Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2015

Opetuksen uusia tuulia – ideoita opetusmenetelmien uudistamiseen

Aika: ma 26.10 klo 12.00-15
Paikka: RG202, Rakennustalo, Tampereen teknillinen yliopisto
Ilmoittaudu: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/15531/lomake.html

Pekka Peura on yksilöllisen oppimisen opetusmallin kehittäjä ja Flipped Learning -pioneeri. Luennolla aiheina ovat yksilöllinen oppiminen, oppimisen omistajuus, mastery learning sekä arviointikulttuurin muutos peruskoulussa ja lukiossa. Luennolla kuvaillaan, miksi opetuskulttuurimme on murroksessa ja mihin suuntaan sen on kehittymässä. Konkreettisten esimerkkien avulla kuvaillaan opetuskulttuurimme kehittymistä sekä luokanopettajan näkökulmasta että aineenopettajan näkökulmasta (yläkoulu/lukio).

Johdantoluennon lisäksi tilaisuudessa kuullaan kaksi puheenvuoroa korkeakoulujen opettajilta, jotka ovat uudistaneet opetustaan:

– Lehtori Juho Tiili, Tampereen ammattikorkeakoulu: Fysiikan UFOilua TAMKissa
Tampereen ammattikorkeakoulun fysiikan opiskelua on viime vuosina uudistettu määrätietoisesti yhdistämällä maailmalla käytössä olevia hyviä käytänteitä omilla mausteilla höystäen. Opiskelijoiden omaa toimintaa ja opiskelua aktivoidaan perinteisen luennoinnin väistyessä verkkoon. Lähiopetusaikaa käytetään aktiivisemmin harjoitteluun ja peer-työskentelyyn. Arviointi perustuu merkittävällä osalla opintojakson aikana annettaviin näyttöihin pelkän loppukokeen sijasta. Casessa kerrotaan menetelmästä taustoineen ja sitä käytettäessä kertyneistä kokemuksista ja havainnoista.

– Lehtori Jari Kangas, Tampereen teknillinen yliopisto, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos: Ideoita opetuksen uudistamiseen – käänteinen luokkahuone
Pedagogiset käytänteet, tilaratkaisut ja oppimistyökalut nivoutuvat yhteen tuettaessa opiskelijoiden oppimisprosesseja. Tapausesimerkissä käsitellään kokemuksia Flipped learning – käytänteistä sekä oppimistilan päivittämisestä. Esimerkki liittyy käytännönläheiseen elektroniikan opetukseen, jossa hyödynnetään opiskelijoiden omia laitteita (kannettavat, ohjelmistot) sekä heille lainattuja lisälaitteita (myDAQ datakeräinlaitteet). Opiskelijat valmistautuvat lähiopetukseen verkkomateriaalien sekä lisälaitteilla tehtävien rakentelutehtävien avulla. Lähiopetuksessa opiskelijat työskentelevät pääsääntöisesti vertaisryhmissä. Kurssiarviointi perustuu viikoittaisiin verkko- ja rakentelutehtäviin. Joustavan ja monipuolisen lähiopetuksen mahdollistamiseksi laitosluokka päivitettiin, jotta mm. omien laitteiden ja lisälaitteiden käyttö olisi mahdollisimman vaivatonta ja luokka olisi helposti muunneltavissa eri käyttötilanteisiin.

Luento on maksuton ja avoin kaikille.

Järjestäjä: Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen eOppimisen klusteri
Lisätiedot: Suvi Junes, eoppimisen.klusteri@uta.fi