Koulutukset

Koulutus: Ideasta videoksi – videomateriaalien suunnittelu ja toteutus

 • Aika: ti 23.5.2017, klo 12.00-15
 • Paikka: Tampereen Yliopisto, Paavo Koli –sali, Pinni A -rakennus
 • Johdantoluento: Johanna Janhonen, Piilotettu aarre

Videoiden rooli opetuskäytössä on lisääntynyt. Videot tukevat muun muassa opintojen joustavaa suorittamista, opetuksen monimuotoistamista ja asioiden havainnollistamista.  Video tuo mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös opiskelijoiden oman osaamisen esille tuomiseen ja ilmaisuun. Videoiden tuottaminen ei enää vaadi raskasta kuvauskalustoa laitteiden ja ohjelmistojen ollessa kaikkien saatavilla. Huomio kiinnittyykin videon suunnitteluun ja rakentamiseen siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee sisältöä ja tavoitetta.

Koulutuksessa pohditaan millainen on hyvä ja laadukas video ja mitä videomateriaalien tuottamisessa on huomioitava. Koulutuksessa perehdytään videomateriaalin suunnitteluun, käsikirjoittamiseen ja videoiden erilaisiin toteutustapoihin. Koulutuksessa kuullaan yhteinen luento-osuus, jonka jälkeen jakaudutaan työpajoihin, joissa videota tarkastellaan eri näkökulmista.

Johdantoluento kestää tunnin. Valitse seuraavista yksi työpaja, johon haluat johdantoluennon jälkeen osallistua. Ilmoittaudu luennolle ja valitsemaasi työpajaan käyttäen työpajan kohdalla mainittua ilmoittautumislinkkiä. Työpajojen osallistujamäärä on max. 20 henk/ työpaja. Työpajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Johdantoluennon materiaali:
https://www.slideshare.net/jjanhone/ideasta-videoksi-eoppimisenklusteri

Valittavana olevat työpajat:

Työpaja 1: Webinaarista tallennukseen: Adobe Connectin ja Skype For Busineksen käyttöopetuksessa
Kouluttaja: Jarmo Vihmalaakso, TAMK
Työpajan tila: ls 3109 (Pinni B)
Työpaja on täynnä.

Työpajassa tutustutaan videopuheluissa tarvittaviin laitteisiin ja ohjelmistoista Adobe Connectiin sekä Skype For Businekseen. Harjoittelemme käytännössä työkalujen toimintoja ja opimme perusteita niin webinaarien järjestämisestä kuin vuorovaikutuksen luomisesta verkkosessioihin. Työpajan jälkeen osallistuja:

 • osaa järjestää ja tallentaa verkkosession Adobe Connectilla ja Skype For Busineksella
 • ymmärtää yleisimmät virhetilanteet ja osaa reagoida niihin oikein
 • osaa asentaa ja käyttää videopuheluissa tarvittavia oheislaitteita
 • ymmärtää millaista aineistoa videopuhelussa voidaan jakaa
 • ymmärtää miten videopuhelusovelluksia voidaan hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa
 • ymmärtää miten videopuhelussa voidaan vuorovaikuttaa opiskelijoiden kanssa.

Osallistujilla tulisi olla mukana oma kannettava tietokone, kuulokemikrofoni (mieluiten USB-liitännällä varustettu) ja webbikamera (jos ei ole kannettavassa integroituna). Varmista myös ennen työpajaa, että tietokoneellesi on asennettu Skype For Business (tavallinen Skype ei riitä) ja suorita Adobe Connectin yhteystesti osoitteessa https://connect.funet.fi/common/help/en/support/meeting_test.htm . Jos jokin yhteystestin vaihe epäonnistuu, saat suoraan korjausehdotuksen tilanteeseen.

Työpaja 2: Video Moodlessa
Kouluttaja: Tuuli Kurkipää, Tredu
Työpajan tila: ls 3110 (Pinni B)

Tämä työpaja on täynnä.

Työpajassa tutustutaan Moodlen videomahdollisuuksiin:

 • H5P interaktiivinen video, videoon lisättävät tehtävät ja kommentit
 • PoodLL-videopalautus ja -palaute

Osallistujilla tulisi olla mukana oma kone ja kuulokemikrofoni. (Huomioi, että mainitut työkalut eivät välttämättä ole käytössä organisaatiosi Moodlessa.)

Työpaja 3: Video-CV
Kouluttaja: Saara Lehtonen, TAMK
Tämä työpaja on peruttu.

Video-CV-työpajassa tutustutaan videon teon eri työvaiheisiin aina suunnittelusta editointiin. Tarkoituksena on perehtyä eri työvaiheisiin sekä siihen, miten oma osaaminen voidaan kertoa videon kautta. Työpajassa sivutaan myös sitä, miten tähän mennessä video-CV:n tekoa on opetettu opiskelijoille. Osallistujat pääsevät itse kokeilemaan video-CV:n kirjoittamista. Osallistujilla tulisi olla oma kone mukana.

Työpaja 4: Powerpointit uusiksi OfficeMixillä
Kouluttaja: Suvi Junes, TaY
Työpajan tila: ls 3111 (Pinni B)

Työpaja on täynnä.

Office Mix on PowerPointin lisäosa, jonka avulla voit liittää ääntä, videokuvaa ja interaktiivisia tehtäviä PowerPoint-esitykseesi. Lisäosa mahdollistaa videomateriaalin tekemisen ja julkaisemisen tuttua PowerPoint-ohjelmaa käyttäen. PowerPoint-esitys voi koostua pelkästään videokuvasta tai videokuvan voi sisällyttää diojen reunaan tukemaan muun materiaalin sisältöä.  Koulutuksessa käydään läpi esityksen luominen, käyttötavat ja tutustutaan julkaisemisvaihtoehtoihin.

Osallistujilla tulisi olla mukana oma kone, sekä siinä PowerPoint-ohjelma ja Mix –lisäosa asennettuna. Myös kuulokemikrofoni on hyvä ottaa mukaan. Office Mixin voi ladata maksutta osoitteesta https://mix.office.com. Kun lisäosa on asennettu Powerpoint-ohjelman osaksi, se näkyy MIx-välilehtenä powerpointin yläreunan valintanauhassa. Asennus edellyttää kirjautumista organisaatiosi Office 365-tunnuksella. (Jos tällaista tiliä ei ole, niin myös Microsoft-, Facebook-, tai Google-tili käy) .

Työpaja 5: Videoita mobiililaitteella ja somepalveluilla
Kouluttaja:  Johanna Janhonen, Piilotettu aarre
Työpajan tila: ls 3117 (Pinni B)

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ.

Työpajassa tutustutaan videoiden suunnitteluun, tuottamiseen ja julkaisuun somessa. Koulutuksessa perehdytään videon käsikirjoittamiseen, kuvataan oma video pienessä ryhmässä ja kuullaan vinkkejä erilaisista työkaluista ja ohjelmista, joilla voi luoda ja muokata videomateriaalia helposti omalla mobiililaitteella tai läppärillä. Työpajassa keskustellaan myös videon julkaisumahdollisuuksista somessa. Demo-osiossa perehdymme YouTuben editoriin. Työpajaan kannattaa ottaa mukaan niitä laitteita, joilla videoita aikoo tehdä.

 

Lisätiedot:
Koulutuksen järjestää Tampereen eOppimisen Klusteri. Osallistujilla tulisi olla työpajan kuvauksessa mahdollisesti mainitut laitteet ja ohjelmistot. Työpajoihin voi tulla mukaan myös kuunteluoppilaaksi, mikäli edellä mainittuja ei ole käytössä. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Tampereen eOppimisen Klusterin jäsenorganisaatioiden (TaY, TTY, TAMK, Polamk, Tampereen kaupunki) henkilökunnalle. Koulutus on maksuton.

Kysymykset ja lisätiedot: Suvi Junes, eoppimisen.klusteri@uta.fi

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Webinaarisarja 2016

Tampereen eOppimisen Klusterin syksyn webinaarisarja koostui kerran kuussa pidettävistä n. tunnin mittaisista verkkoseminaareista. Webinaarisarjan teemana oli tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö.

Syksyn webinaarien materiaalit ja tallenne: 

Office 365 – vinkkejä opetuskäyttöön
Aika: 30.11. klo 14.00-15
Kouluttaja: Sanna-Kaisa Salonniemi ja Nina Pukkila
Webinaarissa käydään läpi erityisesti opetuskäyttöön sopivien Office365-palvelun ohjelmia. Koulutuksessa pohditaan mihin käyttöön eri ohjelmat sopivat ja mitä asioita on huomioitava opetuskäytön yhteydessä.
Linkki tallenteeseen
Linkki esitysmateriaaliin:
Sanna-Kaisa Salonniemi:esitys Sway-ohjelmalla tehtynä
Nina Pukkila: Slideshare

Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
Aika: 31.10. klo 14.00-15
Kouluttaja: Harto Pönkä
Webinaarissa saadaan vinkkejä sosiaalisen median vaihtoehdoista opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja ryhmien toiminnan tukemiseen sekä yhteisölliseen tiedon rakenteluun. Webinaarissa tutustutaan myös keinoihin hyödyntää opiskelijoiden omia mobiililaitteita aktivoinnissa.
Linkki tallenteeseen: https://connect.funet.fi/p3jlyalqpes/
Linkki esitysmateriaaliin (slideshare): http://www.slideshare.net/hponka/ryhmn-aktivointi-sosiaalisen-median-vlineill

Asiantuntija sosiaalisessa mediassa
Aika: 30.9. klo 14.00-15
Kouluttaja: Matleena Laakso
Miten asiantuntija voi hyödyntää sosiaalisen median välineitä työssään? Miksi oman osaamisen esille tuominen ja oman ammatti-identiteetin rakentaminen verkossa on tärkeää? Miten löytää oikeat verkostot ja miten toimia asiantuntijayhteisöissä sekä verkostoitua saman alan osaajien kanssa?  Webinaarissa käydään läpi eri sosiaalisen median palveluja ja hyviä toimintatapoja ja käytänteitä verkkoyhteisöissä toimimiseen.
Linkki tallenteeseen: https://connect.funet.fi/p7bde103im9/
Esitysmateriaali

Verkko-opetuksen laatua – Miten tuetaan verkko-opinnoissa opiskelijakeskeisyyttä ja metataitojen kehittymistä?
Aika: 31.8. klo 14.00-15
Kouluttaja: Kirsi Viitanen ja Sanna Sintonen
Webinaarissa aiheena ovat opintojakson suunnittelu, verkkoympäristön tähtimalli, yhteisöllisyys verkossa sekä opiskelijan itse- ja vertaisarviointi.
Linkki tallenteeseen: https://connect.funet.fi/p9j4lk78hj8
Esitysmateriaali