Tulokset

1) ”Yhden arvosta useamman hyödyksi!”: arvontuottamisen yhteiskunnalliset edut

2)Älyllinen ristipölytys!” Toimialojen oppiminen ja hyötyminen toisistaan

3) ”eArvosta €-arvoa!” Liiketoimintahyödyt digitaalisessa arvonmuodostuksessa.

Hankkeessa tuetaan toimialojen välistä oppimista (ristipölytys) sekä hyötyjen siirtymistä (yliläikkyminen) yritysten ja yhteiskunnan kesken.

ylilaikkyminenristipolytys

 

Yliläikkyminen: hyötyjen siirtyminen yritysten ja yhteiskunnan välillä, yhteiskunnallisen arvon tuottaminen

 

 

 

 

Ristipölytys: mahdollisuudet toimialojen väliseen oppimiseen, uuden arvon löytäminen