Tag Archives: Yhteiskunnan uudistaja

Peruskoulu kehittyy tuunaamalla

Suomalaista koulujärjestelmää ei kannata räjäyttää, vaikka Pisa-tulokset välillä notkahtavatkin. Tutkija Tiina Soini-Ikosen mukaan koulu kehittyy tuunaamalla kokeilujen ja säätämisen kautta siten, että arjen toimintakyky säilyy. – Ei koulu valmis ole, mutta ei se tarvitse hypetystä, että räjäytetään kaikki ja pistetään kaikki uusiksi, sanoo tutkimusjohtaja, dosentti Tiina Soini-Ikonen Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksiköstä. Soini-Ikonen on yksi johtajista […]

Journalisteja ei voi kouluttaa suljetuin ovin

Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksessa pohditaan sitä, mitä journalismi voi olla tulevaisuudessa. Journalistisen työn opit pääsevät käytäntöön toista opiskeluvuotta seuraavassa harjoittelussa, joka valmentaa kriittisen ja harkitsevan journalismin tekemiseen. Viestinnän, median ja teatterin yksiköstä lähtee vuosittain noin viisikymmentä opiskelijaa harjoitteluun. Harjoittelusta saatavaa tietoa hyödynnetään myöhemmin myös käytännön kursseilla, joilla työkokemusta hankkineet opiskelijat työskentelevät harjoitustoimituksessa vasta-alkajien pomoina. Opiskelijakyselyn mukaan […]

Peruskoulu kehittyy tuunaamalla

Suomalaista koulujärjestelmää ei kannata räjäyttää, vaikka Pisa-tulokset välillä notkahtavatkin. Tutkija Tiina Soini-Ikosen mukaan koulu kehittyy tuunaamalla kokeilujen ja säätämisen kautta siten, että arjen toimintakyky säilyy.

Read more ›

Journalisteja ei voi kouluttaa suljetuin ovin

Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksessa pohditaan sitä, mitä journalismi voi olla tulevaisuudessa. Journalistisen työn opit pääsevät käytäntöön toista opiskeluvuotta seuraavassa harjoittelussa, joka valmentaa kriittisen ja harkitsevan journalismin

Read more ›

Lahjoitus yhteiskuntatieteiden tulevaisuudelle

Osuuskunta Tradeka lahjoitti 30 000 euroa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteille. -Olemme kokeneet, että yliopistojen nykyinen rahoitusjärjestelmä – ja erityisesti ulkopuolisen rahoituksen kasvava merkitys sen osana –

Read more ›

Kuntarahoitukselta tukea Johtamiskorkeakoululle

Tampereen yliopisto on ainoa yliopisto, joka kouluttaa suoraan Kuntarahoituksen asiakaskuntaan tulevia päätöksentekijöitä. – Maailma rahoituspuolella on muuttunut melko monimutkaiseksi, ja sen vuoksi rahoituksen opetusta täytyy

Read more ›

Suomen suosituin monialayliopisto

Jo useana vuonna Tampereen yliopisto on ollut suosituin monialayliopisto, kun sitä mitataan ensisijaiset hakijat per aloituspaikat suhdeluvulla. Kevään 2015 yhteishaussa Tampereen yliopistoon haki 14 644 hakijaa

Read more ›

Tampereen kaupunki tukee mediakasvatusta

Tampereen kaupunki on päättänyt jatkaa tukeaan mediakasvatuksen professuurille. Tuki kuluvalle vuodelle on 40 000 euroa, eli yhtä paljon kuin viime vuonna, jolloin kaupunki ensi kertaa

Read more ›

Syrjäytymisen ehkäisyä aikuiskoulutuksella

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö on saanut 2,5 miljoonan euron tutkimusrahoituksen EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta. Helmikuussa 2016 alkavassa EduMAP-hankkeessa tutkitaan aikuiskasvatuksen roolia syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten

Read more ›

-20 astetta, sähkön kulutushuippu – onko muuta tehtävissä kuin lisätä sähkön tuotantoa?

EL-TRAN-hankkeen tehtävänä on ehdottaa kuka tekee mitä, jotta vähästä saadaan enemmän. Hanke edistää siirtymää kohti resurssitehokkaampaa ja ilmastoneutraalimpaa sähköenergiajärjestelmää. Professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta esitteli

Read more ›