Yhden arvosta useamman hyödyksi!

Arvontuottamisen yhteiskunnalliset edut

Digitaalisten palvelukokokonaisuuksien, sähköisten tietomassojen (big data) ja käytännön digi-sovellusten hyödyntäminen tuottaa yrityksille uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja uutta toiminnallista arvoa. Digitalisaation tuottama arvo ei pelkästään koske yrityksiä vaan hyödyt läikkyvät yritys- ja yksilöasiakkaiden kautta koko yhteiskunnan hyväksi. Esimerkiksi terveydenhuolto- ja energia-aloilla arvonluonnilla voidaan tuottaa kestävän kehityksen tai oikeudenmukaisuuden arvoja.