Tag Archives: Uusia julkaisuja

Tehtävä Etelä-Pohjanmaalla

Alueellisen kehittämisen tutkimusryhmä Senten ja eteläpohjalaisen yliopistotoiminnan polut ovat kietoutuneet yhteen jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Sente oli aikanaan ideoimassa ja kehittämässä EPANET-tutkimusverkostoa, josta on muodostunut Etelä-Po…

Uusi julkaisu alue- ja paikallishallinnon uudistamisen tavasta ja tulevaisuudesta

Kyösti, A., Parkkinen, J., Kolehmainen, J. & Koivisto, J. (toim.) (2019) Reformeista evoluutioon? Alue- ja paikallishallinnon uudistamisen tapa ja tulevaisuus. Acta 274. Suomen kuntaliitto & Tampereen yliopisto; Helsinki.

Arvio Mikko Weckrothin (HY) väitöskirjasta

Sotarauta, M. (2018). Objektiivista ja subjektiivista hyvinvointia mittaamassa. Alue Ja Ympäristö, 47(1), 110-111.

Alustatalous haastaa pankit

Sotarauta, M., Hyrskyluoto, J., Rosenlund, M. & Vilpponen, J. 2018. Alustatalouden haaste ja pankkien tulevaisuus (The challenge of the platform economy and the future of banks). Teoksessa Mähönen J., Pölönen P. & Vahtera, V. (toim.) Juhlajulkaisu Risto Nuolimaa 1948 – 2/6 – 2018. 305-318. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja C-sarja 42. Suomalainen lakimiesyhdistys; Helsinki.

Kaupunkien aikakausi

Helsingin kaupungin kaupunkisymposiumin julkaisussa pieni juttu kehityspoluista ja mahdollisuuksien tiloista: Mahdollisuuksien tilat, kehityspolut ja kaupunkien kehittäminen (s. 92-96)

Uusi julkaisu

Kyösti, A., Airaksinen, J., Parkkinen, J. & Kolehmainen, J. 2018. Legitimiteetti, arvot ja kapasiteetti: Rajapintojen hallinta kaupunkiseutujen ja uusien maakuntien välillä. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu; Tampere.

Uusi julkaisu

Jurmu, L. 2017. Tiedon ja asiantuntijuuden hyödyntäminen Oulun monikuntaliitoksen valmistelussa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2/2017. s. 7-25. Kunnallistieteen yhdistys ry.

Uusi julkaisu

Suvinen, N., M. Sotarauta. (2017) Osaamisen ja teknologian siirtäjistä maailmanparantajiksi: Yliopistojen ja muiden korkeakoulujen uudet roolit etsinnässä. Teoksessa Varamäki, Elina ym. (toim.) Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 25 vuotta. 28-43. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 26. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Uusi työpaperi

Sotarauta, M., Suvinen, N. & Goddard, J. 2017. Yliopistoistako maailmanparantajia? Sente työraportteja 38/2017. Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto; Tampere.

Uusi julkaisu

Olli Ruokolainen & Jari Kolehmainen. 2017. Kaupunkikehittämistä kilpailulla? Tapaus Fiksu assa Seinäjoella. Sente työraporttteja 37/2017. Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto: Tampere.