Tag Archives: Uutisia

Uusi julkaisu alue- ja paikallishallinnon uudistamisen tavasta ja tulevaisuudesta

Kyösti, A., Parkkinen, J., Kolehmainen, J. & Koivisto, J. (toim.) (2019) Reformeista evoluutioon? Alue- ja paikallishallinnon uudistamisen tapa ja tulevaisuus. Acta 274. Suomen kuntaliitto & Tampereen yliopisto; Helsinki.

Seminaari tulevaisuudentutkimuksesta 27.9

Kiinnostaako tulevaisuudentutkimus? Tule mukaan keskusteluun 27.9. Lisätietoa täältä.      

Arvio Mikko Weckrothin (HY) väitöskirjasta

Sotarauta, M. (2018). Objektiivista ja subjektiivista hyvinvointia mittaamassa. Alue Ja Ympäristö, 47(1), 110-111.

Onko kaupungeista alustatalouden toimijoiksi, kysyy Jari Kolehmainen

Kolehmainen pohtii kaupunkien ja alustatalouden suhdetta MDI:n blogissa

Kaupunkien aikakausi

Helsingin kaupungin kaupunkisymposiumin julkaisussa pieni juttu kehityspoluista ja mahdollisuuksien tiloista: Mahdollisuuksien tilat, kehityspolut ja kaupunkien kehittäminen (s. 92-96)

Miltä epäselvyys ja sen hallinta näyttivät 1996

Vanha opus on nyt myös digitaalisessa muodossa Sotarauta, M, 1996. Kohti epäselvyyden hallintaa: Pehmeä strategia 2000-luvun alun suunnittelun lähtökohtana. Acta Futura Fennica No 6. Finnpublishers. Jyväskylä.

Uusi julkaisu

Kyösti, A., Airaksinen, J., Parkkinen, J. & Kolehmainen, J. 2018. Legitimiteetti, arvot ja kapasiteetti: Rajapintojen hallinta kaupunkiseutujen ja uusien maakuntien välillä. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu; Tampere.

Tampereen yliopisto pääsi pienten supertähtien maailmanlistalle

Onko Tampereen yliopisto huippusellainen vai keskitasoa maailman n. 17000 yliopiston joukossa? Markku Sotarauta ja Seppo Parkkila selventävät hämmentäviä ranking-sijoituksia.

Uusi julkaisu

Suvinen, N., M. Sotarauta. (2017) Osaamisen ja teknologian siirtäjistä maailmanparantajiksi: Yliopistojen ja muiden korkeakoulujen uudet roolit etsinnässä. Teoksessa Varamäki, Elina ym. (toim.) Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 25 vuotta. 28-43. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 26. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Ruotsalaiselta vakuutusyhtiöltä yli miljoona euroa aluekehityksen tutkimukseen

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 7.9.2017 Ruotsalais-suomalais-norjalainen tutkimusryhmä aloittaa pohjoismaisten alueiden kehitykseen pitkällä aikavälillä vaikuttavien tekijöiden analysoinnin. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa, miksi jotkin alueet kehittyvät selkeästi muita paremmin toisten taas menestyessä huonommin suhteellisen samanlaisista rakenteista huolimatta. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten alueiden erilaiset tarpeet olisi mahdollista ottaa nykyistä paremmin huomioon kehittämistoiminnassa. – Yhdistämme yhtäältä rakenteellisia […]