Varhaiskasvatuksen juhlavuoden näyttely ”Muuttuva lapsuus, kehittyvä koulutus”, 3.11.2015-11.12.2016

Muuttuva lapsuus, kehittyvä koulutus -näyttely juhlistaa 60-vuotiasta Varhaiskasvatuksen koulutusta Tampereella. Näyttelyssä on esillä kuvaelmia lapsille ominaisista leikeistä ja toiminnasta eri vuosikymmeniltä. Kuvaelmat ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisesti tuottamia.

Lastentarhanopettajakoulutuksen historia nivoutuu tiiviisti ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksiin. Eri aikakausina tulkinnat varhaislapsuudesta, alle kouluikäisten lasten kasvatuksesta ja sitä toteuttavasta ammatillisesta toiminnasta muuttuvat, mikä heijastuu myös ammattilaisilta vaadittavaan koulutukseen.

Tamperelaisen lastentarhanopettajakoulutuksen historiassa hahmottuu kolme selkeää sukupolvea: lastentarhan-, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen sukupolvet. Eri sukupolvien koulutuksessa on havaittavissa eroja muun muassa siinä, millaisena lapsi sekä lapsen ja aikuisen suhde nähdään, millaiselle tiedolle ammatillinen toiminta perustuu, millainen on ammattilaisten ja lasten vanhempien välinen suhde ja millaisille työkentille ammattilaiset koulutetaan.

Koulutus käynnistyi vuonna 1955 säätiöpohjaisena Tampereen lastentarhaseminaarina ja se valtiollistettiin vuonna 1977. Tällöin koulutuksen nimi muuttui Tampereen lastentarhanopettajaopistoksi.

Vuonna 1995 lastentarhanopettajakoulutus siirtyi Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan kasvatustieteiden kandidaattikoulutukseksi. Maisteritason koulutus käynnistyi vuonna 1998 pilottihankkeella. Tällä hetkellä opiskelijat saavat opinto-oikeuden kasvatustieteiden maisterin tutkintoon, mutta lastentarhanopettajankoulutuksessa suoritettu kandidaattitutkinto tuottaa heille kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Lisätietoja näyttelystä lehtori Heli Soiniitty, heli.soiniitty@uta.fi ja lastentarhanopettajien koulutuksesta professori Kirsti Karila, kirsti.karila@uta.fi

Tytto pieni

Kuva1 pieni

Kuva2 pieni

EDU

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *