Aihearkisto: Ajankohtaista

Syksyn tapahtumia

SETT, 13.-14.09.2018, Helsinki
Kolme kertaa menestyksekkäästi Suomessa järjestetty NetForum vaihtaa nimensä SETT Finlandiksi. Opetusalan johtava teknologiaforum, SETT, tarjoaa osallistujille verkostoitumismahdollisuuksia, inspiroivia puheenvuoroja, käytännönläheisiä ratkaisuja, opetusteknologian viimeisimpiä ratkaisuja, asiantuntijoita ja workshoppeja.
 
Dare to Learn, 18-19.9.2018, Helsinki
Oppimistapahtuma Dare to Learn kokoaa yhteen oppimisesta innostuneita ihmisiä eri aloilta. Se tarjoaa osallistujilleen täysin uudenlaisen, interaktiivisen areenan, jossa rakennetaan yhdessä oppimisen parempaa tulevaisuutta. Osallistumisen ytimessä ovat yksilölliset ja yhteisölliset oppimiskokemukset, joita tuetaan tarinoiden, teknologian ja liikkeen keinoin.
 
Mindtrek-konferenssi, 10.-11.10.2018, Tampere
Mindtrek -konferenssi kokoaa yhteen tutkijoita, alan asiantuntijoita ja ajattelijoita esittelemään töitään koskien uusia teknologioita, mediaa ja digitaalista kulttuuria.

Vaikuta ja vaikutu – Osaamisen uusi taajuus, 25.10.2018, Helsinki
Vaikuta & vaikutu – osaamisen uusi taajuus on tapahtuma, jossa haetaan ratkaisuja ja näkökulmia osaamisen kehittämiseen. Altista itsesi uusille ideoille ja tule pohtimaan keinoja, joilla turvaamme osaamisen myös tulevaisuudessa! Aamupäivällä kuulemme puheenvuoroja eri kanteilta, iltapäivällä jalostamme ajatteluamme ajatuspajoissa.
 
Korkeakoulujen IT-päivät 2018, 6.11. – 7.11.2018, Oulu
IT-päivät 2018 järjestetään tänä vuonna jo 41. kerran. Tällä kertaa järjestysvuorossa on Oulun ammattikorkeakoulu. Kyseessä on opetustoimialan IT-ammattilaisten vuoden tärkein tapahtuma, jossa korkeakoulujen IT-päättäjät ja erityisalojen asiantuntijat ympäri Suomen kokoontuvat yhteen kahdeksi päiväksi.
 
Digioppimisen areena, 27. – 28.11.2018, Jyväskylä
OPH:n areenassa tavoitteena on saada ideoita ja kokemuksia oppimisympäristöjen monipuolistamiseen sekä tieto ja viestintäteknologian pedagogiseen hyödyntämiseen. Teemat: Tieto- ja viestintäteknologia opetuskäytössä, Digioppimisen trendejä, Näkökulmia toimintaympäristön sekä työn muutokseen
 
OEB, 5.-7.12.2018, Berlin
OEB conference is the global, cross-sector conference on technology supported learning and training.
 

Tilaa Klusteri ajankohtaistiedote!

Tampereen eOppimisen klusterin kokoama ajankohtaistiedote ilmestyy kerran kuussa. Tiedotteeseen poimitut ajankohtaiset uutiset, julkaisut, hanke-esittely ja tapahtumat liittyvät mm. digitalisaatioon, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön sekä opetuksen kehittämiseen ja tulevaisuuteen. Tiedotamme myös jäsenorganisaatioidemme, Hermia Oy:n, Poliisiammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen kaupungin, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston, ajankohtaisista aiheista.

Voit liittyä uutiskirjeen tilaaksi täyttämällä tietosi lomakkeelle . Uutiskirjeet julkaistaan myös Klusterin sivuilla ”Uutiskirjeet”-kohdasta.

Vinkkejä uutiskirjeen jutuiksi voi myös laittaa osoitteeseen: eoppimisen.klusteri@uta.fi

Syksyn tapahtumia (päivittyvä lista)

 

Online Educa Berlin, 2.-4.12.2015
Online Educa Berlin is the global, cross-sector conference on technology supported learning and training.

Info: http://www.online-educa.com/

Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi –seminaari, 4.12.2015 Helsinki
Mobiililaitteista on tullut osa lasten arkea ja leikkiä. Oppiminen alkaa varhaisvuosista ja leikin kautta. Esi- ja alkuopetus on keskeisessä ja vastuullisessa roolissa leikillisen ja pelillisen oppimisen edistäjänä. Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi -hankkeen tavoitteena on ollut edistää opetushenkilöstön valmiuksia leikillisen ja pelillisen oppimisen soveltamiseen esi- ja alkuopetuksessa.

Ilmoittautuminen ja ohjelma: http://plchelsinki.fi/test/?page_id=648

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät, 7. – 8.12.2015 Helsinki
Päivien tavoitteena on innostaa ja kannustaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksen ja oppimisen monipuolistamisessa, sekä esitellä uusia tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia pedagogisesta näkökulmasta ja antaa ideoita niiden soveltamiseen omassa opetuksessa ja oppilaitoksessa.

Ohjelma on ladattavissa 16.10.2015 ositteessa: https://oph.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=531&id=755

 

Opetuksen uusia tuulia – ideoita opetusmenetelmien uudistamiseen

Aika: ma 26.10 klo 12.00-15
Paikka: RG202, Rakennustalo, Tampereen teknillinen yliopisto
Ilmoittaudu: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/15531/lomake.html

Pekka Peura on yksilöllisen oppimisen opetusmallin kehittäjä ja Flipped Learning -pioneeri. Luennolla aiheina ovat yksilöllinen oppiminen, oppimisen omistajuus, mastery learning sekä arviointikulttuurin muutos peruskoulussa ja lukiossa. Luennolla kuvaillaan, miksi opetuskulttuurimme on murroksessa ja mihin suuntaan sen on kehittymässä. Konkreettisten esimerkkien avulla kuvaillaan opetuskulttuurimme kehittymistä sekä luokanopettajan näkökulmasta että aineenopettajan näkökulmasta (yläkoulu/lukio).

Johdantoluennon lisäksi tilaisuudessa kuullaan kaksi puheenvuoroa korkeakoulujen opettajilta, jotka ovat uudistaneet opetustaan:

– Lehtori Juho Tiili, Tampereen ammattikorkeakoulu: Fysiikan UFOilua TAMKissa
Tampereen ammattikorkeakoulun fysiikan opiskelua on viime vuosina uudistettu määrätietoisesti yhdistämällä maailmalla käytössä olevia hyviä käytänteitä omilla mausteilla höystäen. Opiskelijoiden omaa toimintaa ja opiskelua aktivoidaan perinteisen luennoinnin väistyessä verkkoon. Lähiopetusaikaa käytetään aktiivisemmin harjoitteluun ja peer-työskentelyyn. Arviointi perustuu merkittävällä osalla opintojakson aikana annettaviin näyttöihin pelkän loppukokeen sijasta. Casessa kerrotaan menetelmästä taustoineen ja sitä käytettäessä kertyneistä kokemuksista ja havainnoista.

– Lehtori Jari Kangas, Tampereen teknillinen yliopisto, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos: Ideoita opetuksen uudistamiseen – käänteinen luokkahuone
Pedagogiset käytänteet, tilaratkaisut ja oppimistyökalut nivoutuvat yhteen tuettaessa opiskelijoiden oppimisprosesseja. Tapausesimerkissä käsitellään kokemuksia Flipped learning – käytänteistä sekä oppimistilan päivittämisestä. Esimerkki liittyy käytännönläheiseen elektroniikan opetukseen, jossa hyödynnetään opiskelijoiden omia laitteita (kannettavat, ohjelmistot) sekä heille lainattuja lisälaitteita (myDAQ datakeräinlaitteet). Opiskelijat valmistautuvat lähiopetukseen verkkomateriaalien sekä lisälaitteilla tehtävien rakentelutehtävien avulla. Lähiopetuksessa opiskelijat työskentelevät pääsääntöisesti vertaisryhmissä. Kurssiarviointi perustuu viikoittaisiin verkko- ja rakentelutehtäviin. Joustavan ja monipuolisen lähiopetuksen mahdollistamiseksi laitosluokka päivitettiin, jotta mm. omien laitteiden ja lisälaitteiden käyttö olisi mahdollisimman vaivatonta ja luokka olisi helposti muunneltavissa eri käyttötilanteisiin.

Luento on maksuton ja avoin kaikille.

Järjestäjä: Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen eOppimisen klusteri
Lisätiedot: Suvi Junes, eoppimisen.klusteri@uta.fi

Syksyn tapahtumia: Päivittyvä lista

ITEC 2010-2014; School in progress, 10.-11.09.2014, Oulu

ITEC kokoontumisessa pääset katsomaan ja kuuntelemaan vuosina 2010-2014 toteutetun yhteiseurooppalaisen opetuksen kehittämishankkeen tuloksia ja käytännön esimerkkejä. iTEC on ollut laajin European Schoolnetin toteuttama opetuksen kehittämishanke, ja siihen osallistui 19 Euroopan maata. Hankkeen parissa tuotettiin opettajien yhteiseurooppalaisena yhteistyönä merkittäviä pedagogisia skenaarioita tulevaisuuden oppimisesta ja oppimaisemista. Kaikille avoimen koulutuksen järjestäjinä toimivat Oulun yliopiston harjoittelukoulu, harjoittelukouluverkosto eNorssi ja Opetushallitus.

Ohjelma ja ilmoittautuminen (29.8. mennessä): http://oppimaisema.fi/index.php?id=349&event_id=144

 

Sosiaalinen media ja opettajan oikeusturva, 16.9.2014, Hämeenlinna

Koulutuksen tarkoituksena on auttaa työssä jaksamisessa ja löytää uusia välineitä sosiaalisen median hallintaan.  Mitkä ovat rehtorin ja opettajan toimivaltuudet oppilaan häiritessä opiskelua sosiaalisen median käytöllä tai missä kulkee sallitun ja kielletyn raja ja milloin kyseessä on viestintäsalaisuuden loukkaus tai tietomurto? Koulutus on maksuton, koulutus toteutetaan osana AVO2 Avoimuudesta Voimaa Oppimisverkostoihin -hanketta. Koulutuksen kohderyhmä: Luokanopettajat, pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat sekä lehtorit (alakoulu, yläkoulu ja toinen aste).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen ( 1.9.2014 mennessä):
http://www.hameenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta?sivu=kurssitiedot&course=1090

 

Verkkoja kokemassa –seminaari, 2.-3.10.2014, Turku

Valtakunnallinen Verkkoja kokemassa -seminaari kokoaa yhteen opettajia, opetuksen kehittäjiä ja muita asiantuntijoita. Esillä on pedagogisia ratkaisuja, työvälineitä ja näihin liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä.

Lisätiedot: https://blogit.utu.fi/verkkojakokemassa/

Konfabulaari-epäkonferenssi – Korkeakoulut ja netti, 21.10.2014, Helsinki

Konfabulaari on Helsingin yliopistossa järjestettävä avoin ja vapaamuotoinen tapahtuma tai ns. epäkonferenssi, jonka teemana on netti ja sosiaalinen media yliopistoissa. Konfabulaari on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille: opettajille, tutkijoille, opiskelijoille, kirjastojen ja hallinnon henkilökunnalle, viestintä- ja tukiyksiköille, tieteellisille julkaisijoille ja korkeakoulujen sidosryhmille sekä tietenkin suurelle yleisölle.Konfabulaarin periaatteena on luoda näkökulmien laaja kirjo tuomalla yhteen akateemisen maailman toimijoita monilta eri aloilta.

Ilmoittaudu ja tule mukaan suunnittelemaan ohjelmaa:
https://wiki.helsinki.fi/display/Konfabulaari/Konfabulaari+2014

 

Oppiminen pelissä – seminaari, 23.10.2014, Helsinki

Oppiminen pelissä – seminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa perus- ja lukio-opetuksessa hyödynnettävistä peleistä ja pelillisistä oppimisympäristöistä. Seminaari kokoaa yhteen opettajia, tutkijoita ja oppimispelien kehittäjiä, sekä muita aiheesta kiinnostuneita kuulemaan tutkimuksista ja oppimispeleistä sekä keskustelemaan peleistä, pelillisyydestä ja leikillisyydestä opetuksessa. Samalla seminaari juhlistaa tuoretta ”Oppiminen pelissä – pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa” toimittamaa kirjaamme. Seminaari on maksuton.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://blogs.helsinki.fi/oppiminenpelissa/

 

Korkeakoulujen valtakunnalliset IT2014-päivät, 4.-5.11.2014, Helsinki

Korkeakoulujen valtakunnallisten IT-päivien tarkoitus on edistää korkeakoulujen tietoteknisiä ja tietohallinnollisia valmiuksia sekä tuoda esiin tulevaisuuden haasteita ja niiden ratkaisuja. Samalla IT-päivät tukevat korkeakoulujen keskinäistä sekä korkeakoulujen ja yritysten välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyön kehittämistä.

Ohjelma ja ilmoittautuminen: http://it2014.fi/

 

Academic Mindtrek, 4.-6.11.2014, Tampere

Vuodesta 1997 lähtien vuosittain järjestetty kansainvälinen digitaalisen median konferenssissa tutustutaan alan uusiin bisnesilmiöihin ja tulevaisuuden trendeihin.

Lisätiedot: https://sites.google.com/site/academicmindtrekconference2014/

 

Vaikuta ja vaikutu –juhlaseminaari,  11.11.2014, Helsinki

Vaikuta ja vaikutu on vuosittain toistuva, TIEKEn Osaamispalveluiden seminaari, jossa paneudutaan ajankohtaisiin asioihin erityisesti tieto- ja viestintätekniikan osaamisen näkökulmasta. Juhlaseminaarissa keskitytään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan osaamisen, oppimisen sekä opettamisen kehittämiseen ja johtamiseen.

Lisätiedot ja ohjelma: http://www.tieke.fi/display/VaikutaVaikutu/Vaikuta+ja+vaikutu

 

Mediakasvatus.nyt 2014, 11.11.2014, Kuopio

Play it again, Savo! Pelit ja pelillistäminen työvälineiksi. Nuorisotyöntekijä, opettaja, kirjastotyöntekijä ja lasten ja nuorten pelikulttuureista kiinnostunut – osallistu pelaamiseen ja pelillistämiseen pureutuvaan Mediakasvatus.nyt 2014-seminaariin Kuopiossa 11.11.2014!

Tapahtuman tarkempi aikataulu, ohjelman sisältökuvaukset ja ilmoittautumisohjeet: http://www.mediakasvatus.fi/mediakasvatusnyt2014

 

Opettajien valtakunnallinen tekijänoikeuspäivä, 25.11.2014, Helsinki

Opettajien valtakunnallisessa tekijänoikeuspäivässä tartutaan ajankohtaisiin opetusteknologian ja tekijänoikeuden kysymyksiin. Asiantuntijoina kuullaan niin opetusalan uudistusten pioneerejä kuin immateriaalioikeuden merkittäviä nimiä. Seminaarissa käsitellään muun muassa opetuksen pilviväylähanketta, sähköisiä ylioppilaskirjoituksia, digitaalisten aineistojen käyttöä sekä verkko-opetusta.

Lisätiedot ja ohjelma: http://www.operight.fi/opettajien-valtakunnallinen-tekijanoikeuspaiva-25112014

 

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014, 8.- 9.12.2014, Helsinki

Päivien tavoitteena on innostaa ja kannustaa hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksen ja oppimisen monipuolistamisessa sekä esitellä uusia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia pedagogisesta näkökulmasta ja antaa ideoita niiden soveltamiseen omassa opetuksessa ja oppilaitoksessa

Lisätiedot ja ohjelma: https://oph.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=531&id=573

Curtis J.Bonk vieraili Tampereella

Professori Curtis J. Bonk vieraili viime viikolla Tampereella EdMedia2014-konferenssissa. Bonk on arvostettu opetusteknologia-alan puhuja, tutkija ja opettaja. Tampereen eOppimisen klusteri sai isännöidä yhden hänen luennoistaan, ja näin tarjota osallistumismahdollisuuden myös konferenssiin osallistumattomille.

Hengästyttävän vauhdikkaalla luennolla parhaat kysymykset ja kommentit palkittiin suklaalla, kirjoilla ja dollareilla, otettiin ryhmäkuvia ja lausuttiin yhteen ääneen ”We All Learn!”. Luennon sanoma oli kuitenkin selvä. Esityksessään ”Learning is Changing: MOOCs, The Open World, and Beyond” Bonk esitteli, kuinka oppiminen on muuttunut ja oppimismahdollisuudet ovat lisääntyneet uusien teknologioiden myötä. Lukuisten esimerkkien kautta Bonk korosti sitä, kuinka suuri vaikutus näillä uusilla mahdollisuuksilla voi olla yksittäisten ihmisten elämään.

Luennon kalvot: http://trainingshare.worldisopen.com/workshop.php#tampere2014

Kirjoja ladattavissa Curtis J. Bonkin kotisivuilla: http://mypage.iu.edu/~cjbonk/
Bonky

Kuva: Taina Repo, Tampereen yliopiston viestintä

Koulutus: Learning is Changing: MOOCs, The Open World, and Beyond

Aika: to 26.6.2014 klo 13-15
Paikka: Tampereen yliopisto, Linna-rakennus, sali  K103, (Kalevantie 5)
Kouluttaja: Professori Curtis J. Bonk,  Indianan yliopisto, USA

Professori Curtis J. Bonk on julkaissut yli 280 artikkelia ja kirjaa eOppimisesta ja on arvostettu  puhuja, joka on pitänyt yli 1200 esitystä opetusteknologioihin ja oppimiseen liittyen.

Tampereen eOppimisen klusterin avoimessa ja maksuttomassa tilaisuudessa hän puhuu oppimisen muutoksesta ja erityisesti MOOCeista (massive open online course).

Luennon kuvaus: Learning is Changing: MOOCs, The Open World, and Beyond

Make no mistake, learning has changed. It is now more collaborative, blended, ubiquitous, massive, informal, open, video-based, and personal. The utopian visions of voice and finger controlled tablet computers, interactive online databases, and on-demand videoconferencing of Apple Computer’s “Knowledge Navigator” video from 1987 are now common today. Fast forward a quarter century. In his book, the “World is Open: How Web Technology is Revolutionizing Education,” Curt Bonk offers an intriguing look at ten technology trends which he calls educational openers. When combined, the first letter of each opener spells the acronym: ”WE-ALL-LEARN.” This model helps make sense of the role of various technologies in open education, including open courseware, open access journals, open educational resources, and open information communities in Wikipedia, Facebook, YouTube, TED, and Twitter. In the midst of this openness, instructors are taking on roles of learning concierges, consultants, curators, and cultivators, instead of credit managers and camp commandants. With such technologies, thousands of organizations and scholars are sharing their course materials, expertise, and teaching ideas globally, thereby expanding learning opportunities and resources even further. But this is only part of the open education story. Open education, in fact, was often laughed at or ignored until the emergence of Massive Open Online Courses (MOOCs) with their tens–or even hundreds–of thousands of learners in a single course. Given the mass success of Stanford courses topping 100,000 each and startups like Udacity and Coursera as well as the announcement of edX (from Harvard and MIT), we can no longer look the other way. Still, many questions about MOOCs and other forms of open education remain. Just how does an instructor keep thousands of students motivated and involved in such a course? And what are the more promising business models? In this talk, Bonk will detail his experiences in teaching a MOOC and offer guidelines for others hoping to create a highly engaging MOOC-based learning environment. He will also map out a set of MOOC business plans, leadership principles and recent news related to MOOCs, and several types of MOOCs.

Ilmoittaudu: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/12351/lomake.html

Lisätiedot:
Suvi Junes, suvi.junes@uta.fi
Tampereen eOppimisen klusteri
http://blogs.uta.fi/eoppiminen/

Koulutus: Tekijänoikeudet opetuksessa

Aika: ke 14.5.2014, klo 12-15
Paikka: Tampeeen ammattikorkeakoulu, auditorio G00-10
Kouluttaja: Ville Oksanen, Turre Legal, Effi ry

Luennolla käydään läpi tekijänoikeuden perusteet ja tämän lisäksi erityinen paino on avoimien materiaalien tuottamisessa ja käytössä.

Koulutus on maksuton.
Ilmoittaudu koulutukseen: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/12350/lomake.html

Koulutuksen järjestää Tampereen eOppimisen klusteri

lisätiedot:
Suvi Junes, suvi.junes@uta.fi
Tampereen eOppimisen klusteri

Opetuksen uusia tuulia esillä 10.10.2013

Tampereen eOppimisen klusteri ja kaupungin OTE-hanke järjestivät viime lokakuussa  ”Opetuksen uusia tuulia -tapahtumapäivän, jonka tavoitteena oli koota yhteen uusimpia välineitä ja innovatiivisia esimerkkejä, joissa tieto- ja viestintätekniikkaa oli hyödynnetty opetuksen tukena. Tarkoituksena oli, että messukävijät, opettajat, opiskelijat, tukihenkilöt ja oppilaitosjohto, pääsisivät itse kokeilemaan ja testaamaan laitteita. Lisäksi tapahtuma esitteli laitteita, jotka ehkä vasta tulevaisuudessa saavuttavat luokkahuoneet (robotiikka, 3D-laitteet).

Viime vuoden tapahtuma saavutti suuren kävijämäärän ja paljon hyvää palautetta niin mukana olleilta hankkeita kuin osallistujiltakin, joten tapahtuma järjestetään tänäkin vuonna, ja jälleen 10.10 2013 Tampereen yliopistolla.

Täällä kuvia viime vuoden messuilta: http://opetusteknologia.info/2012/10/19/kuvia-opetuksen-uusia-tuulia-paivasta/

Tämän vuoden tapahtumaan rakennetaan jälleen messuosasto, joka levittäytyy Tampereen yliopiston päätalon yläaulaan. Osastolla näytteilleasettajat esittelevät uusimpia laitteita ja projektit hankkeitaan. Messuosato on avoinna klo 10-16,  ja mukana ovat tänä vuonna ainakin seuraavat tahot:

  • Yrityksiä: Aronet, Epson, T-K Team, Tevella Oy, Suomen koulupalvelu Oy, Valopi, WordDive, Gemilo

Hankkeita:

  • IISLab (TTY): oppimisen analytiikka ja käyttäjädatan visualisointi;
  • LangPerformLab (TAY): monimediaiset simulaatioratkaisut kielenopetukseen
  • 3DM – Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (TRIM, TAY):  Lisätyn todellisuuden sovellukset ja esimerkit.
  • Avoimet oppimistilat (TAUCHI, TAY): kielten ja luonnontieteiden opetuksen ja liikunnallisen pelaamisen sovellukset
  • eVarikko: Tampereen kaupungin hakkeita ja esimerkkejä

Oppimispelejä:

  • Skillpixels Oy: Vuoden 2013 parhaaksi interaktiiviseksi oppimispeliksi valittu Math Elements
  • Lentävä liitutaulu oy: SmartFeet-pelikonseptit ja pelillinen oppimisympäristö
  • Kirjastojen eKirjakahvila

Messuosaston vieressä pidetään puolen tunnin välein vaihtuvia tietoiskuja. Näyttelyosastolla mukana olevat yritykset ja projektit pitävät esittelyitä uusista laitteista ja niiden käyttötavoista. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK –hankkeen loppuseminaari.

Klo 12-14 pidetään luento, jossa Jere Majava Helsingin yliopistolta kertoo mitä tulee huomioida, kun harkitaan sosiaalisen median hyödyntämistä opetuksessa. Luennolla pohditaan oppilaitosten tarjoamien ja ylläpitämien opetusteknologiapalveluiden ja  avoimien, sosiaalisen median palveluiden eroja, etuja ja haasteita, sekä kuullaan, miten eri palveluiden paremmuutta voidaan arvioida tietoturva ja oppijoiden tietosuoja huomioiden.
Luennon lopuksi kuullaan kommettipuheenvuorot.

Tapahtuma on avoin kaikille, maksuton, eikä tilaisuuteen tarvitse ilmoittautua.

Tutustu tarkentuvaan aikatauluun ja sisältöön tapahtuman sivuilla:
Sivut: http://opetusteknologia.info/opetuksen-uusia-tuulia/
OTE-FB-sivuilla: http://facebook.com/laitteetjaohjelmistot

Tervetuloa kokemaan Opetuksen uusia tuulia!

uusiatuulia13