Tag Archives: tutkittu tieto

New publication (in Finnish): Tiedonkeruun traditiot ja osallistuminen vapaan sivistystyön opintoihin: Vertailtavina Suomi, Ruotsi ja Tanska

“Tutkitun tiedon roolia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on viime vuosina pohdittu paljon ja edellytetty päätösten pohjautuvan luotettavaan tietoon. Suomen aikuiskoulutusta koskevat tiedonkeruun tavat ja tradititot ovat erilaisia eri koulutusmuodoissa ja verrattuna Ruotsin…