Viimeisin näyttely / Latest Exhibition

Korumallisto-näyttely 22.2. – 31.3.2018

EDUn luokanopettajakoulutusohjelman opiskelijat toteuttivat kurssilla parityönä perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisen monimateriaalisen käsityöprosessin (ideointi ja suunnittelu, kokeilu ja tekeminen sekä arviointi ja dokumentointi), jonka lopputuloksena oli suunnitella ja valmistaa korumallisto.

Korunäyttely 1

Tarkoituksena oli ideoida ja suunnitella korumallisto suomalaiselle tai kansainväliselle eettiselle/ekologiselle toimijalle.

Käsityöpedagogisena ideana oli prosessoida suunniteltu korumallisto tekstiilin ja teknisen työn tekniikoilla harmoniseksi kokonaisuudeksi.  Korumallisto koostui neljästä erilaisesta tuotteesta, joista vain yksi (1/opiskelija) konkreettisesti valmistettiin.  Käytännön toteutuksessa käytettiin mm. lasi-, emali-, metalli-, kivi-, akryyli-, puu-, nahka- ja paperimateriaaleja kierrätyksen hengessä. Koko prosessi dokumentoitiin digitaaliseen muotoon kuvin ja sanoin (kuvakollaasi).

Korunäyttely 2

Intensiivisen kurssin tavoitteena oli dialoginen ja itseohjautuva prosessi.

Kurssin opettajina toimivat yliopisto-opettajat Tarja-Kaarina Laamanen ja Kari Kouhia.