Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2015

Syksyn tapahtumia (päivittyvä lista)

 

Online Educa Berlin, 2.-4.12.2015
Online Educa Berlin is the global, cross-sector conference on technology supported learning and training.

Info: http://www.online-educa.com/

Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi –seminaari, 4.12.2015 Helsinki
Mobiililaitteista on tullut osa lasten arkea ja leikkiä. Oppiminen alkaa varhaisvuosista ja leikin kautta. Esi- ja alkuopetus on keskeisessä ja vastuullisessa roolissa leikillisen ja pelillisen oppimisen edistäjänä. Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi -hankkeen tavoitteena on ollut edistää opetushenkilöstön valmiuksia leikillisen ja pelillisen oppimisen soveltamiseen esi- ja alkuopetuksessa.

Ilmoittautuminen ja ohjelma: http://plchelsinki.fi/test/?page_id=648

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät, 7. – 8.12.2015 Helsinki
Päivien tavoitteena on innostaa ja kannustaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksen ja oppimisen monipuolistamisessa, sekä esitellä uusia tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia pedagogisesta näkökulmasta ja antaa ideoita niiden soveltamiseen omassa opetuksessa ja oppilaitoksessa.

Ohjelma on ladattavissa 16.10.2015 ositteessa: https://oph.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=531&id=755