Aihearkisto: Julkaisut

Uusia julkaisuja

Joanna Kalalahti: Kokemuksia ja opittua lisätyn todellisuuden opetuskäytöstä

Julkaisun tavoitteena on antaa hyvät lähtökohdat ja vinkkejä opetuksellisesti toimivien lisätyn todellisuuden sovellusten toteuttamiseen.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9485-7

Häkkinen & Viteli (toim.): Pilvilinnoja ja palomuureja – tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat. F-SHAPE-projektin satoa

Teos tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia tulevaisuuden oppimisen konseptien kehittämiseen ja vastaa erityisesti työelämän ja aikuiskäyttäjien tarpeisiin.

https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D109.pdf

Mobiilimuksut – Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 3

Mobiilimuksut-raportti tarkastelee 5-, 8-, 11-ja 14-vuotiaiden suomalaislasten mediankäyttöä.

http://www.uta.fi/cmt/index/mobiilimuksut.pdf

Pelaajabarometri 2013 : Mobiilipelaamisen nousu

Nyt neljättä kertaa toteutettu Pelaajabarometri on kyselytutkimus pelaamisen eri muotojen yleisyydestä Suomessa. Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen pelitutkijoiden yhteistyönä syntynyt tutkimus tarjoaa kattavaa ja ajankohtaista tietoa pelaamisen eri muodoista ja pelaamisen suosioon liittyvistä muutostrendeistä.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9425-3

Väitöksiä alalta

Susanna Pöntinen: Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa

Susanna Pöntisen kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa” tarkastettiin 29.11.2013 Itä-Suomen yliopistossa.

Keskeinen päätelmä Susanna Pöntisen väitöstutkimuksessa on se, että luokanopettajaopiskelijat kuuluvat sukupolveen, joka on oppinut käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vapaa-ajallaan, mutta sen käyttö opetuksessa ja oppimisessa herättää edelleen epävarmuutta. Jatkossa opettajankoulutuksessa on tärkeää tarkastella, miten
opiskelijoita voitaisiin rohkaista laajentamaan oppimiseen liittyviä näkemyksiä jo opintojen alussa.

Väitös verkossa (.pdf):
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1293-0/

Lähde: UEF

Arttu Perttula: A Design Framework for Engaging Collective Interaction Applications for  Mobile Devices:? A Dual Process Prototyping Approach.

Arttu Perttulan ohjelmistotekniikan alaan kuuluva väitöskirja ”A Design Framework for Engaging Collective Interaction Applications for Mobile Devices:? A Dual Process Prototyping Approach” tarkastettiin Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin laitoksella 13.12.2013.

Väitöstyössään Perttula kehitti sovelluksen, joka pitää luokkahuoneen metelin oppimiselle suotuisalla tasolla. Käyttäjien yhteistoimintaan perustuvien sovellusten prototyyppien lisäksi väitöstyö tarjoaa apua ja ideoita käyttäjiä innostavien sovellusten suunnitteluun.

Väitös verkossa: http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21920

Lähde: TTY

Terhi Kilamo: Avointen kehittäjäyhteisöjen keskeisiä piirteitä – yhteisön kasvun, yhteistyön ja oppimisen tukeminen

Terhi Kilamon tietotekniikan alaan kuuluva väitöskirja Essential Properties of Open Development Communities – Supporting Growth, Collaboration, and Learning (Avointen kehittäjäyhteisöjen keskeisiä piirteitä – yhteisön kasvun, yhteistyön ja oppimisen tukeminen)
tarkastetaan Tampereen teknillisellä yliopistolla 7.3.2014

Väitöstyössään Terhi Kilamo vertaa kahta erilaista avointa kehittäjäyhteisöä. Toinen yhteisöistä kehittää avointa lähdekoodia, toinen avoimessa oppimisympäristössä oppimissisältöä. Kilamo löytää viisi kehittäjäyhteisöjä yhdistävää keskeistä piirrettä, jotka liittyvät yhteisön toimintaan ja käytäntöihin. Ne ovat yhteisön jäsenet, sen päämäärät, kehitettävä tuote, yhteisön toiminnan käytännöt ja kehitystyössä käytettävä alusta. Jälkimmäiset kaksi mahdollistavat yhteisön kehitystyön.

Väitöstiedote löytyy osoitteesta:
http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/uutiset-ja-tapahtumat/vaitostiedotteet/hyvinvoiva-verkkoyhteiso-on-tuottelias-p063722c2

Lähde: TTY

Uusia julkaisuja alalta

AVO2 –hankkeen uusia julkaisuja:

Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2) -hankkeen osahanke Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (3DM) on paneutunut vuosina 2012−2013 virtuaalimaailmojen ja lisätyn todellisuuden oppimis- ja osallistumiskäyttöön.

Uusimmat hankejulkaisut löytyvät nyt verkosta:

Kohti uusia ulottuvuuksia. Kokemuksia kolmiulotteisista ja mobiileista oppimis- ja osallistumisympäristöistä:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9342-3

Kohti_uusia_ulottuvuuksia. Retki maailmojen rajoille. Avoimen lähdekoodin virtuaalimaailmoja vertailemassa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9340-9

Näe, koe, kuuntele – mediamenetelmiä opettajille:

Näe, koe, kuuntele -julkaisussa mediamenetelmiä työssään kehittäneiden opettajien ryhmä jakaa kokemuksensa lukijalle. Oppaassa nähdään koulu ympäristönä, jossa oppilaiden median käyttötapoja on mahdollista syventää ja laajentaa. Näe koe kuuntele menetelmäkokonaisuus soveltuu niin peruskoulun kuin toisen asteen opettajien, sekä kirjastojen ja sosiaalialan käyttöön.

Lataa teos: http://tarkkaamo.files.wordpress.com/2014/01/mediamenetelmic3a4.pdf

Tekijänoikeuden ABC

Tekijänoikeusjärjestö Kopioston julkaisemasta Tekijänoikeuden ABC -esitteestä on julkaistu päivitetty painos. Esitteitä voi tilata osoitteesta kopiointiluvat(at)kopiosto.fi tai sen voi lukea Kopiraitin sivuilla (www.kopiraitti.fi)

Linkki materiaaliin: http://www.e-julkaisu.fi/kopiraitti/tekijanoikeuden_abc_2014/