Tag Archives: university

On remote education: tech tips

The global coronavirus epidemic has already caused deaths, suffering and cancellations (e.g. those of our DiGRA 2020 conference, and the Immersive Experiences seminar), but there are still luckily many things that go on in our daily academic lives, albeit often in somewhat reorganised manner. In schools and universities, the move into remote education is particularly … Continue reading ”On remote education: tech tips”

New version of “The Demon” (retrospectives, pt. 1)

My first book published in English was outcome of my PhD work conducted in late 1990s – The Demonic Texts and Textual Demons (Tampere University Press, 1999). As the subtitle hints (“The Demonic Tradition, the Self, and Popular Fiction”), this work was both a historically oriented inquiry into the demonic tradition across centuries, and an … Continue reading ”New version of “The Demon” (retrospectives, pt. 1)”

#Tampere3, luottamus ja tieteen selkäranka

Viime aikoina on levinnyt hälyttäviä uutisia: Tampereen uuden yliopiston johtosäännössä on uutisoitu olevan lainvastaisuuksia, ja yliopistoyhteisön keskeiset ryhmät ovat jättäneet kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Siirtymävaiheen hallituksen menettelyjen ja sen laatiman johtosäännön kirjausten on uutisissa kerrottu vaarantavan perustuslaissa turvatun yliopistojen hallinnollisen autonomian ja tieteellisen riippumattomuuden. Suomen Kuvalehti julkaisi äskettäin johtavan suomalaisen sosiologin, akatemiaprofessori Pertti Alasuutarin kirjoituksen, missä … Continue reading ”#Tampere3, luottamus ja tieteen selkäranka”

Game researcher positions: CoE GameCult

There are several games researcher positions open right now: the Academy of Finland has granted funding for the new Centre of Excellence in Game Culture Studies (CoE GameCult: 2018-2025 CoE Program), and there are currently 5 Postdoc or University Researcher (a senior researcher) positions available for application in the University of Tampere Game Research Lab … Continue reading ”Game researcher positions: CoE GameCult”

Note on working with PDFs and digital signatures

Portable Document Format (PDF) files are a pretty standard element in academic and business life these days. It is sort of a compromise, a tool for living life that is partly based on traditional paper documents and their conventions, and part on new, digital functionalities. A PDF file should maintain the appearance of the document … Continue reading ”Note on working with PDFs and digital signatures”

Uusi työpaperi

Sotarauta, M., Suvinen, N. & Goddard, J. 2017. Yliopistoistako maailmanparantajia? Sente työraportteja 38/2017. Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto; Tampere.

University of Tampere’s effect on the Finnish economy is 1.3 billion euros

The impact of Finnish universities on the national economy has been evaluated. The universities’ activities are annually linked to EUR 14.2 billion gross added value of the Finnish economy. The University of Tampere’s (UTA’s) share of the gross added value was nine per cent, which translates into 1.3 billion euros every year. See for more […]

#Tampere3: suuri lupaus, turhia sääntöjä

Tampere3-työnimellä valmisteltu kolmen tamperelaisen korkeakoulun fuusio on lähestymässä uutta vaihetta: 20.4.2017 on tarkoitus pitää uuden yliopistosäätiön perustamisen allekirjoitustilaisuus Tampereella. Yhdistyminen on historiallinen ja osaltaan näyttää suuntaa korkeakoulukentän kehitykselle laajemminkin. Maanantaina 10.4. säätiön perustamiskirjaa ja sääntöluonnokseen tehtyjä muutoksia käsitellään Tampereen kaupunginhallituksen kokouksessa, missä yhteydessä hyväksyttäväksi tarkoitetut asiakirjat ovat tulleet ensimmäistä kertaa julkisesti saataville. Niitä on nyt … Continue reading ”#Tampere3: suuri lupaus, turhia sääntöjä”

10-year-update: my home pages

My current university side home pages are from year 2006, so there is a decade of Internet and WWW evolution looming over them. Static HTML is not so bad in itself – it is actually fast and reliable, as compared to some more flaky ways of doing things. However, people access online content increasingly with … Continue reading ”10-year-update: my home pages”

Aamulehti: Tieteen autonomia ja uuden yliopiston hallinto

Kannanotto #Tampere3-yliopiston suunniteltuun hallintomalliin: Aamulehti on uutisoinut (2.11.) yliopistoyhteisön huolesta, miten käy yliopistodemokratian Tampereen uudessa yliopistossa. Huolen syy, yliopistodemokratian perustava merkitys tieteelle ja yliopiston menestykselle, ei kuitenkaan käynyt jutusta selväksi. Yliopiston laatu, vaikuttavuus ja tuloksellisuus rakentuvat yliopiston autonomian sekä tutkimuksen ja opetuksen vapauden periaatteille. Niin professorit, tutkimus- ja opetushenkilöstö kuin opiskelijatkin Tampereen yliopistoyhteisössä näkevät uuden … Continue reading ”Aamulehti: Tieteen autonomia ja uuden yliopiston hallinto”