Tag Archives: Yleinen

Four Career workshops coming during March and April

Welcome to the Career workshops during Spring 2019!  Four themes: Know how to show your knowhow (26.3.), Where are the jobs? (29.3.), The application letter and CV (9.4.) and The job interview (11.4.). All workshops are held at 13.00-16.00. In this … Lue loppuun

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin on perustettu helmikuussa 2019. Foorumin tehtävänä on edistää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien yhteistyötä. Foorumin tehtävän on myös seurata varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämistä ja muutosprosesseja sekä kansallista ja kansainvälistä koulutustutkimusta. Lisäksi foorumin tehtävänä on tukea varhaiskasvatuslain toimeenpanoa ja edistää … Lue loppuun

Migration or Modernization as a problem

Jyrki Käkönen approaches migration as systemic problem and reflects it as challenge for liberal values. Rise of populism in the EU member states and president Trump’s policy in the USA…

Puheviestintä osana uutta Tampereen yliopistoa

Vuoden 2019 alusta lähtien Tampereen yliopisto on virallisesti osa uutta Tampereen korkeakouluyhteisöä, johon kuuluu lisäksi Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Yhteishaun lähestyessä muutos saattaa hämmentää puheviestintään hakijoita, joten tässäpä tietoisku muutoksien vaikutuksista puheviestintään. Puheviestintä on nyt osa suurta informaatiotieteiden … Lue loppuun

Mentorointi mahdollisuutena varhaiskasvatuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kärkihankkeen – Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa –ensimmäisessä täydennyskoulutusosiossa varhaiskasvatuksen opettajat pätevöityivät mentoreiksi varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön. Lisäksi koulutus on antanut valmiudet varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppimisen mentoriksi. Varhaiskasvatuksen muuttuvissa työoloissa vertaistuen merkitys on tunnistettu. Kärkihankkeessa koulutetut mentorit kehittävät ja vievät … Lue loppuun

Four tips you can’t miss at the workplace!

We are group of 20 students from Tampere University. During Constructive Talk at Work course we have produced a guide for solutions in various conflict situations at work as a group project. In the guide there is a story about … Continue reading

Hoitotiede osana näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa

Eikö olisi mahtavaa, jos kaikki sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäjät saisivat näyttöön perustuvaa hoitoa ja ohjausta riippumatta siitä, missä he maantieteellisesti sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät? Tämä on tavoitetila näyttöön perustuvalle terveydenhuollolle…

Somevuorovaikutuksen neljä perustaitoa: Kerro, kuuntele, rakenna yhteisymmärrystä ja väittele

Vuorovaikutuksessa viestintätaidot ovat tärkeämpiä kuin teknologian hallinta – myös somessa. Listasin neljä keskeistä taitoa, jotka sosiaalisen median vuorovaikutuksessa ovat erityisen tärkeitä. Kaikki lähtee siitä, että haluaa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Vuorovaikutuksen näkökulmasta sosiaalinen media ei ole muusta elämästä erillinen saareke. Lähtökohta on, että on halukas olemaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Paljon somessa näkee myös yksisuuntaista viestintää, … Jatka lukemista Somevuorovaikutuksen neljä perustaitoa: Kerro, kuuntele, rakenna yhteisymmärrystä ja väittele

Työn menetys 45–60-vuotiaana on shokki – miten siinä käy lopulta?

Arja Kurvinen, Arja Jolkkonen, Pertti Koistinen, Liudmila Lipiäinen, Tapio Nummi ja Pekka Virtanen Yhteiskunnallista keskustelua hallitsevat stereotyyppiset käsitykset ikääntyvien ihmisten työllistymismahdollisuuksista. Yhden käsityksen mukaan jo 45-vuotias on liian vanha kilpailemaan työpaikoista. Toisaalta varsinkin poliittisessa keskustelussa tunnutaan uskovan, että työllistyminen on vain tahdon asia, ja samalla sivuutetaan ne rakenteelliset tekijät, jotka ylläpitävät ja uusintavat työmarkkinoiden sisäisiä […]

Työelämässä on hallittava yhä monipuolisempia viestintätaitoja

Nykyisin viestintäosaaminen on yhä useammassa työtehtävässä osa ammattitaitoa. Viestinnän merkitys kasvaa yhteiskunnan eri tasoilla jatkuvasti. Tämän seurauksena myös eri ammateissa on hallittava yhä monipuolisempia viestintätaitoja. Nykyisin viestintäosaaminen on yhä useammassa työtehtävässä osa ammattitaitoa. Turun Akatemian perustamisesta asti pappiskoulutukseen on kuulunut retoriikan koulutusta. Samoin opettajan ammatti on katsottu perinteisesti sellaiseksi, jossa viestintätaidoilla on keskeinen merkitys. Etenkin … Jatka lukemista Työelämässä on hallittava yhä monipuolisempia viestintätaitoja