Aihearkisto: Yleinen

Kevään tapahtumia: Päivittyvä lista

 

Oppimisfestivaali & Mediapolku 2015 –seminaari, 10.4.2015, Helsinki

Oppimisfestivaali on uudenlainen kouluille suunnattu täydennyskoulutuskokonaisuus. Oppimisfestivaaleja on toteutettu Koulu Kaikkialla –hankkeen ja InnoOmnian yhteistyönä peruskouluissa eri puolilla Suomea. Olemme kutsuneet seminaariin Oppimisfestivaalikoulujen opettajia ja rehtoreita jakamaan kokemuksiaan kouluissa toteutetuista projekteista. Tervetuloa mukaan kaikki koulun toimintakulttuurin kehittämisestä kiinnostuneet ja erityisesti rehtorit ja opettajat, jotka harkitsevat Oppimisfestivaaliin osallistumista sekä koulut, jotka ovat kiinnostuneita oppilasagenttitoiminnasta.

Tilaisuuden toteuttavat: Koulu Kaikkialla -hanke & InnoOmnia sekä KUUMA tvt -hanke & Mediapolku -opintoprojekti

Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista:   https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/59580/lomake.html

 

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) –konferenssi, 15.-17.4.2015, Hämeenlinna

TAO TULEVAISUUS – ITK 25 vuotta – juhlakonferenssi järjestetään 15.-17.4.2015. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön konferenssi. ITK2015-konferenssi järjestetään Kylpylähotelli Rantasipi Aulangolla Hämeenlinnassa. Workshopit järjestetään keskiviikkona 15.4. ja konferenssi torstaina ja perjantaina 16.-17.4.

Lisätiedot: http://www.itk.fi/2015/

 

TAMKin Pelimessut 2015, 6.5.2015, Tampere

Tietojenkäsittelyn opiskelijat ja opettajat järjestävät pelimessut 6.5.2015 Tampere-talossa. Pelimessuilla TAMKin tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijatiimit esittelevät kevään ketterissä projekteissa tekemiään mobiilipelejä.

Lisätietoja Facebookissa: https://www.facebook.com/pelimessut

 

Kansainvälinen Media Education Conference MEC 2015, 15.-17.6.2015, Salla

Media Education Conference MEC 2015 (aiemmin NBE) on epämuodollinen ja lämminhenkinen kahden päivän konferenssi, joka on suunnattu mediakasvatuksen tutkijoille ja asiantuntijoille. Konferenssin aikana jaetaan ideoita ja ajatuksia liittyen mediakasvatuksen tutkimuksen ajankohtaisiin suuntaviivoihin, tieto -ja viestintätekniikan opetuskäyttöön ja oppimisympäristöihin. Konferenssin järjestää Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskus Sallatunturin kupeessa 15.- 17.6.2015. Konferenssi on englanninkielinen.

http://www.ulapland.fi/InEnglish/About-us/News–Events/Events/Events-2015/MEC-2015

 

Mobiilikesäkoulu 2015, 13-14.8.2015, Mustiala

Mobiilikesäkoulu on vuonna 2015 Mobiilikesäkoulu-picnic. Varaa kalenteriisi torstai-perjantai elokuun toisella viikolla, 13-14.8.2015

Varsinaista ohjelmaa ei rakenneta, vaan se muotoutuu osallistujien mukaan. Tuo siis oma ideasi, kokemuksesi, sovelluksesi ja tule mukaan kokemaan ja jakamaan! Ideoiden keruu on käynnissä toukokuun loppuun saakka Mobiilikesäkoulu-picnicin Padlet-alustalla. Idea voi olla teema, ongelma, sovelluksen esittely jne.. Asiasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua työstämään teemaa.

Lue lisää http://www.mobiilikesakoulu.com/

 

 

 

Syksyn tapahtumia: Päivittyvä lista

ITEC 2010-2014; School in progress, 10.-11.09.2014, Oulu

ITEC kokoontumisessa pääset katsomaan ja kuuntelemaan vuosina 2010-2014 toteutetun yhteiseurooppalaisen opetuksen kehittämishankkeen tuloksia ja käytännön esimerkkejä. iTEC on ollut laajin European Schoolnetin toteuttama opetuksen kehittämishanke, ja siihen osallistui 19 Euroopan maata. Hankkeen parissa tuotettiin opettajien yhteiseurooppalaisena yhteistyönä merkittäviä pedagogisia skenaarioita tulevaisuuden oppimisesta ja oppimaisemista. Kaikille avoimen koulutuksen järjestäjinä toimivat Oulun yliopiston harjoittelukoulu, harjoittelukouluverkosto eNorssi ja Opetushallitus.

Ohjelma ja ilmoittautuminen (29.8. mennessä): http://oppimaisema.fi/index.php?id=349&event_id=144

 

Sosiaalinen media ja opettajan oikeusturva, 16.9.2014, Hämeenlinna

Koulutuksen tarkoituksena on auttaa työssä jaksamisessa ja löytää uusia välineitä sosiaalisen median hallintaan.  Mitkä ovat rehtorin ja opettajan toimivaltuudet oppilaan häiritessä opiskelua sosiaalisen median käytöllä tai missä kulkee sallitun ja kielletyn raja ja milloin kyseessä on viestintäsalaisuuden loukkaus tai tietomurto? Koulutus on maksuton, koulutus toteutetaan osana AVO2 Avoimuudesta Voimaa Oppimisverkostoihin -hanketta. Koulutuksen kohderyhmä: Luokanopettajat, pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat sekä lehtorit (alakoulu, yläkoulu ja toinen aste).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen ( 1.9.2014 mennessä):
http://www.hameenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta?sivu=kurssitiedot&course=1090

 

Verkkoja kokemassa –seminaari, 2.-3.10.2014, Turku

Valtakunnallinen Verkkoja kokemassa -seminaari kokoaa yhteen opettajia, opetuksen kehittäjiä ja muita asiantuntijoita. Esillä on pedagogisia ratkaisuja, työvälineitä ja näihin liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä.

Lisätiedot: https://blogit.utu.fi/verkkojakokemassa/

Konfabulaari-epäkonferenssi – Korkeakoulut ja netti, 21.10.2014, Helsinki

Konfabulaari on Helsingin yliopistossa järjestettävä avoin ja vapaamuotoinen tapahtuma tai ns. epäkonferenssi, jonka teemana on netti ja sosiaalinen media yliopistoissa. Konfabulaari on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille: opettajille, tutkijoille, opiskelijoille, kirjastojen ja hallinnon henkilökunnalle, viestintä- ja tukiyksiköille, tieteellisille julkaisijoille ja korkeakoulujen sidosryhmille sekä tietenkin suurelle yleisölle.Konfabulaarin periaatteena on luoda näkökulmien laaja kirjo tuomalla yhteen akateemisen maailman toimijoita monilta eri aloilta.

Ilmoittaudu ja tule mukaan suunnittelemaan ohjelmaa:
https://wiki.helsinki.fi/display/Konfabulaari/Konfabulaari+2014

 

Oppiminen pelissä – seminaari, 23.10.2014, Helsinki

Oppiminen pelissä – seminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa perus- ja lukio-opetuksessa hyödynnettävistä peleistä ja pelillisistä oppimisympäristöistä. Seminaari kokoaa yhteen opettajia, tutkijoita ja oppimispelien kehittäjiä, sekä muita aiheesta kiinnostuneita kuulemaan tutkimuksista ja oppimispeleistä sekä keskustelemaan peleistä, pelillisyydestä ja leikillisyydestä opetuksessa. Samalla seminaari juhlistaa tuoretta ”Oppiminen pelissä – pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa” toimittamaa kirjaamme. Seminaari on maksuton.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://blogs.helsinki.fi/oppiminenpelissa/

 

Korkeakoulujen valtakunnalliset IT2014-päivät, 4.-5.11.2014, Helsinki

Korkeakoulujen valtakunnallisten IT-päivien tarkoitus on edistää korkeakoulujen tietoteknisiä ja tietohallinnollisia valmiuksia sekä tuoda esiin tulevaisuuden haasteita ja niiden ratkaisuja. Samalla IT-päivät tukevat korkeakoulujen keskinäistä sekä korkeakoulujen ja yritysten välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyön kehittämistä.

Ohjelma ja ilmoittautuminen: http://it2014.fi/

 

Academic Mindtrek, 4.-6.11.2014, Tampere

Vuodesta 1997 lähtien vuosittain järjestetty kansainvälinen digitaalisen median konferenssissa tutustutaan alan uusiin bisnesilmiöihin ja tulevaisuuden trendeihin.

Lisätiedot: https://sites.google.com/site/academicmindtrekconference2014/

 

Vaikuta ja vaikutu –juhlaseminaari,  11.11.2014, Helsinki

Vaikuta ja vaikutu on vuosittain toistuva, TIEKEn Osaamispalveluiden seminaari, jossa paneudutaan ajankohtaisiin asioihin erityisesti tieto- ja viestintätekniikan osaamisen näkökulmasta. Juhlaseminaarissa keskitytään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan osaamisen, oppimisen sekä opettamisen kehittämiseen ja johtamiseen.

Lisätiedot ja ohjelma: http://www.tieke.fi/display/VaikutaVaikutu/Vaikuta+ja+vaikutu

 

Mediakasvatus.nyt 2014, 11.11.2014, Kuopio

Play it again, Savo! Pelit ja pelillistäminen työvälineiksi. Nuorisotyöntekijä, opettaja, kirjastotyöntekijä ja lasten ja nuorten pelikulttuureista kiinnostunut – osallistu pelaamiseen ja pelillistämiseen pureutuvaan Mediakasvatus.nyt 2014-seminaariin Kuopiossa 11.11.2014!

Tapahtuman tarkempi aikataulu, ohjelman sisältökuvaukset ja ilmoittautumisohjeet: http://www.mediakasvatus.fi/mediakasvatusnyt2014

 

Opettajien valtakunnallinen tekijänoikeuspäivä, 25.11.2014, Helsinki

Opettajien valtakunnallisessa tekijänoikeuspäivässä tartutaan ajankohtaisiin opetusteknologian ja tekijänoikeuden kysymyksiin. Asiantuntijoina kuullaan niin opetusalan uudistusten pioneerejä kuin immateriaalioikeuden merkittäviä nimiä. Seminaarissa käsitellään muun muassa opetuksen pilviväylähanketta, sähköisiä ylioppilaskirjoituksia, digitaalisten aineistojen käyttöä sekä verkko-opetusta.

Lisätiedot ja ohjelma: http://www.operight.fi/opettajien-valtakunnallinen-tekijanoikeuspaiva-25112014

 

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014, 8.- 9.12.2014, Helsinki

Päivien tavoitteena on innostaa ja kannustaa hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksen ja oppimisen monipuolistamisessa sekä esitellä uusia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia pedagogisesta näkökulmasta ja antaa ideoita niiden soveltamiseen omassa opetuksessa ja oppilaitoksessa

Lisätiedot ja ohjelma: https://oph.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=531&id=573

Uusia julkaisuja

Joanna Kalalahti: Kokemuksia ja opittua lisätyn todellisuuden opetuskäytöstä

Julkaisun tavoitteena on antaa hyvät lähtökohdat ja vinkkejä opetuksellisesti toimivien lisätyn todellisuuden sovellusten toteuttamiseen.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9485-7

Häkkinen & Viteli (toim.): Pilvilinnoja ja palomuureja – tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat. F-SHAPE-projektin satoa

Teos tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia tulevaisuuden oppimisen konseptien kehittämiseen ja vastaa erityisesti työelämän ja aikuiskäyttäjien tarpeisiin.

https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D109.pdf

Mobiilimuksut – Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 3

Mobiilimuksut-raportti tarkastelee 5-, 8-, 11-ja 14-vuotiaiden suomalaislasten mediankäyttöä.

http://www.uta.fi/cmt/index/mobiilimuksut.pdf

Pelaajabarometri 2013 : Mobiilipelaamisen nousu

Nyt neljättä kertaa toteutettu Pelaajabarometri on kyselytutkimus pelaamisen eri muotojen yleisyydestä Suomessa. Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen pelitutkijoiden yhteistyönä syntynyt tutkimus tarjoaa kattavaa ja ajankohtaista tietoa pelaamisen eri muodoista ja pelaamisen suosioon liittyvistä muutostrendeistä.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9425-3

ITK’14-ohjelma julkaistu ja tulevat webinaarit

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssissa pidetään 9.-11.4.2014 Aulangolla, Hämeenlinnassa. Tämän vuoden teemana on Pedagogiikka palaa!

Konferenssiohjelma on julkaistu ja löytyy osoitteesta http://itk.fi/2014/ohjelma

Ilmoittautuminen workshopeihin ja konferenssiin avautuu 6.2.

ITK-webinaarit ovat verkossa järjestettäviä maksuttomia tapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Webinaarit toteutetaan AC (Adobe Connect) –järjestelmän avulla. ITK-webinaarit tarjoaa erilaisen tavan osallistua, kohdata alan ihmisiä ja syventää osaamistaan ilman paikan päälle matkustamista. Koulutukset toteutetaan osana ESR-rahoitteista Avoimuudesta Voimaa oppimisverkostoihin (AVO2) -hanketta.

Juhlaseminaari ilmiöpohjaisuudesta ja e-oppimisesta –webinaari pidetään 3.2.2014 klo 13:00-15:00. Puhujina ovat Leena Vainio, Anne Rongas ja  Jarmo Viteli.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://www.itk.fi/2014/webinaari

Uusia tuulia 2013

20131010_101447uu

Toisen kerran järjestetty Opetuksen uusia tuulia -päivä (10.10.2013) keräsi Tampereen yliopistolle ison joukon opetusteknologiasta kiinnostuneita kävijöitä. Näyttelyosastolla ja päivän aikana pidetyissä tietoiskuissa nähtiin laitteita ja sovelluksia, sekä kuultiin esimerkkejä niiden hyödyntämisestä oppimisen tukena.

Jos et päässyt paikalle tai haluat tutustua tarkemmin mukana olleiden yritysten ja hankkeiden ideoihin, vieraile seuraavilla sivuilla:

•    3DM – Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (TAY)
•    Aronet
•    Avoimet oppimistilat (TAUCHI, TAY)
•    DramaForum Oy
•    Gemilo Oy
•    Epson
•    e-Oppi Oy
•    eVarikko
•    Hedcom Oy
•    IlonaIT
•    IISLab (TTY)
•    KeepLoop Oy
•    Kestävän tuotannon oppimisympäristö (Kettu) -hanke (TTY)
•    Lentävä liitutaulu Oy
•    Otava
•    OTE-hanke
•    PalonenLABS Oy
•    PAOK-verkosto
•    Research Unit for Languages in Education (RULE, TAY)
•    Sahara Nordic Oy
•    Samsung
•    Sanoma Pro Oy
•    Skillpixels Oy
•    Social Robotics (TAMK)
•    Suomen koulupalvelu Oy
•    Tampereen eOpimisen klusteri
•    Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
•    Tampereen yliopiston kirjasto
•    Tevella Oy
•    TK Team Oy
•    Uusi tehdas
•    Valopi Oy
•    WordDive Oy

20131010_133345u

Jere Majavan pitämän luennon ”Somea vai ei? Tuetut palvelut vs avoimet ympäristöt” Prezi-esityksen voi katsoa osoitteessa: http://t.co/GAoGsJeHRP

PAOK-verkoston  ”Vuoden 2013 avoin oppimiskulttuuriteko” -palkinnon saajat: http://paokhanke.ning.com/page/vuoden-avoin

Kuvia päivästä löytyy OTE-hankkeen sivuilta:  http://opetusteknologia.info/
Ylen uutisten Suora linja -ohjelmassa juttua tapahtumasta : http://areena.yle.fi/tv/2022177 (juttu kohdassa 5:15)
Klusteri kiittää yhteistyökumppaneita ja kaikkia mukana olleita toimijoita onnistuneesta päivästä!!

20131010_110720u

Opetuksen uusia tuulia -päivän ohjelma

Toisen kerran järjestettävä Opetuksen uusia tuulia -päivä kokoaa Tampereen yliopiston yläaulaan yli 30 näytteilleasettajaa esittelemään uusimpia opetuksen välineitä ja ideoita. Puolen tunnin välein vaihtuvissa tietoiskuissa kuullaan tarkemmin näyttelyosastolla mukana olevien toimijoiden ideoista ja toteutuksista. ”Somea vai ei? – Tuetut palvelut vs. avoimet ympäristöt” -luento pidetään klo 12-14.

Tervetuloa mukaan to 10.10.2013 klo 10-16 Tampereen yliopistolle!

Näyttelyosasto:

Näyttelyosastolla mukana on esimerkkejä muun muassa oppimispeleistä, kielenopetuksen sovelluksista, lisätyn todellisuuden toteutuksista, 3D-tulostamisesta, robotiikasta ja erilaisista luokkavarustuksista ja laitteista.

 • Uusimmat laitteet, sovellukset ja luokkavarustelut: Aronet, Epson, T-K Team, Tevella Oy, Suomen koulupalvelu Oy, Valopi, Gemilo, T-K Team, IlonaIT, Tevella Oy, Suomen koulupalvelu Oy, Valopi, Hedcom, Sahara
 • IISLab (TTY): Oppimisen analytiikka ja käyttäjädatan visualisointi
 • Research Unit for Languages in Education (RULE, TAY): Monimediaiset simulaatioratkaisut kielenopetukseen
 • 3DM – Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (TRIM, TAY):  Lisätyn todellisuuden sovellukset ja esimerkit
 • Avoimet oppimistilat (TAUCHI, TAY): Kielten ja luonnontieteiden opetuksen ja liikunnallisen pelaamisen sovellukset
 • eVarikko: Tampereen kaupungin hankkeita ja esimerkkejä
 • Kirjastojen ja kustantajien eKirjatori (TAY, TTY, SanomaPro, Otava)
 • e-Oppi.oy: Peda.net – Oppikirja oppimisympäristönä
 • OTE-hanke, PAOK-verkosto, Tampereen eOpimisen klusteri
 • Kestävän tuotannon oppimisympäristö (Kettu) -hanke (TTY)
 • Skillpixels Oy: Vuoden 2013 parhaaksi interaktiiviseksi oppimispeliksi valittu Math Elements
 • Lentävä liitutaulu oy: SmartFeet-pelikonseptit ja pelillinen oppimisympäristö
 • WordDive: Sovellus itsenäiseen kieltenopiskeluun
 • KeepLoop: Muuta kännykkäsi mikroskoopiksi
 • DramaForum oy: Petran planeetta virtuaalimaailma ja online-oppimisympäristö
 • PalonenLABS: 3D-tulostus

Tietoiskut:

Päivän aikana kuullaan puolen tunnin tietoiskuja kahdessa salissa:

LS A3:

 • klo 10.00  Lentävä liitutaulu: Fiksu pää + liikkuvat jalat = SmartFeet – Näin rakennat oman oppimispelin
 • klo 10.30  Skillpixell: Opettamalla oppii parhaiten: Math Elements
 • klo 11.00  Peda.net ja e-Oppi.oy: Poistimme kirjoista paperin. Oppikirja oppimisympäristönä
 • klo 11.30  IlonaIT:  3D-tulostus opetuksessa
 • klo 14.00  WordDive: Merkittäviä parannuksia opiskelijoiden kokonaiskielitaitoon adaptiivisin menetelmin, Case Institut Nordic: suomea aikuisopiskelijoille 2011-2013
 • klo 14.30  KeepLoop: Mobiilimikroskooppi
 • klo 15.00  Mediakoulu: Mediakoulun uutuuksia

LS A4:

 • klo 10 – 11 OTE-hankkeiden helmiä: Math.fi: Uusi tapa opiskella yläkoulun matematiikkaa verkossa, eOps 3.0: Malleja opetussuunnitelman toteuttamiseen
 • klo 11 – 12 PAOK-verkosto: Hankkeen päätössanat ja Vuoden avoin oppimiskulttuuriteko -palkinnon jako

Luento:

Klo 12 – 14 luentosali D10B:ssa pidettävällä luennolla pohditaan oppilaitosten tarjoamien ja ylläpitämien opetusteknologiapalveluiden ja  avoimien, sosiaalisen median palveluiden eroja, etuja ja haasteita. Jere Majava puhuu aiheesta otsikolla ”Somea vai ei? – Tuetut palvelut vs. avoimet ympäristöt”. Luennon lopuksi kuullaan kommettipuheenvuorot kaupungin, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston edustajilta.

Opetuksen uusia tuulia –päivä on maksuton, eikä tilaisuuteen tarvitse ilmoittautua.

Tapahtuman FB-sivu:
http://www.facebook.com/events/139172449604755/
Verkkosivu: http://opetusteknologia.info/opetuksen-uusia-tuulia/
Tapahtuma Twitterissä: #opetuulia

Tapahtuman järjestävät: OTE-hanke, PAOK-verkosto ja Tampereen eOppimisen Klusteri