Korumallisto-näyttely 22.2. – 31.3.2018

EDUn luokanopettajakoulutusohjelman opiskelijat toteuttivat kurssilla parityönä perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisen monimateriaalisen käsityöprosessin (ideointi ja suunnittelu, kokeilu ja tekeminen sekä arviointi ja dokumentointi), jonka lopputuloksena oli suunnitella ja valmistaa korumallisto.

Korunäyttely 1

Tarkoituksena oli ideoida ja suunnitella korumallisto suomalaiselle tai kansainväliselle eettiselle/ekologiselle toimijalle.

Käsityöpedagogisena ideana oli prosessoida suunniteltu korumallisto tekstiilin ja teknisen työn tekniikoilla harmoniseksi kokonaisuudeksi.  Korumallisto koostui neljästä erilaisesta tuotteesta, joista vain yksi (1/opiskelija) konkreettisesti valmistettiin.  Käytännön toteutuksessa käytettiin mm. lasi-, emali-, metalli-, kivi-, akryyli-, puu-, nahka- ja paperimateriaaleja kierrätyksen hengessä. Koko prosessi dokumentoitiin digitaaliseen muotoon kuvin ja sanoin (kuvakollaasi).

Korunäyttely 2

Intensiivisen kurssin tavoitteena oli dialoginen ja itseohjautuva prosessi.

Kurssin opettajina toimivat yliopisto-opettajat Tarja-Kaarina Laamanen ja Kari Kouhia.

”Tapahtui eräässä jaksossa” – Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion kuvataidekurssilaisten töitä 05.12.2017 – 19.01.2018

Norssin lukion näyttelykuva

Edusta-gallerian näyttelyssä kurkistetaan Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiolaisten kuvisarkeen. Mukana on akryylimaalauksia, joiden aiheet kumpuavat opiskelijoiden omasta kuvamaailmasta ja mielikuvituksesta. Lisäksi esillä on suomalaisten merkkihenkilöiden innoittamaa uutta muotoilua pienoismallien muodossa. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tematiikka on päässyt mukaan valoveistoksiin, joissa jäänkaltainen illuusio on luotu talvisen pimeyden keskelle kierrätysmuovilla, kelmulla ja teipillä.

Työt on toteutettu yksilö ja ryhmätöinä piirustuksen ja maalauksen kurssilla sekä arkkitehtuurin, muotoilun ja ympäristötaiteen kurssilla yhden lukion jakson aikana syksyllä 2017.

Lisätiedot: Lukion kuvataiteen opettaja Virve Viita, virve.viita@uta.fi

”Multiple Crossroads of Perspectives”, 28.8.- 29.9.2017

”Multiple Crossroads of Perspectives” on kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimusryhmien ja EDUn galleriatiimin yhdessä rakentama näyttely. Näyttelyn läpileikkaavina käsitteinä ovat kehityksen eri näkökulmat, liikkuvuus, kansainvälisyys, kestävä kehitys, kansalaisuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Siinä korostuu enemmän kokonaisuus kuin yksittäisten tutkimusryhmien esittely.

Näyttelyobjektien keskeisin muoto on ympyrä, joka filosofisen semiotiikan mukaan symboloi äärettömyyden kehää, henkisyyttä, rajattomuutta ja ikuisuutta. Vastaavasti neliön sisään piirretty ympyrä kuvastaa kahden asian pyrkimystä jatkuvaan tasapainoon. Juuri nämä elementit kuvastavat hyvin koko tiedekunnan aktiivista toimintaa. Symbolien viestin lopullinen tulkinta jää kuitenkin katsojalle.

Lisätiedot: Kari Kouhia, Kari.Kouhia@uta.fi, p. 050 318 6997

 “Multiple Crossroads of Perspectives”
Exhibition at the Faculty of Education 28.8. – 29.9.2017”

The exhibition “Multiple Crossroads of Perspectives” was set up in collaboration by the research groups of the Faculty of Education, and the gallery team. The pervading concepts of the exhibition are development from different perspectives, mobility, internationalism, sustainable development, citizenship, equality, and justice. The exhibition emphasizes the research of the faculty as an entity instead of presenting the individual research groups.

The central shape of the exhibition is a circle. According to philosophical semiotics, the circle symbolizes the perimeter of infinity, spirituality, boundlessness, and eternity. Accordingly, a circle inside a square symbolizes the constant strive towards balance between the two elements. These elements fittingly reflect the activities conducted in the Faculty. The interpreting of the symbols, however, is left to the observer.

For more information, contact Kari Kouhia, kari.kouhia@uta.fi

Kuvataiteen opiskelijoiden grafiikkaa: ”Mies joka istutti puita” 24.5. – 30.6.2017

Edusta galleriassa on alkukesän ajan esillä Kasvatustieteiden tiedekunnan kuvakulttuurien opiskelijoiden taidegrafiikkaa. Teoksissa opiskelijat soveltavat kurssilla oppimiaan grafiikan menetelmiä, kuten collagrafiaa, carborundumia, monotypiaa ja kuivaneulaa. Näyttelyn teemana on opiskelijoiden henkilökohtainen suhde ympäristöön: teokset ovat monipuolisia ja tulkinnallisia ekologisia kannanottoja. Oheislukemistona Jean Gionon ”Mies joka istutti puita”.

EDUsta Galleriassa kesällä 2017 kasvatustieteiden tiedekunnan kuvataiteen opiskelijoiden tekemää grafiikkaa ”Mies joka istutti puita” -näyttelyssä.

Töitä seuraavilta opiskelijoilta:

Arponen Jenni , Hyytiäinen Henna , Hämäläinen Liisi , Leskelä Marjaana , Luoma Helmiina, Ohvo Mirella , Priiki Jenny, Ritanen Venla, Hanhiniemi Veera, Silander Maria, Aarnio Matti, Alaspää Sari, Eteläinen Tarja, Forss Ilse, Koskela Ella, Kuparinen Elina, Kyyrönen Elli, Kärki Laura, Mäkitalo Johanna, Niemelä Kaisa, Niemi Anna, Niskanen Maija, Rautanen Pihla, Salovaara Krista, Terho Marleena, Yli-Houhala Emmi

Lisätiedot: Jouko Pullinen, jouko.pullinen@uta.fi, tai  Juha Merta, juha.merta@uta.fi

Uudelleen kerrotut, 22.2. -28.4.2017

Uudelleen kerrotut, 22.2. -28.4.2017

Näyttelyssä on esillä käsityön keinoin uudelleen kerrottuja tarinoita suomalaisen käyttöesinemuotoilun klassikoista. Teokset on toteutettu perusopetuksen opetussuunnitelman hengessä, tekstiilin ja teknisen tekniikoita yhdistellen, kokeilemisen kulttuuria ja moniaistista suunnitteluprosessia korostaen.

Teokset on toteutettu pääosin paritöinä. Tavoitteena oli dialoginen prosessi tekijöiden ja muotoilutuotteen, alkuperäisen tekijän ja tuotteen kontekstin välille. Suunnitteluprosessin ainekset arvottiin. Jokaiselle parille arpoutui yksi muotoilutuote, jonka tekijään ja kontekstiin he perehtyivät. Uudelleen kerronnan aineksina sovellettiin ns. Bonon hattu -metodia, jossa kaikki kirjoittivat arvontalaatikoihin tunnetilan, paikan ja henkilön. Näistä aineksista rakennettiin tulevalle teokselle kehystarina. Lopputuloksena syntyi huikeita uusia tarinoita, joissa matkataan ympäri kaunista planeettaamme kohti uusia kokemuksia, lähtökohtatuotteiden muotoilijoiden hengessä.

Rotkon ympäröimä, Sanna Sainio ja Teemu Salo.

Rotkon ympäröimä, Sanna Sainio ja Teemu Salo.

Jokaisen teoksen taustoista voi lukea tarkemmin Uudelleen kerrotut -näyttelykatalogista .

Osa tekijöistä opiskelee luokanopettajan tutkintoa, osa on maahanmuuttajataustaisille kasvatusalalla työskenteleville suunnatun Kuulumisia -täydennyskoulutuksen opiskelijoita. Opettajina kurssilla olivat Miia Collanus ja Kari Kouhia.

FSD preserves your data and opens it for other researchers, 11.1.-17.2.2017

The first EDUSTA-Gallery exhibition of the year 2017 introduces the Finnish Social Science Data Archive (FSD).

The FSD, situated in Virta-building, provides a single point of access to a wide range of digital research data for learning, teaching and research purposes. All of our basic services are free of charge.

The Aila Data Service provides access to data archived at FSD. Aila contains over 1,260 datasets, the majority of which are quantitative data. Data are available for registered users, according to access conditions set for each dataset.

The FSD is a separate unit of the University of Tampere but provides services to researchers, teachers and students all over Finland as well as abroad. The unit is also actively involved in international cooperation.

FSD Personnel in 2016. Image: Mikko Pajulahti

FSD Personnel in 2016. Image: Mikko Pajulahti

The FSD promotes open access to research data as well as transparency, accumulation and efficient reuse of scientific research.

The Exhibition Opening takes place January 11th 2017 at the main entrance lobby of the Virta-building.

Tietoarkisto avaa ja säilyttää tutkimusaineistosi, 11.1.-17.2.2017

EdUSTA-gallerian vuoden 2017 avaa Tietoarkiston palveluita esittelevä näyttely.

Virta-rakennuksen neljännessä kerroksessa toimiva Tietoarkisto arkistoi ja pitkäaikaissäilyttää sähköisessä muodossa olevia tutkimusaineistoja, tarjoaa aineistoihin liittyvää tietopalvelua ja jakaa aineistoja tieteelliseen tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön. Kaikki Tietoarkiston peruspalvelut ovat maksuttomia.

Tietoarkiston lippulaiva on palveluportaali Aila, jossa on jo yli 1260 arkistoitua tutkimusaineistoa. Suurin osa aineistoista on määrällisiä, mutta laadullisiakin aineistoja on Ailassa jo noin 180. Osa aineistoista on täysin vapaasti ladattavissa. Käyttöehdoiltaan rajattujen aineistojen lataaminen onnistuu rekisteröitymällä.

Tietoarkisto perustettiin Suomen Akatemian aloitteesta Tampereen yliopiston yhteyteen vuonna 1999. Yksikkö palvelee koko Suomea ja tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä. Virta-rakennuksessa Tietoarkisto on toiminut vuodesta 2009 asti.

Tietoarkiston henkilökuntaa vuonna 2016. Kuva: Mikko Pajulahti

Tietoarkiston henkilökuntaa vuonna 2016. Kuva: Mikko Pajulahti

Tietoarkisto edistää tieteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tiedon kumuloitumista ja olemassa olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä.

Näyttelyn avajaiset ovat Virta-rakennuksen ala-aulassa keskiviikkona 11.1.2017.

TERVEISIÄ ACEHISTA! / GREETINGS FROM ACEH! 26.10.2016-9.1.2017

TERVEISIÄ ACEHISTA!

Kasvatustieteiden yksikkö on toteuttanut joulukuusta 2015 alkaen koulutusvientinä opettajankoulutuksen maisteriohjelmaa Acehissa Indonesiassa. Ohjelma on tuonut mukanaan monenlaisia uusia kokemuksia: matkoja maailman toiselle puolelle, kohtaamisia kulttuurien välillä, opetus- ja oppimiskokemuksia intensiiviviikkojen ja etäyhteyksien muodossa.

Hanke on ylittänyt jo puolivälin rajapyykin ja opinnoissa keskitytään tällä hetkellä gradun tekemiseen. Odotamme opiskelijoita saapuvaksi Suomeen kevättalvella 2017 kuukauden pituiselle intensiivijaksolle. Tässä vaiheessa syksyä on mielenkiintoista kurkata, millaisia hetkiä hankkeeseen on mahtunut. Olemme koostaneet pitkin matkaa napatuista kuvista näyttelyn Virta-rakennuksen EDUsta Galleriaan. Näyttelyn avajaiset pidetään keskiviikkona 26.10. klo 12.30 1.kerroksen aulatilassa.

Ryhmäkuva / Group

GREETINGS FROM ACEH!

The University of Tampere School of Education has carried out a Commissioned Master’s Degree Programme in Teacher Education since December 2015 in Aceh, Indonesia. The programme has brought various experiences: travelling to the other side of the world, meeting new cultures, teaching and learning experiences during the weeks of intensive contact teaching and via distance learning.

The programme is already halfway through the schedule. At the moment the students are working with their master’s thesis projects. We are waiting to meet the students in Finland in the spring 2017 as they arrive in Tampere for one month. At this stage of the autumn term it is interesting to have a glimpse of the moments experienced during the programme. We have compiled an exhibition from the photos snapped during the programme in the EDUsta Galleria. The opening of the exhibition is on Wednesday, October 26th at 12.30 in the 1st floor hallway of Virta building.

Sorsalammen tursas, 15.8-4.10.2016

Sorsalammen tursas on luokanopettajaksi opiskelevien Sara Komulaisen, Noona Kujalan ja Anni Mäkelän toteuttama yhteisötaideprojekti Accessible Arts and Culture (ACCAC) WARM UP karnevaaliin 12.8.2016 Tampereen Sorsapuistossa.

Tapahtuman aikana Sorsapuistoon nousi tapahtumavieraiden kanssa yhteistyössä kierrätyskuteesta Sorsalammen Tursas. Tapahtumassa oli myös mahdollisuus kuulla Tursaan tarina. Katso lisää tapahtumasivulta, jossa tarina on myös kuultavissa.

Sorsalammen Tursas

Rainbow Off Place 13.5-30.6.2016

”Instead of asking what are people’s roots, we ought to think about what are their routes, the different points by which they have come to be now; they are, in a sense, the sum of those differences.” Stuart Hall

 

rainbowoffplace

Näyttelyssä oli esillä suomalaisten ja irakilaisten tekstiilikertomuksia heille merkityksellisistä paikoista. Teokset kuvaavat paikkoja moninaisina, moniaistisina, prosessinomaisina ja kerroksellisina. Teokset on tehty Kasvatustieteiden yksikön käsityöilmaisu-kurssilla, joka on osa yksikössä toimivaa Let’s Work Together -toimintaryhmää joka pyrkii etsimään mielekkäitä yhteistyömuotoja yliopiston ja turvapaikanhakijoiden välille. Teoskuvaukset löytyvät Edusta-gallerian verkkosivuilta.

Rainbow Off Place was a collection of textile stories of meaningful places and traces told by Finnish students and Iraqi asylum seekers. The works present place as multiple, multisensory, and layered process. Rainbow Off Place is produced within the Craft Expression course of the School of Education as a part of school’s Let’s Work Together network which organizes activities between University and asylum seekers. The descriptions of the works are on the gallery web page in English and Finnish.

Rainbow off place Exhibition Catalogue