Ammattilaisuus digimurroksessa

Digitalisaatio muuttaa kansalaisen ja ammattilaisen välistä suhdetta. Tätä muutosta Jaana Savolainen ennakoi osuvasti Helsingin Sanomien kolumnissaan 6.4.2017: “Kohta hoidan itse itseni tekoälyn avulla. Tulevaisuudessa lääkäri voi olla valmentaja, jonka tärkein tehtävä on motivoida ihmistä terveellisiin elämäntapoihin”.

”Älypalvelut” mahdollistavat asetelman, jossa käyttäjä palvelee itse itseään sähköisten alustojen ja ammattilaisten ohjaamana. Palvelu-, jakelu- ja työprosessit organisoituvat uudelleen. Ammattilaisten rooli ja tehtävät muuttuvat niin asiantuntijatehtävissä kuin tukipalveluissa. Rutiinitehtäviä katoaa, mutta samalla teknologian kumppaniksi syntyy uusia työtehtäviä. Teknologian ja työn palvelullistamisesta on tullut uusi trendi. Perinteisten teknologian kehittäjien ja käyttöönottajien roolien lisäksi tarvitaan palvelujen löydettävyyden, tavoitettavuuden ja tunnekokemuksen tekijöitä. Keitä nämä uuden digimurroksen tekijät ovat, miten ja missä he työskentelevät?

Digimurroksen lisäksi organisaatioiden toiminta- ja ajattelutapoja läpileikkaa laajempi arvonmuodostuksen murros. Lähtökohtana on, että palvelun arvo muodostuu käytössä ja käytännöissä: asiakkaan, kansalaisen, ammattilaisten ja palveluja tuottavan organisaation vuorovaikutuksessa (’value co-creation’). Toteutuakseen tämä uudenlainen arvon luominen edellyttää erilaisten rajapintojen, toimintaympäristön ja organisaatiokulttuurien aiempaa parempaa ymmärtämistä ja yhteenliittämistä sekä erilaisten toimijoiden osallistu(/a)mista.

Miten perinteiseen yksisuuntaiseen tuottamiseen suuntautuneet organisaatiot käytännössä muovaavat itsestään uudenlaisia vuorovaikutukseen nojaavia arvonluojia? Digimurros ja arvonmuodostuksen murros yhdessä merkitsevät laaja-alaisia muutoksia työn tekemiselle ja osaamisvaatimuksille; siihen, miten työ organisoidaan, miten osaamista uudistetaan ja ylläpidetään. Millaisesta osaamisesta ja keistä osaajista muodostuu tulevaisuudessa uusi työmarkkinoiden eliitti? Entä mitä tapahtuu niille, jotka eivät pysty muovaamaan itsestään ‘digilukutaitoisia’ tai ‘arvonluomistaitoisia’?

Työelämän tutkimuspäivillä (2.-3.11.2017) pohditaan työn muutosta ja digitalisoitumista.

Ammattilaisuus digimurroksessa työryhmän teemoja ovat:

  • Mitä on uusi digiajan ammattilaisuus ja asiantuntijuus, ja miten/missä se tulee näkyväksi?
  • Mitä muutokset tarkoittavat ammattilaisten osaamiselle, asiantuntijuudelle tai organisaatioiden johtamiselle?
  • Millaisilla käsitteillä ja tutkimusmetodeilla tätä ammattilaisuutta tulisi lähestyä?
  • Miten koulutus pystyy vastaamaan digiajan ammatillisen kehittämisen tarpeisiin?
  • Miten ammattilaiset itse luovat ja rakentavat osaamistaan ja uutta työn tekemisen tapaansa digimurroksessa?
  • Mitä uudet digitaalisaation muodot ovat, jotka parantavat ammattilaisten työtä ja siten lisäävät arvoa?
  • Mitä uudet arvon yhteiskehittämisen tavat ovat?
  • Miten/millä edellytyksillä organisaatiot suuntaavat ammattilaistensa osaamista, kun osa työstä katoaa ja uutta syntyy?

Tervetuloa työryhmäämme!

Anna Kork ja Sari Käpykangas