.php?id=349&event_id=144

 

Sosiaalinen media ja opettajan oikeusturva, 16.9.2014, Hämeenlinna

Koulutuksen tarkoituksena on auttaa työssä jaksamisessa ja löytää uusia välineitä sosiaalisen median hallintaan.  Mitkä ovat rehtorin ja opettajan toimivaltuudet oppilaan häiritessä opiskelua sosiaalisen median käytöllä tai missä kulkee sallitun ja kielletyn raja ja milloin kyseessä on viestintäsalaisuuden loukkaus tai tietomurto? Koulutus on maksuton, koulutus toteutetaan osana AVO2 Avoimuudesta Voimaa Oppimisverkostoihin -hanketta. Koulutuksen kohderyhmä: Luokanopettajat, pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat sekä lehtorit (alakoulu, yläkoulu ja toinen aste).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen ( 1.9.2014 mennessä):
http://www.hameenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta?sivu=kurssitiedot&course=1090

 

Verkkoja kokemassa –seminaari, 2.-3.10.2014, Turku

Valtakunnallinen Verkkoja kokemassa -seminaari kokoaa yhteen opettajia, opetuksen kehittäjiä ja muita asiantuntijoita. Esillä on pedagogisia ratkaisuja, työvälineitä ja näihin liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä.

Lisätiedot: https://blogit.utu.fi/verkkojakokemassa/

Konfabulaari-epäkonferenssi – Korkeakoulut ja netti, 21.10.2014, Helsinki

Konfabulaari on Helsingin yliopistossa järjestettävä avoin ja vapaamuotoinen tapahtuma tai ns. epäkonferenssi, jonka teemana on netti ja sosiaalinen media yliopistoissa. Konfabulaari on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille: opettajille, tutkijoille, opiskelijoille, kirjastojen ja hallinnon henkilökunnalle, viestintä- ja tukiyksiköille, tieteellisille julkaisijoille ja korkeakoulujen sidosryhmille sekä tietenkin suurelle yleisölle.Konfabulaarin periaatteena on luoda näkökulmien laaja kirjo tuomalla yhteen akateemisen maailman toimijoita monilta eri aloilta.

Ilmoittaudu ja tule mukaan suunnittelemaan ohjelmaa:
https://wiki.helsinki.fi/display/Konfabulaari/Konfabulaari+2014

 

Oppiminen pelissä – seminaari, 23.10.2014, Helsinki

Oppiminen pelissä – seminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa perus- ja lukio-opetuksessa hyödynnettävistä peleistä ja pelillisistä oppimisympäristöistä. Seminaari kokoaa yhteen opettajia, tutkijoita ja oppimispelien kehittäjiä, sekä muita aiheesta kiinnostuneita kuulemaan tutkimuksista ja oppimispeleistä sekä keskustelemaan peleistä, pelillisyydestä ja leikillisyydestä opetuksessa. Samalla seminaari juhlistaa tuoretta ”Oppiminen pelissä – pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa” toimittamaa kirjaamme. Seminaari on maksuton.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://blogs.helsinki.fi/oppiminenpelissa/

 

Korkeakoulujen valtakunnalliset IT2014-päivät, 4.-5.11.2014, Helsinki

Korkeakoulujen valtakunnallisten IT-päivien tarkoitus on edistää korkeakoulujen tietoteknisiä ja tietohallinnollisia valmiuksia sekä tuoda esiin tulevaisuuden haasteita ja niiden ratkaisuja. Samalla IT-päivät tukevat korkeakoulujen keskinäistä sekä korkeakoulujen ja yritysten välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyön kehittämistä.

Ohjelma ja ilmoittautuminen: http://it2014.fi/

 

Academic Mindtrek, 4.-6.11.2014, Tampere

Vuodesta 1997 lähtien vuosittain järjestetty kansainvälinen digitaalisen median konferenssissa tutustutaan alan uusiin bisnesilmiöihin ja tulevaisuuden trendeihin.

Lisätiedot: https://sites.google.com/site/academicmindtrekconference2014/

 

Vaikuta ja vaikutu –juhlaseminaari,  11.11.2014, Helsinki

Vaikuta ja vaikutu on vuosittain toistuva, TIEKEn Osaamispalveluiden seminaari, jossa paneudutaan ajankohtaisiin asioihin erityisesti tieto- ja viestintätekniikan osaamisen näkökulmasta. Juhlaseminaarissa keskitytään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan osaamisen, oppimisen sekä opettamisen kehittämiseen ja johtamiseen.

Lisätiedot ja ohjelma: http://www.tieke.fi/display/VaikutaVaikutu/Vaikuta+ja+vaikutu

 

Mediakasvatus.nyt 2014, 11.11.2014, Kuopio

Play it again, Savo! Pelit ja pelillistäminen työvälineiksi. Nuorisotyöntekijä, opettaja, kirjastotyöntekijä ja lasten ja nuorten pelikulttuureista kiinnostunut – osallistu pelaamiseen ja pelillistämiseen pureutuvaan Mediakasvatus.nyt 2014-seminaariin Kuopiossa 11.11.2014!

Tapahtuman tarkempi aikataulu, ohjelman sisältökuvaukset ja ilmoittautumisohjeet: http://www.mediakasvatus.fi/mediakasvatusnyt2014

 

Opettajien valtakunnallinen tekijänoikeuspäivä, 25.11.2014, Helsinki

Opettajien valtakunnallisessa tekijänoikeuspäivässä tartutaan ajankohtaisiin opetusteknologian ja tekijänoikeuden kysymyksiin. Asiantuntijoina kuullaan niin opetusalan uudistusten pioneerejä kuin immateriaalioikeuden merkittäviä nimiä. Seminaarissa käsitellään muun muassa opetuksen pilviväylähanketta, sähköisiä ylioppilaskirjoituksia, digitaalisten aineistojen käyttöä sekä verkko-opetusta.

Lisätiedot ja ohjelma: http://www.operight.fi/opettajien-valtakunnallinen-tekijanoikeuspaiva-25112014

 

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014, 8.- 9.12.2014, Helsinki

Päivien tavoitteena on innostaa ja kannustaa hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksen ja oppimisen monipuolistamisessa sekä esitellä uusia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia pedagogisesta näkökulmasta ja antaa ideoita niiden soveltamiseen omassa opetuksessa ja oppilaitoksessa

Lisätiedot ja ohjelma: https://oph.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=531&id=573

Curtis J.Bonk vieraili Tampereella

Professori Curtis J. Bonk vieraili viime viikolla Tampereella EdMedia2014-konferenssissa. Bonk on arvostettu opetusteknologia-alan puhuja, tutkija ja opettaja. Tampereen eOppimisen klusteri sai isännöidä yhden hänen luennoistaan, ja näin tarjota osallistumismahdollisuuden myös konferenssiin osallistumattomille.

Hengästyttävän vauhdikkaalla luennolla parhaat kysymykset ja kommentit palkittiin suklaalla, kirjoilla ja dollareilla, otettiin ryhmäkuvia ja lausuttiin yhteen ääneen ”We All Learn!”. Luennon sanoma oli kuitenkin selvä. Esityksessään ”Learning is Changing: MOOCs, The Open World, and Beyond” Bonk esitteli, kuinka oppiminen on muuttunut ja oppimismahdollisuudet ovat lisääntyneet uusien teknologioiden myötä. Lukuisten esimerkkien kautta Bonk korosti sitä, kuinka suuri vaikutus näillä uusilla mahdollisuuksilla voi olla yksittäisten ihmisten elämään.

Luennon kalvot: http://trainingshare.worldisopen.com/workshop.php#tampere2014

Kirjoja ladattavissa Curtis J. Bonkin kotisivuilla: http://mypage.iu.edu/~cjbonk/
Bonky

Kuva: Taina Repo, Tampereen yliopiston viestintä