Traditions of information collection and participation in liberal adult education: Finland, Sweden and Denmark in comparison

Summary in English (full article in Finnish):

In recent years, the role of utilizing scientific research in decision making has been an issue and reliable information has been considered as a prerequisite for decision making. The traditions of information collection in the Finnish liberal adult education vary considerably and differ from the practices in Sweden and Denmark. Lack of information hinders the development of liberal adult education in particular.

“Tutkitun tiedon roolia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on viime vuosina pohdittu paljon ja edellytetty päätösten pohjautuvan luotettavaan tietoon. Suomen aikuiskoulutusta koskevat tiedonkeruun tavat ja tradititot ovat erilaisia eri koulutusmuodoissa ja verrattuna Ruotsin ja Tanskan käytäntöihin. Tiedon puute haittaa erityisesti vapaan sivistystyön kehittämistä.”

Artikkelin rinnakkaistallennettu Open Access-versio löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805211721

Teksti on julkaistu Aikuiskasvatus-lehden 1/2018 “puheenvuoro tutkimukseen” -osiossa:

Kuusipalo, P. (2018). Tiedonkeruun traditiot ja osallistuminen vapaan sivistystyön opintoihin Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Aikuiskasvatus 38(1), 46-54