eArvonluonti

Kolme avausta uuteen arvonluontiin

SANAPILVI3

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään digitaalisiin palveluihin liittyvää arvonmuodostusta puhtaan teknologian (cleantech) toimialalla, terveyspalveluissa sekä mediasektorilla. Tarkastelun kohteena ovat arvonluonnin mekanismit digitalisoituneissa ja kompleksisesti verkottuneissa toimintaympäristöissä. Hankkeessa lisätään ymmärrystä uudenlaisissa arvoverkoissa syntyvistä liiketoimintamahdollisuuksista.


Arvonluonti muuttuu – oletko valmis?
 

Organisaatioiden toimintaympäristöt ja työn tekemisen tavat ovat digitalisaation myötä voimakkaassa muutoksessa. Muutosten myötä myös organisaatioiden arvonluonnin periaatteet ja käytännöt muuttuvat. Esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden arvo syntyy yhä useammin yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa virtuaalisesti ja hajautetusti digitaalisilla alustoilla. Tämä voi herättää organisaatiossa samaan aikaan sekä hämmennystä että kutkuttavaa kiinnostusta: miten meidän pitäisi reagoida muutoksiin ja miten totuttuja arvonluonnin tapoja voitaisiin korvata ja rikastaa?

Askelia uuteen arvonluontiin -opas tarjoaa ideoita, oivalluksia ja välineitä oman organisaatiosi arvonluonnin kehittämiseen. Oppaan avulla voit arvioida oman organisaatiosi arvonluontia ja ymmärrät uuden ja monipuolisen arvonluonnin tapoja. Oppaaseen on koottu käytännön esimerkkejä siitä, miten organisaatiot eri toimialoilta voivat oppia toisiltaan ja miten omassa toiminnassa voidaan tuottaa yhteiskunnallista hyötyä. Oppaan avulla voit hahmottaa, miten organisaatiosi voi menestyä digitaalisessa arvonluonnissa, ja miten pystytte ennakoimaan digiajan arvonluonnin haavoittuvuuksia ja arvon tuhoutumista.

Opas julkistettiin käyttöön 29.11.2017 webinaarissa, jossa eri toimialoja edustavat yritykset avasivat omia arvonluonnin menetystekijöitään ja kehittämisen kohteitaan.

Askelia uuteen arvonluontiin -opas on tuotettu kolmivuotisessa eArvonluonti-hankkeessa (2015-2017), jossa tutkittiin ja kehitettiin digitaalista arvonmuodostusta puhtaan teknologian (cleantech) toimialalla, terveyspalveluissa sekä mediasektorilla.

Tutkimuksen ja kehittämisprojektien avulla tuotimme uutta tietoa arvoverkostoissa syntyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. eArvonluontia toteutettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Hanketta on rahoittanut Tekes.

Lisätietoja: johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos, puh. +358 30 474 2613 ja professori Jan-Erik Johanson, Tampereen yliopisto, puh.+358 50 318 5960