eArvosta €-arvoa!

Liiketoimintahyödyt digitaalisessa arvonmuodostuksessa.

Arvonmuodostuksen murroksessa yritykset joutuvat etsimään uusia tapoja asiakkaiden ja kumppaneiden etsintään ja yhteistoimintaan. Hanke tuottaa yrityksille tietoa uudenlaisista arvonluonnin tavoista, joiden avulla asiakkaiden tarpeet voidaan ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon. Palveluntarjoajasta voi tulla osa asiakkaansa arvoverkkoa tai toimialojen väliset uudet arvoverkostot voivat synnyttää hedelmällistä yhteistyötä ja palveluinnovaatioita. Digitaalisuus ja asiakkaan kytkeminen kiinteämmin yritysten arvon luonnin keskiöön voi tehostaa toimintaa, parantaa dialogia ja nopeuttaa reagointia asiakkaan tarpeisiin.