Tag Archives: Uutisia

Ruotsalaiselta vakuutusyhtiöltä yli miljoona euroa aluekehityksen tutkimukseen

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 7.9.2017 Ruotsalais-suomalais-norjalainen tutkimusryhmä aloittaa pohjoismaisten alueiden kehitykseen pitkällä aikavälillä vaikuttavien tekijöiden analysoinnin. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa, miksi jotkin alueet kehittyvät selkeästi muita paremmin toisten taas menestyessä huonommin suhteellisen samanlaisista rakenteista huolimatta. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten alueiden erilaiset tarpeet olisi mahdollista ottaa nykyistä paremmin huomioon kehittämistoiminnassa. – Yhdistämme yhtäältä rakenteellisia […]

Kolehmainen innovaatioseteleistä

Koko seutu hyötyy innovaatiosetelistä (Tampereen seudun vetovoima)

Vihreän talouden tutkimukseen 2,1 miljoonaa euroa pohjoismaisilta tiederahoittajilta

Pohjoismaisten yliopistojen tutkijat alkavat analysoida vihreän talouden kasvua tukevia ja haittaavia tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on myös tunnistaa kehittämisstrategiat, jotka ottavat nykyistä paremmin huomioon erilaiset olosuhteet. Pohjoismaiset tiederahoittajat ovat myöntäneet pohjoismaiselle tutkimuskonsortiolle tarkoitukseen 2,1 miljoonan euron rahoituksen. Inhimillisen pääoman ja teollisuuden erikoistumiseen tähtäävien innovaatioiden merkitys talouden vihertymisessä selvitetään tilastollisen analyysin avulla. Analyysi koskee kaikkia Pohjoismaita Islantia […]