Älyllinen ristipölytys!

Toimialojen oppiminen ja hyötyminen toisistaan

Kehittämishankkeen avulla yritykset voivat oppia toistensa arvoketjuista ja arvonluonnin tavoista niin, että uusi tietämys asiakkaan tarpeisiin vastaamisen tavoista hyödyttää liiketoimintaprosesseja ja toiminnan johtamista sekä parantaa tuloksellisuutta. Yritykset saavat arvokasta vertaistietoa oman liiketoimintansa uudelleen suuntaamiseksi.