Tag Archives: Uutisia

Tehtävä Etelä-Pohjanmaalla

Alueellisen kehittämisen tutkimusryhmä Senten ja eteläpohjalaisen yliopistotoiminnan polut ovat kietoutuneet yhteen jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Sente oli aikanaan ideoimassa ja kehittämässä EPANET-tutkimusverkostoa, josta on muodostunut Etelä-Po…

Uusi julkaisu alue- ja paikallishallinnon uudistamisen tavasta ja tulevaisuudesta

Kyösti, A., Parkkinen, J., Kolehmainen, J. & Koivisto, J. (toim.) (2019) Reformeista evoluutioon? Alue- ja paikallishallinnon uudistamisen tapa ja tulevaisuus. Acta 274. Suomen kuntaliitto & Tampereen yliopisto; Helsinki.

Seminaari tulevaisuudentutkimuksesta 27.9

Kiinnostaako tulevaisuudentutkimus? Tule mukaan keskusteluun 27.9. Lisätietoa täältä.      

Arvio Mikko Weckrothin (HY) väitöskirjasta

Sotarauta, M. (2018). Objektiivista ja subjektiivista hyvinvointia mittaamassa. Alue Ja Ympäristö, 47(1), 110-111.

Onko kaupungeista alustatalouden toimijoiksi, kysyy Jari Kolehmainen

Kolehmainen pohtii kaupunkien ja alustatalouden suhdetta MDI:n blogissa

Kaupunkien aikakausi

Helsingin kaupungin kaupunkisymposiumin julkaisussa pieni juttu kehityspoluista ja mahdollisuuksien tiloista: Mahdollisuuksien tilat, kehityspolut ja kaupunkien kehittäminen (s. 92-96)

Miltä epäselvyys ja sen hallinta näyttivät 1996

Vanha opus on nyt myös digitaalisessa muodossa Sotarauta, M, 1996. Kohti epäselvyyden hallintaa: Pehmeä strategia 2000-luvun alun suunnittelun lähtökohtana. Acta Futura Fennica No 6. Finnpublishers. Jyväskylä.

Uusi julkaisu

Kyösti, A., Airaksinen, J., Parkkinen, J. & Kolehmainen, J. 2018. Legitimiteetti, arvot ja kapasiteetti: Rajapintojen hallinta kaupunkiseutujen ja uusien maakuntien välillä. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu; Tampere.

Tampereen yliopisto pääsi pienten supertähtien maailmanlistalle

Onko Tampereen yliopisto huippusellainen vai keskitasoa maailman n. 17000 yliopiston joukossa? Markku Sotarauta ja Seppo Parkkila selventävät hämmentäviä ranking-sijoituksia.

Uusi julkaisu

Suvinen, N., M. Sotarauta. (2017) Osaamisen ja teknologian siirtäjistä maailmanparantajiksi: Yliopistojen ja muiden korkeakoulujen uudet roolit etsinnässä. Teoksessa Varamäki, Elina ym. (toim.) Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 25 vuotta. 28-43. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 26. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu.